Novo Nordisk Fonden

dansk fond

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, som blev etableret i 1989 ved fusionen mellem Novos Fond og Nordisk Insulinlaboratorium. Novo Nordisk Fonden ejer 100 % af datterselskabet Novo Holdings A/S[1]. Novo Nordisk Fondens hovedformål er støtte til forskning inden for Life Science, mens Novo Holdings har til formål at administrere fondens midler.

Novo Nordisk Fonden
Novo NordiskmFoundation.png
Virksomhedsinformation
Selskabsform Fond
Grundlagt 1989
Hovedsæde København, Danmark
Eksterne henvisninger
www.novonordiskfonden.dk
CVR-nummer 10582989 Rediger på Wikidata
OpenCorporates dk/10582989 Rediger på Wikidata

I 2019 udbetalte Novo Nordisk Fonden 3,6 millarder kroner[2] og uddelte yderligere tæt på 4,9 mia. kr. til nye projekter[3].

I 2019 var Fondens samlede formue på 411 milliarder kroner, hvoraf Novo Gruppen udgør 284 miliarder kroner[2][4], hvilket gør den til danmarks mest velhavende fond.

HistorieRediger

I 1922 vendte nobelpristager August Krogh tilbage fra Nordamerika med en international tilladelse til at lave insulin i Skandinavien, og året efter oprettede han sammen med Hans Christian Hagedorn, Nordisk Insulinlaboratorium, hvilket udgør den ene gren af Novo Nordisk Fondens historik.

I 1924 startede brødrene Thorvald og Harald Petersen virksomheden Novo Terapeutisk Laboratorium (fra 1973 kendt som Novo Industri A/S). Dette førte til en årelang rivalisering mellem Novo Terapeutisk Laboratorium og Nordisk Insulinlaboratorium.

I 1951 stiftede brødrene Pedersen Novo’s Fond, og opbyggede derved også en fondsstruktur ligesom Nordisk Insulinfond havde gjort næste 30 år forinden. Efter længevarende rygter blev der i januar 1989 udsendt en pressemeddelelse, hvori det blev meddelt at Novo’s Fond og Nordisk Insulinfond fusionerede og derved stiftede Novo Nordisk Fonden.

I 2000 valgte man opdele koncernen Novo Nordisk i to; ét for lægemidler og ét for enzymer – hvor sidstnævnte fik navnet Novozymes A/S. Novo Nordisk Fonden blev nu hovedaktionær og ejer af begge selskaber.[5]

KontroverserRediger

PrisskandaleRediger

Fire insulinprodukter, Lantus, Humalog, Levemir og Novolog, dominerer det amerikanske insulinmarked, hvoraf de to sidstnævnte produceres af Novo Nordisk. Fra 2009-2019 er prisen på disse produkter tredoblet, uden at produktionsomkostningerne er steget tilsvarende, hvilket har medført, at flere amerikanere ikke har råd til den livsvigtige insulin[6].

Det har fået flere til at rejse kritik, herunder præsidentkandidat Bernie Sanders, som i 2016 sagde "People are dying or getting sicker because they can’t afford their insulin, just so Eli Lilly and Novo Nordisk can make outrageous profits" [7].

Olie-for-mad-skandalen i Irak under Saddam Husseins styreRediger

Novo Nordisk var med til at betale milliarder af dollars i ulovlige bidrag til Saddam Hussein under FNs olie-for-mad program. Programmet skulle sikre, at Irak solgte olie til gengæld for fødevarer og medicin til befolkningen, men ifølge den irakiske regering gik milliarder af dollars i stedet til diktatoren og hans folk.

I 2006 rejste Bagmandspolitiet sigtelse mod Novo Nordisk, i forbindelse med denne handel med irakiske myndigheder[8].

I 2009 erkendte Novo Nordisk den ulovlige bestikkelse. Mike Rulis, corporate vicepresident i Novo Nordisk, sagde »Vi erkender, at der i 11 tilfælde er betalt returkommission på i alt 1,4 mio. dollar til den irakiske stats indkøbscentral, Kimadia, og at de omkostninger er fejlagtigt opgivet i vores regnskab«[9].

