Novo Nordisk Fonden

dansk fond

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, som blev etableret i 1989 ved fusionen mellem Novos Fond og Nordisk Insulinlaboratorium. Novo Nordisk Fonden ejer 100 % af datterselskabet Novo Holdings A/S.[1] Novo Nordisk Fondens hovedformål er støtte til forskning inden for Life Science, mens Novo Holdings har til formål at administrere fondens midler.

Novo Nordisk Fonden
Virksomhedsinformation
SelskabsformFond
Grundlagt1989
HovedsædeKøbenhavn, Danmark
NøglepersonerMads Krogsgaard Thomsen, Direktør Lars Rebien Sørensen, Bestyrelsesformand
Organisation
DatterselskabNovo Holdings Rediger på Wikidata
Eksterne henvisninger
www.novonordiskfonden.dk
CVR-nummer10582989 Rediger på Wikidata
OpenCorporatesdk/10582989 Rediger på Wikidata

I 2022 udbetalte Novo Nordisk Fonden 5,2 milliarder kroner til nye projekter.[2]

I 2022 var fondens samlede formue på 805 milliarder kroner[3].

I 2022 udgjorde Novo Gruppen 625 milliarder kroner[4] af fondens samlede formue, hvilket gør den til Danmarks mest velhavende fond.

Fondens direktør er Mads Krogsgaard Thomsen, tidligere forskningsdirektør i Novo Nordisk. Mads Krogsgaard Thomsen overtog stillingen som direktør i Novo Nordisk Fonden den 1. marts 2021 efter Birgitte Nauntofte.[5]

Historie

redigér

I 1922 vendte nobelpristager August Krogh[6] tilbage fra Canada med en international tilladelse til at lave insulin i Skandinavien, og året efter oprettede han sammen med Hans Christian Hagedorn, Nordisk Insulinlaboratorium,[7][8] hvilket udgør den ene gren af Novo Nordisk Fondens historik.

I 1924 startede brødrene Thorvald og Harald Pedersen virksomheden Novo Terapeutisk Laboratorium (fra 1973 kendt som Novo Industri A/S).[9] Dette førte til en årelang rivalisering mellem Novo Terapeutisk Laboratorium og Nordisk Insulinlaboratorium.[10]

I 1951 stiftede brødrene Pedersen Novos Fond, og opbyggede derved også en fondsstruktur ligesom Nordisk Insulinfond havde gjort næsten 30 år forinden.[10]

Efter længevarende rygter blev der i januar 1989 udsendt en pressemeddelelse, hvori det blev meddelt at Novos Fond og Nordisk Insulinfond fusionerede og derved stiftede Novo Nordisk Fonden.[10]

I 2000 valgte man opdele koncernen Novo Nordisk i to; én for lægemidler og én for enzymer – hvor sidstnævnte fik navnet Novozymes A/S. Novo Nordisk Fonden blev nu hovedaktionær og ejer af begge selskaber.[11][12]

Konstellation og ejerskab

redigér

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsfond. Fonden er en selvejende institution med fokus på langsigtet ejerskab af Novo Gruppen (Novo Nordisk og Novonesis) samt filantropiske tiltag inden for videnskabelige, humanitære og sociale formål. Novo Nordisk Fondens investeringsaktiviteter varetages af det 100% ejede datterselskab, Novo Holdings A/S, som har til formål at investere fondens midler og sikre fonden økonomisk afkast. Novo Holdings er også holdingselskab for selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk og Novonesis)[13].

Ejerskabet i Novo Nordisk og Novozymes

redigér

Novo Nordisk Fonden er forpligtet til at bevare sit bestemmende ejerskab i Novo Gruppens to største selskaber: Novo Nordisk og Novonesis.

A-aktierne i de to selskaber er unoterede og kan ikke handles. Stemmevægten på A-aktierne er 10 gange større end på B-aktierne i begge selskaber.[13]

Indtægter og beskatning

redigér

Novo Nordisk Fonden modtager pengestrømme og overskud fra udbetalt udbytte fra Novo Holdings A/S. Det udbetalte udbytte beskattes i de underliggende selskaber i overensstemmelse med dansk selskabsskattelovgivning, før det udbetales som udbytte.

Novo Nordisk Fondens finansielle kapacitet

redigér

Novo Nordisk Fonden er den primære ejer af Novo Nordisk A/S og Novonesis gennem fondens datterselskab Novo Holdings A/S. Udover Novo Nordisk og Novozymes er fonden også aktionær i mere end 135 andre virksomheder.[14] Fondens finansielle kapacitet opretholdes af udbytter og afkast på disse investeringer.

