For alternative betydninger, se naturalisering.

Naturalisation betyder opnåelse af indfødsret eller statsborgerskab i et andet land end det, hvor man er født.

Albert Einstein ved overrækkelsen af beviset på opnåelse af amerikansk statsborgerskab i 1940

Naturalisation sker i Danmark ved, at ansøgeren med navns nævnelse optages på en af de særlige love om indfødsrets meddelelse, hvoraf der som regel gennemføres to om året.

Naturalisation anvendes også i forbindelse med anerkendelse af adelsskab fra andre lande. Mange udenlandske adelspersoner er således blevet naturaliserede som tilhørende dansk adel.