Novo Nordisk indgik i den forbindelse et forlig med bagmandspolitiet, hvor de tilbagebetalte 30 millioner kr. Ligeledes havde de måneden for inden betalt 100 millioner kroner til det amerikanske børstilsyn, for at have brugt deres netværk, til de ulovlige aktiviteter[10] [11] [12].

KursmanipulationsskandaleRediger

I 2019 blev Novo Nordisk sagsøgt af en gruppe aktionærer for erstatning på 11,8 milliarder kroner, eftersom de mener at Novo Nordisk har begået kursmanipulation. Investorerne, der tæller pensionskasser og formueforvaltere, mener, at de har købt Novo Nordisk-aktier på et uoplyst grundlag, fordi de mener at Novo Nordisk har vildledt dem ved ikke at oplyse, hvor store rabatter, selskabet tilbød i USA. De vil derfor have erstatning for de tab, de har haft på aktier købt og solgt i en periode fra februar 2015 og to år frem[13].

Svensk bestikkelses-skandaleRediger

De svenske myndigheder har efterforsket Novo Nordisks rolle i en svensk bestikkelsesskandale. Angiveligt har Novo Nordisk sponsoreret en tur til Sydafrika for knap 200 svenske læger og sygeplejersker, der i det daglige står for udskrivning af blandt andet medicin fra den danske medicinalgigant [14].

»Det er bestikkelse, hvis denne generøsitet skyldes, at selskaberne gerne vil påvirke lægerne til at skrive recepter ud for præcis det selskabs præperat,« siger den svenske statsadvokat Nils-Eric Schultz[15].

Det er ikke første gang, at Sydafrika-turen har været undersøgt. I 2007 konkluderede det svenske Lægemiddelstyrelse, at turen for havde karakter af »turist-rejse«. Dengang vidnede svenske læger om, at Novo Nordisk tillod familiemedlemmer at komme med på turen. Lægerne berettede endvidere om, at Novo Nordisk tilbød rejsedeltagerne turist-udflugter såvel som muligheden for at blive i Sydafrika, efter kongressen var slut. Den svenske Lægemiddelstyrelse rettede efterfølgende en hård kritik af Novo Nordisk. Samtidig skulle Novo Nordisk betale en bøde på 80.000 svenske kroner, da medicinalkoncernen »havde handlet i strid med god opførsel inden for information om lægemidler«[15].

Andre sager:Rediger

- Novo Nordisk i USA er blevet anklaget for at have fortiet, at et produkt gav øget risiko for kræft. I 2007/2008 har 43 amerikanske kvinder, sagsøgt Novo Nordisk, da de mener at have udviklet brystkræft efter at have brugt hormonpræparaterne Activella eller Vagifem.[16]. Novo Nordisk har for deres produkter Activella og Vagifem, senest siden 2013 for førstnævnte og 2017 for sidstenævnte, haft stående på deres amerikanske produktside, at brugen kan give en øget risiko for udvikling af kræft[17][18]. Novo Nordisk mener at det kun er deres datterselskab Novo Nordisk USA der kan stilles til ansvar, og ikke Novo Nordisk[19].

- I 2004 blev Novo Nordisk ramt af en organ-doner skandale, da det kom frem at de havde modtaget 2500 hypofyse kirtler fra irske hospitaler til deres lægemiddelforskning, men uden patienternes samtykke. En irsk dommerundersøgelse viser, at Novo Nordisk og irske hospitaler sjældent fik tilladelse hos de efterladte til at udtage og bruge hypofyse-kirtler.[20] [21]

- I 2017 fik Novo Nordisk ved en fejl lagt en række oplysninger fra op mod 95.000 jobansøgere fra forskellige lande frit tilgængeligt på Novo Nordisks hjemmeside, hvilket strider imod gældende lov, og blev indberettet til Datatilsynet[22]. Novo Nordisk har efter eget sigende taget skridt, som skal forhindre, at denne type datalæk ikke kan ske igen.

Bestyrelse og ledelseRediger

I spidsen for Novo Nordisk Fonden står bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen og direktør Birgitte Nauntofte.

Bestyrelse

I Novo Nordisk Fondens bestyrelse sidder i alt 9 medlemmer. Ud over formanden og næstformanden, består bestyrelsen af fire vedtægtsvalgte medlemmer, hvoraf to skal have læge- eller naturvidenskabelig indsigt, samt tre medarbejderrepræsentanter fra Novo Nordisk og Novozymes[23].