Typer af bevillinger

redigér

Novo Nordisk Fonden tilbyder fem typer af bevillinger[15]:

 • Bevillinger i åben konkurrence: Forskningsbevillinger gennem åbne opslag til akademiske forskningsmiljøer.
 • Enkeltstående strategiske bevillinger: Støtte til projekter og initiativer inden for fondens fokusområder.
 • Partnerskaber: Bevillinger givet i forbindelse med samarbejde med offentlige og private partnere.
 • Impact-investeringer: Målrettede bevillinger, ofte som lån og investeringer, til selskaber med en positiv samfundsmæssig effekt.
 • Egne initiativer: Bevillinger til initiativer søsat af fonden selv, ofte spundet ud som uafhængige fonde. The BioInnovation Foundation og LIFE Fonden er eksempler på egne initiativer.

Uddelings/aktivitets områder

redigér

Fonden har, foruden at udgøre fundamentet for sine erhvervs- og forskningsmæssige virksomheder, et formål om at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Uddelingerne går primært til at støtte forskning inden for biomedicin, bioteknologi, almen medicin, sygepleje og kunsthistorie ved offentlige videninstitutioner. Af de humanitære og sociale formål indgår bl.a. Steno Diabetes Centers forskningshospitalsvirksomhed.[16] Derudover uddeler Novo Nordisk Fonden også en række hæderspriser hvert år, som har til formål at anerkende og belønne individer for “en enestående forskningsindsats, undervisning eller anden indsats, der støtter op om forskningen”.[17].

Uddelingsoversigt - Årligt

redigér
 • I 2022 uddelte fonden støtte for i alt 7,5 millarder kroner.[18][3]
 • I 2021 uddelte fonden støtte for i alt 8,8 millarder kroner[19][20]. Det højeste beløb nogensinde på et enkelt år til dato.
 • I 2020 uddelte fonden støtte for i alt 5,5 milliarder kroner.[21]
 • I 2019 uddelte fonden støtte for i alt 4,9 milliarder kroner.[22]
 • I 2018 uddelte fonden støtte for i alt 3,9 milliarder kroner.[23]
 • I 2017 uddelte fonden støtte for i alt 5,8 milliarder kroner.[24][25]
 • I 2016 uddelte fonden støtte for i alt 4,2 milliarder kroner.[24]

Hæderspriser

redigér

Novo Nordisk Fonden uddeler adskillige priser, herunder Novo Nordisk Prisen for forskning inden for lægevidenskab og Novozymes Prisen, der fokuserer på bioteknologi og miljøforskning. Fonden anerkender også præstationer inden for undervisning og uddannelse i naturvidenskab gennem priser som Hagedorn Prisen og forskellige stipendier og legater til støtte for kommende forskere og undervisere[26]

Internationale priser

redigér

Undervisningspriser

redigér
 • Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen
 • Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Læreruddannelsen
 • Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris
 • Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris
 • Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris
 • Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris

Kritik af Novo Nordisk Fondens rolle i dansk forskning

redigér

Der er fokus på vurderingen af potentielle ubalancer i fordelingen af forskningsmidler i det danske samfund med hensyn til Novo Nordisk Fondens rolle i fremme af videnskabelig forskning og innovation.[27][28]

En kritik relaterer sig til fondens betydelige økonomiske indflydelse i forskningslandskabet. Fondens betragtelige uddelinger[28] kan utilsigtet overskygge andre kilder til forskningsmidler og potentielt føre til en koncentration af ressourcer inden for visse forskningsområder, der er tæt knyttet til fondens prioriteter og interesser.[29][30][31]

Argumenter og debat fremsat af skeptikere er, at fondens fokus på bestemte forskningsområder, såsom biomedicin og sundhedsvidenskab, potentielt kan flytte opmærksomhed og ressourcer væk fra andre lige så betydningsfulde discipliner, der har potentiale til at bidrage til den overordnede samfundsvelstand.[32]

Der er rejst bekymringer om den potentielle indflydelse af fondens dagsorden på retningen af videnskabelig forskning. Kritikere udtrykker bekymring over den potentielle effekt af fondens tildeling af midler på mangfoldigheden af forskningsemner og perspektiver inden for den danske videnskabelige samfundsgruppe.[33], da den har tendens til at prioritere projekter, der harmonerer med dens strategiske mål.[34][35]

Forsøg med tilfældig bevillingsproces

redigér

Novo Nordisk Fonden er blevet kritiseret for at koncentrere sine forskningsmidler, hvilket kan favorisere en udvalgt gruppe af etablerede forskere. Denne tendens kan føre til uligheder i finansieringen, hvor størstedelen af ressourcerne tildeles en lille procentdel af forskerne, ofte på bekostning af forskere i den tidlige karriere, kvinder og diversificerede forskere. Som svar på disse bekymringer har Novo Nordisk Fonden indført delvis randomisering i sin bevillingstildelingsproces[36].

Denne nye tilgang er angiveligt designet til at afbøde skævheder og øge mangfoldigheden i den finansierede forskning med det formål at støtte innovative projekter af høj kvalitet, som ellers kunne blive overset. Metodens effektivitet er under evaluering i en treårig forsøgsperiode[36].

