Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal er en naturplan under det fælleseuropæiske Natura 2000-projekt. Planområdet er både EU-habitatområde, Fuglebeskyttelsesområder og ramsarområde og har et samlet areal på alt 20.341 hektar, hvoraf 12.566 ha af fjord og 7.775 ha er land. 3.696 ha af landarealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 med bl.a. 151 km vandløb, 46 ha hede, 440 ha natureng, 794 ha kultureng, 252 ha mose, 1.438 ha strandeng, 125 ha overdrev og 601 . Der findes i alt ca. 345 småsøer og vandhuller i området med et samlet areal på ca. 85 ha. Et areal på samlet 840 hektar af Sønderup Ådal er, over en 15 kilometer lang strækning fra Mosbæk til Vegger, fredet af flere omgange fra 1949 – 1982, for at bremse opførelsen af yderligere dambrug, og bevare den smukke natur i dalen[1]. Områder på i alt 100 km² i Gjøl, Nibe og Halkær Bredninger er udpeget som vildtreservat, med et egentligt jagtforbud i et ca. 20 km² stort område i Gjøl Bredning.

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
Halkær Møllecenter ved Halkær Sø
Geografi
RegionRegion Nordjylland
Kommune(r)Aalborg, Jammerbugt Rebild og Vesthimmerlands Kommuner
Areal20.341 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*
Arter
Oversigtskort
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ligger i Nordjylland
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

56°59′00″N 9°37′6″Ø / 56.98333°N 9.61833°Ø / 56.98333; 9.61833

De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Området

redigér

Natura 2000-området består mod nord af de vidtstrakte lavvandede fjordområder i Limfjorden, med bl.a. Halkær, Gjøl og Nibe Bredninger, hvor der er flere større, uforstyrrede holme. På holmene og langs de fjordnære arealer i hele området findes store arealer med strandeng. Mod syd ligger to markante ådale, hvoraf den ene, Halkær Ådal, er dannet som en tunneldal under istiden og i dag fremstår som en bred ådal med vidtstrakte eng-, mose- og kærarealer omkring den regulerede å. Her findes også områdets største [ferskvandssø], den nyetablerede Halkær Sø. I den anden ådal er løber Sønderup Å, der er næsten helt ureguleret, i en erosionsdal.

Området rummer nogle af de største lavvandede fjordområder i Danmark, som især tidligere har haft store flader med ålegræs (naturtypen 1110). De lavvandede marine områder i især Nibe og Gjøl Bredning er af international betydning for flere af andefuglene i udpegningsgrundlaget, og flere af områdets uforstyrrede holme på nationalt plan udgør vigtige ynglelokaliteter for Skestork, med den største danske koloni, hættemåge og klyde. Også Ulvedyb, der er en af de største brakvandssøer i Danmark er af national betydning, både pga. af sin størrelse og betydning som fuglelokalitet.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen skal udarbejde bindende handleplaner, som skal sikre gennemførelsen af planen. Natura 2000-planen er koordineret med vandplan 1.2 Limfjorden.[2][3]

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområderne

redigér

(T) = trækfugl, (Y) = ynglefugl

[2][3]

Se også

redigér

Referencer

redigér
  1. ^ Sønderup Ådal på fredninger.dk
  2. ^ a b Miljøstyrelsen Nordjylland (juni 2023). "Naturplan 2022-2027 Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal" (PDF). mst.dk. Miljøstyrelsen. Arkiveret (PDF) fra originalen 26. marts 2024. Hentet 10. maj 2024.
  3. ^ a b Miljøstyrelsen Nordjylland (2023). "Revideret basisanalyse 2022-2027 Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal" (PDF). mst.dk. Miljøstyrelsen. Arkiveret (PDF) fra originalen 26. marts 2024. Hentet 10. maj 2024.

Kilder og henvisninger

redigér