Den nuværende bestyrelse består af:

Ledelse

Fondens ledelse har til opgave at understøtte fondsbestyrelsen med sagsforberedelse, implementering af bestyrelsens beslutninger og med opfølgning. Desuden understøtter ledelse fondens videnskabelige komiteer, udvalg og paneler arbejdet med uddelingerne.

Den nuværende ledelse består af[24]:

Uddelings/aktivitets områderRediger

Fonden har, foruden at udgøre fundamentet for sine erhvervs- og forskningsmæssige virksomheder, et formål om at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Uddelingerne går primært til at støtte forskning inden for biomedicin, bioteknologi, almen medicin, sygepleje og kunsthistorie ved offentlige videninstitutioner. Af de humanitære og sociale formål indgår bl.a. Steno Diabetes Centers forskningshospitalsvirksomhed[25]. Derudover uddeler Novo Nordisk Fonden også en række hæderspriser hvert år. De har til formål at anerkende og belønne individer for “en enestående forskningsindsats, undervisning eller anden indsats, der støtter op om forskningen”[26].

Uddelingsoversigt - ÅrligtRediger

I 2019 uddelte fonden støtte for i alt 8,5 milliarder kroner[27].

I 2018 uddelte fonden støtte for i alt 3,9 milliarder kroner[28].

I 2017 uddelte fonden støtte for 5,8 milliarder kroner.[29][30] Det højeste beløb nogensinde på et enkelt år til dato. Midlerne gik til en lang række projekter, der ifølge Fonden har potentiale til at forbedre menneskers helbred og velfærd.

I 2016 uddelte fonden støtte for 4,2 milliarder kroner[29].


Covid-19 / CoronavirusRediger

Novo Nordisk Fonden bidrog med støttetiltag i kampen mod covid-19 epedimien i foråret 2020.[31]

Fonden har pr. juni 2020 doneret 366,2 mio.[32] kroner til corona-relaterede tiltag[32].

 • Testcentre i Danmark: 250 mio. kroner til 11 testcentre i hele Danmark[33][34][35]
 • Projekter: 77,7 mio. kroner til 44 forskellige projekter med formål at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af covid-19 i Danmark[36][37][38].
 • Nødproduktion af ethanol: 17,5 mio. kroner bevilliget i samarbejde med. Carlsberg Fondet til nødproduktion af ethanol som skal bidrage med at bekæmpe smittespredning bl.a. via håndsprit og desinfiktion[39].
 • Forskningsprojekter: 6,6 mio. kroner til tre forskningsprojekter[40].
 • Forsøg: 5 mio. kroner støtte til forsøg for betændelsesdæmpende medicin mod covid-19 i samarbejde med bl.a. Rigshospitalet[41].


Store bevillingerRediger

 • Bio-Innovations Instituttet (Bio-Innovation Institute)
  • Novo Nordisk Fonden uddelte 392 millioner[42] kroner i 2017 til etableringen af Bio-Innovation Institute som har til formål at støtte og modning af innovative iværksættere[43] og talentfulde forskere[44]. Bevillingen er ment som en langsigtet satsning der skal hjælpe forskere og iværksættere med at udvikle og modne forskningsprojekter i etableringsfasen, og frem til det tidspunkt hvor projekterne selv kan rejse risikovillig kapital[44]. Novo Nordisk Fonden har ansat professor og forskningsdirektør Jens Nielsen som leder af Bio-Innovation Instituttet fra 1. februar 2019[45]. Bio-Innovation Institute ligger i København.[42]
 • LIFE læringscenter
  • Novo Nordisk Fonden bevilligede 123 millioner kroner til etableringen af et nationalt, almennyttigt læringscenter, LIFE, som gik i luften i 2019[46]. Læringscentret tilbyder gratis undervisning indenfor naturvidenskab, for skoler i hele landet. Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden på 123 millioner kroner skal dække opstartsfasen af projektet i de første to år.[46] hvorefter fonden har til hensigt at bevillige op til 1,6 mia. kroner til finansiering af projektets aktiviteter de næste 10 år.[46]
  • Missionen bag LIFE projektet er, at styrke interessen og motivationen for naturvidenskaben og dens anvendelse, blandt børn og unge, i forhåbning om at opnå et forøget rekrutteringsgrunden og stigning i ansøgninger til de naturvidenskabelige fag og studieretninger[47]
  • Projektet ledes af direktør Christine Antorini.[48]
 • STENO Diabetes Center
  • I 2016 bevilgede Novo Nordisk Fonden kr. 2,9 mia. til etablering og drift af Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden[49][50].
  • Den 4. september 2018 godkendte Novo Nordisk Fonden en bevilling på kr. 835,4 mio. til Region Sjælland til etablering af STENO Diabetes Center Sjælland[51].