Væsentlige initiativer af Novo Nordisk Fonden

redigér

Novo Nordisk Fonden har været involveret i adskillige forskningsinitiativer, hver med fokus på områder inden for sundhed og bæredygtighed. Herunder er en liste over betydelige forskningsinitiativer:

Vaccineudvikling for Luftvejssygdomme

redigér

Fonden har allokeret 1,8 milliarder kroner til at udvikle vacciner for luftvejssygdomme såsom tuberkulose og influenza. Dette initiativ, kendt som Novo Nordisk Fondens Initiativ for Vacciner og Immunforsvar (NIVI), samarbejder med Københavns Universitet og Statens Serum Institut i Danmark[37][38][39]. Det lægger vægt på at skabe immunitet i luftvejene, en ny tilgang i vaccineudvikling.

Pandemisk Antiviralt Opdagelsesinitiativ

redigér

Dette initiativ, ved navn Pandemic Antiviral Discovery (PAD)[40], er dannet i samarbejde med Novo Nordisk Fonden, Bill & Melinda Gates Foundation og Open Philanthropy, og er fokuseret på at udvikle tilgængelige orale antivirale behandlinger for virus med pandemisk potentiale[41][42]. Initiativet har til formål at støtte forskere globalt i at identificere og udvikle antivirale lægemiddelkandidater, der er klar til fase 2[43].

Bekæmpelse af Antimikrobiel Resistens og Tuberkulose

redigér

Fonden arbejder på at udvikle vacciner og behandlinger for tuberkulose[44], og adresserer det bredere problem med antimikrobiel resistens. Dette initiativ sigter mod at bekæmpe en betydelig og voksende global sundhedstrussel.

Forskning i Stamcellebaseret Terapi

redigér

Fondens investering på 2,2 millarder kroner[45], i stamcellebaseret terapiforskning fokuserer på nye terapeutiske tilgange til kroniske sygdomme, udforskende det regenerative potentiale i stamceller[46][47].

Forskning i Kardio-Metabolske Sygdomme

redigér

Fondens forskning på dette område er centreret om forebyggelse og behandling af fedme, type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme, som er blandt de førende dødsårsager globalt[48][49].

Bæredygtighed inden for Fødevareproduktion

redigér

Fonden støtter forskning i bæredygtigt landbrug og fødevareproduktionsteknikker med det formål at imødegå udfordringen med at brødføde en voksende global befolkning på en bæredygtig måde[50][51][52][53][54].

Økosystem for Life-Sciences i Danmark

redigér

Initiativet til at skabe et life science-økosystem i verdensklasse i Danmark omfatter hele værdikæden fra grundforskning til videnskabelig anvendelse med det formål at fremme innovation og videnskabelige gennembrud[55][56][57].

Internationalt Samarbejde og Bevillinger

redigér

Fondens initiativer involverer store projekter, der omfatter samarbejder på tværs af forskellige sektorer og discipliner, med fokus på at løse globale udfordringer gennem internationalt samarbejde og partnerskab[55].

Uddannelsesinitiativer

redigér

Fonden lægger stor vægt på naturvidenskabelig uddannelse[58], støtter udviklingen af nye forskningstalenter og etablerede forskere[55].

Udvikling af Forskningsinfrastruktur

redigér

Initiativet til at støtte udviklingen af forskningsinfrastruktur sigter mod at lette skabelsen og opskaleringen af innovative løsninger og produkter, forbedre kapaciteten til videnskabelig forskning og udvikling[59][60].

Bestyrelse og ledelse

redigér

I spidsen for Novo Nordisk Fonden står bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen og direktør Mads Krogsgaard Thomsen.

Bestyrelse

redigér

I Novo Nordisk Fondens bestyrelse sidder i alt 9 medlemmer. Ud over formanden og næstformanden, består bestyrelsen af fire vedtægtsvalgte medlemmer, hvoraf to skal have læge- eller naturvidenskabelig indsigt, samt tre medarbejderrepræsentanter fra Novo Nordisk og Novozymes.[61]

Navn[62][63] Bestyrelsespost
Lars Rebien Sørensen Bestyrelsesformand, tidligere CEO i Novo Nordisk
Lars Henrik Munch Næstformand
Christopher A. Voigt Medlem
Jakob Müller Medlem
Lars Fugger Medlem
Liselotte Højgaard Medlem
Mads Grøn Medlem
Nana Bule Sejbæk Medlem
Steen Riisgaard Medlem
Stig Strøbæk Medlem

Fondens ledelse

redigér

Fondens ledelse er ansvarlig for implementeringen af de beslutninger, som fondens bestyrelse træffer, samt for overvågning og styring af fondens aktiviteter og drift.

