Oberst

officersgrad

Oberst ((tysk): der oberste for 'den øverste') er en officersgrad i en hær og et luftvåben mellem brigadegeneral og oberstløjtnant. En oberst rangeres ind i Rangfølgens klasse 3.

Oberster i det danske militær

redigér

En oberst er i Hæren chefen for et regiment, en brigade eller tjenstgørende ved en stab.

Graden svarer til en kommandør i Søværnet.

I Flyvevåbnet er en oberst stationschef (chef for en flyvestation) eller tjenstgørende ved en stab.

I Forsvarets Sundhedstjeneste vil stabslæger, stabstandlæger og stabsdyrlæger af 1. grad bære oberstdistinktioner[1].

I Hærhjemmeværnet er en oberst chef for en af to Landsdelsregioner – henholdsvis LRGNE og LRGNV, mens obersten i Flyverhjemmeværnet er korpschef. Oberster i Hjemmeværnet er lønnede.

Oberster internationalt og historisk

redigér

En oberst svarer til Group Captain i Storbritanniens Royal Air Force.

Berømte oberster

redigér

Oberster i litteraturen

redigér
  1. ^ Bekendtgørelse om militære grader mv. for personel i det militære forsvar 5) oberst, kommandør, stabslæge af 1. grad, stabsdyrlæge, stabstandlæge