Uddeling af midlerRediger

Novo Nordisk Fonden uddeler midler og priser inden for følgende områder[26]:

Priser:

 • EASD-NOVO NORDISK FOUNDATION DIABETES PRIZE FOR EXCELLENCE: Prisen har til formål at anerkende en international forsker for en enestående indsats, der har øget vores viden om diabetes.
 • NOVO NORDISK FONDENSFORELÆSNING: Prisen uddeles til en nordisk videnskabsmand, der har ydet en fremtrædende indsats inden for diabetesforskning eller -behandling.
 • NOVO NORDISK FONDENSGYMNASIELÆRERPRIS: Prisen anerkender gymnasielærere, som har ydet en ekstraordinær indsats inden for den biologiske naturvidenskabelige undervisning.
 • NOVO NORDISK FONDENSNATURFAGSLÆRERPRIS: Prisen anerkender og synliggør en ekstraordinær indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på grundskoleniveau i Danmark
 • HAGEDORN PRISEN: Prisen uddeles som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin.
 • JACOBÆUS PRISEN: Prisen promoverer medicinsk forskning og gives årligt til en internationalt anerkendt forsker inden for feltet.
 • MARIE OG AUGUST KROGHPRISEN: Marie og August Krogh Prisen er oprettet i 1969 og uddeles årligt til en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker.
 • NOVO NORDISK PRISEN: Novo Nordisk Prisen uddeles som belønning for en enestående forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode.
 • NOVOZYMES PRISEN: Prisen belønner en enestående forskningsindsats eller teknologisk indsats, der fremmer udviklingen af bioteknologisk videnskab.

Uddelinger:

Der uddeles midler og støtte inden for følgende områder[52]:

 • FORSKNING I BIOTEKNOLOGI: Skal fremme udviklingen af en bæredygtig, biobaseret industri gennem forskning i bæredygtige fremstillingsmetoder
 • ALMEN MEDICINSKFORSKNING: Skal styrke forskningen inden for almen medicin ved at støtte læger som forskere i og uden for almen praksis
 • BIOMEDICINSK FORSKNING: Skal skabe den nye viden og indsigt, der er grundlaget for at udvikle morgendagens lægemidler og behandlingsformer
 • INNOVATION: Skal fremme biomedicinsk / bioteknologisk innovation ved at accelerere processen fra forskningsidé til kommerciel anvendelse
 • KUNSTFORSKNING: Skal yde et væsentligt bidrag til kunsthistorie- og kunstforskning i Danmark gennem at støtte de mest talentfulde forskere
 • SYGEPLEJEFORSKNING Skal styrke forskningen i klinisk sygepleje ved at give sygeplejersker mulighed for at forske på ph.d.- eller postdoc-niveau

Støtteprojekter:

Novo Nordisk Fonden støtter ydermere følgende humanitære og sociale formål[53]:

 • DYRKNING AF UFRUGTBARE JORDE: Projektet skal forske i, hvordan bjergartsmel fra Grønland kan bruges til at forbedre dyrkning af ufrugtbare jorde.
 • HJÆLPEORGANISATIONER: Fonden ønsker at støtte veletablerede humanitære organisationer, der fremmer menneskers sundhed og velfærd.
 • BUT – BØRNS UDVIKLING OG TRIVSEL: Projektet vil indsamle data, der kan bruges til at evaluere trivsel, udvikling og betydning af sociale indsatser for børn og unge.
 • DANSK FLYGTNINGEHJÆLP: Bevillingen skal sikre nødhjælp til befolkningen i det krigshærgede Mosul.
 • INGENIØRER UDEN GRÆNSER: Projektet skal sikre bedre indretning af sundhedsklinikker i ebola-ramte områder i Sierra Leone.
 • JULEMÆRKEFONDEN: Julemærkehjemmene hjælper børn med psykosociale vanskeligheder til et bedre selvværd.
 • MATERNITY FOUNDATION: Projektet skal reducere omfanget af mødre- og børnedødelighed i Etiopien.
 • SOS BØRNEBYERNE: SOS Børnebyerne giver humanitær hjælp til ofrene på Haiti efter orkanen Matthew.
 • STYRKET UNDERVISNING I GRØNLAND: Projektet skal styrke børn og unges kompetencer inden for naturfag og sundhed i den grønlandske folkeskole.
 • TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER: Organisationen sender tandsundhedsfagligt personale til udviklingslande for at sikre bedre tandsundhed for befolkningen.
 • TEACH FIRST DANMARK: Projektet skal medvirke til at engagere og videreuddanne flere dygtige folkeskolelærere blandt universitetsuddannede.
 • UNLEASH: I projektet inviteres 1.000 unge fra hele verden til Danmark for at lave konkrete løsninger på de 17 FN-verdensmål.

Fonden yder desuden også støtte til enkeltprojekter[54].