Navn[62][64] Stilling
Mads Krogsgaard Thomsen CEO, Professor, DVM, PhD, DSc
Søren Nedergaard COO (Chief Operating Officer)
Erika Söderberg Johnsson CFO (Chief Financial Officer)
Steffen P. Lüders Senior Vice President, Corporate Affairs
Claus Felby Senior Vice President, Biotech, Professor, PhD
Lene Oddershede Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Professor
Martin Ridderstråle Senior Vice President, Medical Science, Chief Medical Officer
Berith Bjørnholm Senior Vice President, Education & Outreach, PhD
Peter Lawætz Andersen Senior Vice President, Infectious Diseases, Professor, DVM, DSc
Pelle Munk-Poulsen General Counsel & Senior Vice President, Legal
Arne Astrup Senior Vice President, Obesity and Nutritional Sciences, professor, MD, DMSc
Mikkel Skovborg Senior Vice President, Innovation
Flemming Konradsen Senior Vice President, Social & Humanitarian
Stine Fehmerling Senior Vice President, People & Organisation
Ulrik Meyer Senior Vice President, Finance & Digitalisation
Thomas Alslev Christensen Senior Vice President, Impact, PhD
Sofie Singbrant Söderberg Director, Head of Project & Portfolio Management, PhD
Anne Kahr Hällman Director, Grant Management, PhD
Danielle Kemmer Strategic Director, Strategic Partnerships
Niels Pærregaard Director, Head of Corporate IT
Mette Modvig Director, Digital & Project Excellence

Covid-19 / Coronavirus

redigér

Novo Nordisk Fonden bidrog med støttetiltag i kampen mod COVID-19-pandemien i foråret 2020.[65]

Fonden har pr. juni 2020 doneret 366,2 mio.[66] kroner til corona-relaterede tiltag.[66]

 • Testcentre i Danmark: 250 mio. kroner til 11 testcentre i hele Danmark[67][68][69]
 • Projekter: 77,7 mio. kroner til 44 forskellige projekter med formål at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af covid-19 i Danmark[70][71][72].
 • Nødproduktion af ethanol: 17,5 mio. kroner bevilliget i samarbejde med. Carlsberg Fondet til nødproduktion af ethanol som skal bidrage med at bekæmpe smittespredning bl.a. via håndsprit og desinfiktion[73].
 • Forskningsprojekter: 6,6 mio. kroner til tre forskningsprojekter[74].
 • Forsøg: 5 mio. kroner støtte til forsøg for betændelsesdæmpende medicin mod covid-19 i samarbejde med bl.a. Rigshospitalet[75].

Store bevillinger

redigér
 • Bio-Innovations Instituttet (BioInnovation Institute )
  • Novo Nordisk Fonden uddelte 392 millioner[76] kroner i 2017 til etableringen af BioInnovation Institute som har til formål at støtte og modning af innovative iværksættere[77] og talentfulde forskere[78]. Bevillingen er ment som en langsigtet satsning der skal hjælpe forskere og iværksættere med at udvikle og modne forskningsprojekter i etableringsfasen, og frem til det tidspunkt hvor projekterne selv kan rejse risikovillig kapital[78]. Novo Nordisk Fonden har ansat professor og forskningsdirektør Jens Nielsen som leder af Bio-Innovation Instituttet fra 1. februar 2019[79]. Bio-Innovation Institute ligger i København.[76]
 • LIFE læringscenter
  • Novo Nordisk Fonden bevilligede 123 millioner kroner til etableringen af et nationalt, almennyttigt læringscenter, LIFE, som gik i luften i 2019[80]. Læringscentret tilbyder gratis undervisning indenfor naturvidenskab, for skoler i hele landet. Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden på 123 millioner kroner skal dække opstartsfasen af projektet i de første to år.[80] hvorefter fonden har til hensigt at bevillige op til 1,6 mia. kroner til finansiering af projektets aktiviteter de næste 10 år.[80]
  • Missionen bag LIFE projektet er, at styrke interessen og motivationen for naturvidenskaben og dens anvendelse, blandt børn og unge, i forhåbning om at opnå et forøget rekrutteringsgrunden og stigning i ansøgninger til de naturvidenskabelige fag og studieretninger[81]
  • Projektet ledes af direktør Christine Antorini.[82]
 • STENO Diabetes Center
  • I 2016 bevilgede Novo Nordisk Fonden kr. 2,9 mia. til etablering og drift af Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden[83][84].
  • Den 4. september 2018 godkendte Novo Nordisk Fonden en bevilling på kr. 835,4 mio. til Region Sjælland til etablering af STENO Diabetes Center Sjælland[85].

Uddeling af midler

redigér

Novo Nordisk Fonden uddeler midler og priser inden for følgende områder[17]:

Priser:

 • EASD-NOVO NORDISK FOUNDATION DIABETES PRIZE FOR EXCELLENCE: Prisen har til formål at anerkende en international forsker for en enestående indsats, der har øget vores viden om diabetes.
 • NOVO NORDISK FONDENSFORELÆSNING: Prisen uddeles til en nordisk videnskabsmand, der har ydet en fremtrædende indsats inden for diabetesforskning eller -behandling.
 • NOVO NORDISK FONDENSGYMNASIELÆRERPRIS: Prisen anerkender gymnasielærere, som har ydet en ekstraordinær indsats inden for den biologiske naturvidenskabelige undervisning.
 • NOVO NORDISK FONDENSNATURFAGSLÆRERPRIS: Prisen anerkender og synliggør en ekstraordinær indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på grundskoleniveau i Danmark
 • HAGEDORN PRISEN: Prisen uddeles som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin.
 • JACOBÆUS PRISEN: Prisen promoverer medicinsk forskning og gives årligt til en internationalt anerkendt forsker inden for feltet.
 • MARIE OG AUGUST KROGHPRISEN: Marie og August Krogh Prisen er oprettet i 1969 og uddeles årligt til en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker.
 • NOVO NORDISK PRISEN: Novo Nordisk Prisen uddeles som belønning for en enestående forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode.
 • NOVOZYMES PRISEN: Prisen belønner en enestående forskningsindsats eller teknologisk indsats, der fremmer udviklingen af bioteknologisk videnskab.

Uddelinger:

Der uddeles midler og støtte inden for følgende områder[86]:

 • FORSKNING I BIOTEKNOLOGI: Skal fremme udviklingen af en bæredygtig, biobaseret industri gennem forskning i bæredygtige fremstillingsmetoder
 • ALMEN MEDICINSKFORSKNING: Skal styrke forskningen inden for almen medicin ved at støtte læger som forskere i og uden for almen praksis
 • BIOMEDICINSK FORSKNING: Skal skabe den nye viden og indsigt, der er grundlaget for at udvikle morgendagens lægemidler og behandlingsformer
 • INNOVATION: Skal fremme biomedicinsk / bioteknologisk innovation ved at accelerere processen fra forskningsidé til kommerciel anvendelse
 • KUNSTFORSKNING: Skal yde et væsentligt bidrag til kunsthistorie- og kunstforskning i Danmark gennem at støtte de mest talentfulde forskere
 • SYGEPLEJEFORSKNING Skal styrke forskningen i klinisk sygepleje ved at give sygeplejersker mulighed for at forske på ph.d.- eller postdoc-niveau

Støtteprojekter:

Novo Nordisk Fonden støtter ydermere følgende humanitære og sociale formål[87]:

 • DYRKNING AF UFRUGTBARE JORDE: Projektet skal forske i, hvordan bjergartsmel fra Grønland kan bruges til at forbedre dyrkning af ufrugtbare jorde.
 • HJÆLPEORGANISATIONER: Fonden ønsker at støtte veletablerede humanitære organisationer, der fremmer menneskers sundhed og velfærd.
 • BUT – BØRNS UDVIKLING OG TRIVSEL: Projektet vil indsamle data, der kan bruges til at evaluere trivsel, udvikling og betydning af sociale indsatser for børn og unge.
 • DANSK FLYGTNINGEHJÆLP: Bevillingen skal sikre nødhjælp til befolkningen i det krigshærgede Mosul.
 • INGENIØRER UDEN GRÆNSER: Projektet skal sikre bedre indretning af sundhedsklinikker i ebola-ramte områder i Sierra Leone.
 • JULEMÆRKEFONDEN: Julemærkehjemmene hjælper børn med psykosociale vanskeligheder til et bedre selvværd.
 • MATERNITY FOUNDATION: Projektet skal reducere omfanget af mødre- og børnedødelighed i Etiopien.
 • SOS BØRNEBYERNE: SOS Børnebyerne giver humanitær hjælp til ofrene på Haiti efter orkanen Matthew.
 • STYRKET UNDERVISNING I GRØNLAND: Projektet skal styrke børn og unges kompetencer inden for naturfag og sundhed i den grønlandske folkeskole.
 • TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER: Organisationen sender tandsundhedsfagligt personale til udviklingslande for at sikre bedre tandsundhed for befolkningen.
 • TEACH FIRST DANMARK: Projektet skal medvirke til at engagere og videreuddanne flere dygtige folkeskolelærere blandt universitetsuddannede.
 • UNLEASH: I projektet inviteres 1.000 unge fra hele verden til Danmark for at lave konkrete løsninger på de 17 FN-verdensmål.

Fonden yder desuden også støtte til enkeltprojekter[88].