KilderRediger

 1. ^ Novos luksusproblem: 50 milliarder brænder i lommen | Berlingske Business
 2. ^ a b 2019 Årsrapport - Novo Nordisk Fonden https://novonordiskfonden.dk/wp-content/uploads/Annual-Rapport-2019.pdf
 3. ^ https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/novo-nordisk-fonden-fordoblede-sine-udbetalinger-i-2019/
 4. ^ Fodnotefejl: Ugyldigt <ref>-tag; ingen tekst er angivet for referencer med navnet autogeneret2
 5. ^ Novo Nordisk Fondens historie | Novo Nordisk Fonden
 6. ^ https://www.businessinsider.com/insulin-price-increased-last-decade-chart-2019-9?r=US&IR=T
 7. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/bernie-sanders-til-angreb-pa-novo-nordisk
 8. ^ https://www.bt.dk/nyheder/bagmandspoliti-sigter-novo-nordisk
 9. ^ https://www.berlingske.dk/aktier/novo-erkender-bestikkelse-i-irak
 10. ^ https://www.berlingske.dk/virksomheder/novo-indgaar-forlig-med-bagmandspolitiet
 11. ^ https://politiken.dk/oekonomi/art4809345/Dansk-medicinalgigant-beklager-skandale
 12. ^ https://www.information.dk/indland/2009/05/novo-nordisk-undergraver-egen-trovaerdighed?lst_tag
 13. ^ https://nyheder.tv2.dk/business/2019-08-16-novo-nordisk-sagsogt-for-118-milliarder-kroner-af-pensionskasser
 14. ^ https://jyllands-posten.dk/uknews/article4173279.ece/
 15. ^ a b https://www.berlingske.dk/virksomheder/novo-nordisk-i-svensk-bestikkelses-skandale
 16. ^ https://www.berlingske.dk/virksomheder/amerikanske-kvinder-sagsoeger-novo-nordisk
 17. ^ https://www.novo-pi.com/activella.pdf
 18. ^ https://www.novonordisk-us.com/patients-and-providers/patient-assistance-programs/hormone-therapy-patient-assistance.html
 19. ^ https://ycharts.com/analysis/story/oregon_court_hands_novo_nordisk_some_bad_news
 20. ^ https://www.dr.dk/nyheder/penge/irsk-organ-skandale-rammer-novo
 21. ^ https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE3761553/Novo-i-irsk-organ-skandale/
 22. ^ https://www.denoffentlige.dk/it-skandale-hos-novo-op-mod-95000-jobansoegere-har-faaet-laekket-data
 23. ^ http://novonordiskfonden.dk/da/content/novo-nordisk- fondens-bestyrelse
 24. ^ http://novonordiskfonden.dk/da/content/direktion-og- sekretariat
 25. ^ Fokus på at forbedre menneskers liv https://novonordiskfonden.dk/da/hvad-har-vi-stoettet/
 26. ^ a b http://novonordiskfonden.dk/da/content/novo-nordisk- fondens-priser
 27. ^ 2019 Novo Nordisk Fonden annual grant report https://novonordiskfonden.dk/wp-content/uploads/Grant-Rapport-2019.pdf
 28. ^ https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/novo-nordisk-fonden-oegede-sine-udbetalinger-med-30-pct-i-2018/
 29. ^ a b Berlingske artikel: Uddelte 5,4mia kr i 2017: https://www.berlingske.dk/virksomheder/novo-fonden-uddeler-rekordmange-milliarder
 30. ^ Novo Nordisk Fonden sætter rekord: Uddelte 5,8 mia. kr. i 2017
 31. ^ https://sciencereport.dk/penge/overblik-saadan-stoetter-de-private-fonde-corona-forskning/
 32. ^ a b Corona-forskning får store fondsbevillinger: Går det for stærkt? https://videnskab.dk/kultur-samfund/corona-forskning-faar-rekordhoeje-fondsbevillinger-gaar-det-for-staerkt
 33. ^ Berlingske: "Danmarks førende fond kom regeringen til undsætning midt i testkaos - og så gik det pludselig stærkt" https://www.berlingske.dk/business/danmarks-foerende-fond-kom-regeringen-til-undsaetning-midt-i-testkaos-og
 34. ^ https://www.berlingske.dk/business/novo-nordisk-fonden-klar-med-den-store-pengepung-vil-betale-for
 35. ^ Novo-ejer kaster millioner efter Statens Serum Institut og nyt nationalt testcenter for coronavirus https://medwatch.dk/laboratorie___diagnostik/article12089916.ece
 36. ^ https://novonordiskfonden.dk/da/bevillinger-uddelt-til-projekter-der-skal-afboede-de-sundhedsmaessige-konsekvenser-af-coronavirus-epidemien-i-danmark/
 37. ^ Coronavirus-initiativer Novo Nordisk Fonden har igangsat en række initiativer i relation til bekæmpelsen af Covid-19. https://novonordiskfonden.dk/da/om-fonden/initiativer-i-forbindelse-med-coronavirus-covid-19/
 38. ^ https://fundats.dk/fagomraader/sundhed/novo-nordisk-fonden-laver-ekspres-call-for-corona-initiativer/
 39. ^ Nødproduktion af ethanol skal bidrage til bekæmpelse af smittespredning https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/noedproduktion-af-ethanol-skal-bidrage-til-bekaempelse-af-smittespredning/
 40. ^ https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/3-nye-forskningsprojekter-faar-del-i-novo-nordisk-fondens-akutte-coronavirus-pulje/
 41. ^ https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/novo-nordisk-fonden-stoetter-forsoeg-med-betaendelsesdaempende-medicin-mod-covid-19/
 42. ^ a b Novo-ejer kaster trecifret millionbeløb i storstilet bioteksats
 43. ^ Novo-ejer indleder jagt på startups med ny rugekasse
 44. ^ a b http://novonordiskfonden.dk/da/content/ny-satsning-skal-bane-vejen-mange-flere-start-ups-inden-life-science-i-danmark
 45. ^ https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/jens-nielsen-bliver-direktor-for-bioinnovation-institute?publisherId=12648792&releaseId=13562787
 46. ^ a b c Nyt nationalt læringscenter skal få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab - Novo Nordisk Fonden
 47. ^ Om LIFE - Life
 48. ^ Christine Antorini stopper i Folketinget − skal være direktør - FINANS
 49. ^ http://novonordiskfonden.dk/da/content/novo-nordisk-fonden-bevilger-2945-mia-kr-til-forbedre-behandlingen-af-diabetespatienter
 50. ^ Novo-fond godkender milliarddonationer til diabetescentre
 51. ^ https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/novo-nordisk-fonden-giver-8354-mio-kr-til-at-styrke-diabetesindsatsen-i-region-sjaelland?publisherId=12648792&releaseId=13477888
 52. ^ http://novonordiskfonden.dk/da/content/uddelinger-efter- opslag
 53. ^ http://novonordiskfonden.dk/da/content/humanit%C3%A6re-og- sociale-form%C3%A5l
 54. ^ Enkeltsatsninger | Novo Nordisk Fonden

Eksterne henvisningerRediger