 1. ^ Novos luksusproblem: 50 milliarder brænder i lommen | Berlingske Business
 2. ^ 2022 Årsrapport - Novo Nordisk Fonden: https://novonordiskfonden.dk//app/uploads/Novonordiskfonden_annual_report_2022.pdf
 3. ^ a b Berlingske: Stenrig Novo Nordisk Fond bliver 100 milliarder kroner rigere – trods elendigt investeringsår https://www.berlingske.dk/business/stenrig-novo-nordisk-fond-bliver-100-milliarder-kroner-rigere-trods
 4. ^ 2022 Årsrapport side 10 - Novo Nordisk Fonden: https://novonordiskfonden.dk//app/uploads/Novonordiskfonden_annual_report_2022.pdf
 5. ^ Kæmpe skifte i toppen af Novo: Mads Krogsgaard stopper efter 21 år
 6. ^ August Krogh - Nobel Lecture, 11. december 1920. NobelPrize. Hentet 5. november 2021.
 7. ^ Insulin-sagen. AugustKrogh. Hentet 5. november 2021.
 8. ^ Schmidt-Nielsen, B. (1997) August og Marie Krogh : et fælles liv for videnskaben. Gyldendal, København. ISBN 87-00-28478-5.
 9. ^ Peter Harald Pedersen. AugustKrogh. Hentet 5. november 2021.
 10. ^ a b c Sindbæk, H. (2019) De renfærdige: Fortællingen om Novo Nordisk. Politikens Forlag. ISBN 9788740010732.
 11. ^ Annual Report 2000. Novozymes. Hentet 5. november 2021.
 12. ^ Novo Nordisk Fondens historie. Novo Nordisk fonden. Hentet 5. november 2021.
 13. ^ a b c d Novo Nordisk Fondens hjemmeside:
  https://novonordiskfonden.dk/da/om-fonden/ejerskab/
 14. ^ 2022 Annual Report p. 35-48: https://novonordiskfonden.dk/app/uploads/Novo-Nordisk-Foundation-Annual-Report-2022.pdf
 15. ^ Novo Nordisk Fonden: "Hvad er bevillinger"? https://novonordiskfonden.dk/hvordan-vi-arbejder/hvad-er-bevillinger/
 16. ^ Fokus på at forbedre menneskers liv https://novonordiskfonden.dk/da/hvad-har-vi-stoettet/
 17. ^ a b http://novonordiskfonden.dk/da/content/novo-nordisk- Arkiveret 21. februar 2021 hos Wayback Machine fondens-priser
 18. ^ Ritzau: Novo Nordisk Fonden bevilgede knap 7,5 mia. kr. i 2022 til formål, som gavner samfundet https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/novo-nordisk-fonden-bevilgede-knap-75-mia-kr-i-2022-til-formal-som-gavner-samfundet?publisherId=12648792&releaseId=13677008
 19. ^ 2021 årsrapport: https://novonordiskfonden.dk/wp-content/uploads/Novo-Nordisk-Foundation-Annual-Report-2021.pdf Arkiveret 5. oktober 2022 hos Wayback Machine
 20. ^ Fundats.dk - Novo Nordisk Fonden sætter ny markant uddelingsrekord: https://fundats.dk/fagomraader/videnskab-forskning/novo-nordisk-fonden-saetter-ny-markant-uddelingsrekord/
 21. ^ Ritzau: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/novo-nordisk-fondens-stotte-til-almennyttige-formal-satte-ny-rekord-i-2020?publisherId=12648792&releaseId=13617718
 22. ^ "2019 Novo Nordisk Fonden annual grant report" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 30. maj 2020. Hentet 19. april 2020.
 23. ^ Novo Nordisk Fonden øgede sine udbetalinger med 30 pct. i 2018 - Novo Nordisk Fonden
 24. ^ a b Berlingske artikel: Uddelte 5,4mia kr i 2017: https://www.berlingske.dk/virksomheder/novo-fonden-uddeler-rekordmange-milliarder
 25. ^ "Novo Nordisk Fonden sætter rekord: Uddelte 5,8 mia. kr. i 2017". Arkiveret fra originalen 12. november 2018. Hentet 12. november 2018.
 26. ^ Novo Nordisk Fonden: Vores Priser https://novonordiskfonden.dk/priser/
 27. ^ Altinget.dk - Advarsel: Fondspenge skævvrider forskning.
 28. ^ a b Finans.dk - Magtbalancen skrider: Novo Nordisk Fonden betaler 10 pct. af al offentlig forskning i Danmark.
 29. ^ Altinget.dk - Heine Andersen: Novo-milliarder skaber større problemer.
 30. ^ Ugeskriftet.dk - Advarsler om Novo Nordisk Fondens diabetesdonationer.
 31. ^ MedWatch.dk - Forskere frygter at falde i unåde hos Novo Nordisk Fonden.
 32. ^ Frihedsbrevet.dk: Den tidligere S‑regering blev hvisket i øret af Novo Nordisk under sundhedsforhandlinger, lyder kritik: “Det var, som om Novo var med helt inde i forhandlingslokalet”
 33. ^ Information.dk - Eksterne penge skævvrider forskningen. Her er et indblik.
 34. ^ PolicyWatch.dk - Novo Nordisk Fonden finansierer mere offentlig forskning i Danmark
 35. ^ Ugeskriftet.dk artikel: Advarsler om Novo Nordisk Fondens diabetesdonationer: https://ugeskriftet.dk/nyhed/advarsler-om-novo-nordisk-fondens-diabetesdonationer
 36. ^ a b The Scientist artikel: Q&A: A Randomized Approach to Awarding Grants https://www.the-scientist.com/news-opinion/q-a-a-randomized-approach-to-awarding-grants-69741
 37. ^ Nyt internationalt vaccineinitiativ går ind i kampen mod dødelige luftbårne infektioner. Statens Serum Institut
 38. ^ Watchmedier.dk: Novo Nordisk Fonden bevilliger knap 2 milliarder til vaccineinitiativ
 39. ^ Københavns Universitet: Nyt initiativ sætter dansk vaccineforskning på verdenskortet
 40. ^ PAD Initiative website: https://padinitiative.com/
 41. ^ Bill & Melinda Gates Foundation: Novo Nordisk Foundation, Open Philanthropy, and Bill & Melinda Gates Foundation Launch Initiative to Support New Antiviral Medicines for Future Pandemics https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2022/03/funding-new-antiviral-medicines-and-preventing-future-pandemics
 42. ^ Ritzau: Novo Nordisk Fonden, Open Philanthropy og Bill & Melinda Gates Foundation støtter udviklingen af ny antiviral medicin til fremtidige pandemier gennem nyt initiativ https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13645759/novo-nordisk-fonden-open-philanthropy-og-bill-melinda-gates-foundation-stotter-udviklingen-af-ny-antiviral-medicin-til-fremtidige-pandemier-gennem-nyt-initiativ-?publisherId=12648792
 43. ^ PMLive.com: Pandemic Antiviral Discovery initiative created by the Novo Nordisk Foundation, Open Philanthropy and the Gates Foundation - https://www.pmlive.com/pharma_news/pandemic_antiviral_discovery_initiative_created_by_the_novo_nordisk_foundation,_open_philanthropy_and_the_gates_foundation_1389023
 44. ^ Ritzau: Nyt internationalt vaccineinitiativ i København går ind i kampen mod dødelige luftbårne infektioner https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13763806/nyt-internationalt-vaccineinitiativ-i-kobenhavn-gar-ind-i-kampen-mod-dodelige-luftbarne-infektioner?publisherId=12648792
 45. ^ Berlingske.dk: Kæmpe dansk donation skal gøre science fiction-behandlinger af uhelbredelige sygdomme til virkelighed https://www.berlingske.dk/business/kaempe-dansk-donation-skal-goere-science-fiction-behandlinger-af
 46. ^ Københavns Universitet: Nyt internationalt forskningscenter skal udvikle stamcelle-medicin https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2021/12/nyt-internationalt-forskningscenter-skal-udvikle-stamcelle-medicin/
 47. ^ DagensMedicin.dk: Novo Nordisk Fonden bevilger 2,2 milliarder kroner til nyt forskningscenter i stamcellemedicin https://dagensmedicin.dk/novo-nordisk-fonden-bevilger-2-2-milliarder-kroner-til-nyt-forskningscenter-i-stamcellemedicin/
 48. ^ Ritzau: Massiv forskningsbevilling skal imødegå voksende global folkesundhedskrise https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13678112/massiv-forskningsbevilling-skal-imodega-voksende-global-folkesundhedskrise?publisherId=12648792
 49. ^ Københavns Universitet: CBMR modtager ny bevilling på fem år fra Novo Nordisk Fonden https://sund.ku.dk/nyheder/2023/04/cbmr-modtager-ny-bevilling-paa-fem-aar-fra-novo-nordisk-fonden/
 50. ^ Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug: https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/176-millioner-kr-fra-novo-nordisk-fonden-til-at-udvikle-vaekstmedier-til-kultiveret-koed-og-maelk-1
 51. ^ Novo Nordisk Fonden: CO2 som bæredygtigt råstof i fremtidens fødevareproduktion https://novonordiskfonden.dk/nyheder/co2-som-baeredygtigt-raastof-i-fremtidens-foedevareproduktion/
 52. ^ Altinget.dk: Novo Nordisk Fonden og Bill & Melinda Gates Foundation går sammen i grønt fødevareprojekt https://www.altinget.dk/forskning/artikel/novo-nordisk-fonden-og-bill-melinda-gates-foundation-gaar-sammen-i-groent-foedevareprojekt
 53. ^ FødevareWatch: Novo-fonden vil omdanne CO2 til fødevarer https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article16128265.ece
 54. ^ MedWatch: Mads Krogsgaard Thomsen: Her er barriererne for et stærkere life science-økosystem https://medwatch.dk/samfund/article16652807.ece
 55. ^ a b c NordicLifeScience.org: The Novo Nordisk Foundation announces new 2030 plan https://nordiclifescience.org/the-novo-nordisk-foundation-announces-new-2030-plan/
 56. ^ MedWatch: Novo Nordisk Fonden skærper investeringsfokus på sundhed i 2030-plan https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article13917087.ece
 57. ^ NovoNordiskFonden: Et dansk life science-økosystem i verdensklasse vil hjælpe os til at takle fremtidens udfordringer https://novonordiskfonden.dk/vi-stoetter/life-science-oekosystemet/
 58. ^ Videnskab.dk: Novo Nordisk Fonden etablerer LIFE som selvstændig fond https://videnskab.dk/teknologi/novo-nordisk-fonden-etablerer-life-som-selvstaendig-fond/
 59. ^ Ritzau: Millionstøtte til avanceret infrastruktur skal skabe nye rammer for forskningsgennembrud https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13606085/millionstotte-til-avanceret-infrastruktur-skal-skabe-nye-rammer-for-forskningsgennembrud?publisherId=12648792
 60. ^ NovoNordiskFonden.dk: Novo Nordisk Fonden har uddelt 11 nye bevillinger til forskningsinfrastruktur. https://novonordiskfonden.dk/nyheder/158-mio-kr-til-forskningsinfrastruktur-skal-styrke-danske-life-science-miljoeer/
 61. ^ http://novonordiskfonden.dk/da/content/novo-nordisk- Arkiveret 21. februar 2021 hos Wayback Machine fondens-bestyrelse
 62. ^ a b CVR - Det Centrale Virksomhedsregister: Novo Nordisk Fonden
 63. ^ Novo Nordisk Fonden: Vores Bestyrelse - https://novonordiskfonden.dk/hvem-er-vi/vores-bestyrelse/
 64. ^ Novo Nordisk Fonden: Vores Ledelse - https://novonordiskfonden.dk/hvem-er-vi/vores-ledelse/
 65. ^ Flere penge på vej: Sådan støtter private fonde corona-forskning
 66. ^ a b Corona-forskning får store fondsbevillinger: Går det for stærkt?
 67. ^ Berlingske: "Danmarks førende fond kom regeringen til undsætning midt i testkaos - og så gik det pludselig stærkt" https://www.berlingske.dk/business/danmarks-foerende-fond-kom-regeringen-til-undsaetning-midt-i-testkaos-og
 68. ^ Novo Nordisk Fonden klar med den store pengepung: Vil betale for topmoderne virusberedskab
 69. ^ Novo-ejer kaster millioner efter Statens Serum Institut og nyt nationalt testcenter for coronavirus https://medwatch.dk/laboratorie___diagnostik/article12089916.ece
 70. ^ https://novonordiskfonden.dk/da/bevillinger-uddelt-til-projekter-der-skal-afboede-de-sundhedsmaessige-konsekvenser-af-coronavirus-epidemien-i-danmark/
 71. ^ Coronavirus-initiativer Novo Nordisk Fonden har igangsat en række initiativer i relation til bekæmpelsen af Covid-19. https://novonordiskfonden.dk/da/om-fonden/initiativer-i-forbindelse-med-coronavirus-covid-19/
 72. ^ Novo Nordisk Fonden laver ekspres-call for corona-initiativer - Fundats
 73. ^ Nødproduktion af ethanol skal bidrage til bekæmpelse af smittespredning https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/noedproduktion-af-ethanol-skal-bidrage-til-bekaempelse-af-smittespredning/
 74. ^ 3 nye forskningsprojekter får del i Novo Nordisk Fondens akutte coronavirus-pulje - Novo Nordisk Fonden
 75. ^ Novo Nordisk Fonden støtter forsøg med betændelsesdæmpende medicin mod COVID-19 - Novo Nordisk Fonden
 76. ^ a b "Novo-ejer kaster trecifret millionbeløb i storstilet bioteksats". Arkiveret fra originalen 22. november 2018. Hentet 22. november 2018.
 77. ^ Novo-ejer indleder jagt på startups med ny rugekasse
 78. ^ a b "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 22. november 2018. Hentet 22. november 2018.
 79. ^ Hidden
 80. ^ a b c "Nyt nationalt læringscenter skal få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab - Novo Nordisk Fonden". Arkiveret fra originalen 22. november 2018. Hentet 22. november 2018.
 81. ^ "Om LIFE - Life". Arkiveret fra originalen 22. november 2018. Hentet 22. november 2018.
 82. ^ Christine Antorini stopper i Folketinget − skal være direktør - FINANS
 83. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 24. november 2018. Hentet 24. november 2018.
 84. ^ Novo-fond godkender milliarddonationer til diabetescentre
 85. ^ Hidden
 86. ^ http://novonordiskfonden.dk/da/content/uddelinger-efter- (Webside ikke længere tilgængelig) opslag
 87. ^ http://novonordiskfonden.dk/da/content/humanit%C3%A6re-og- (Webside ikke længere tilgængelig) sociale-form%C3%A5l
 88. ^ "Enkeltsatsninger | Novo Nordisk Fonden". Arkiveret fra originalen 4. juli 2017. Hentet 28. juni 2017.

Eksterne henvisninger

redigér