Oberstløjtnant er en officersgrad i en hær eller i et luftvåben og er gradmæssigt placeret mellem oberst og major. En oberstløjtnant rangeres ind i Rangfølgens klasse 3. En oberstløjtnant (og Kommandørkaptajn fra søværnet) vil i forsvarsministeriet, forsvarskommandoen eller en af forsvarets styrelser, typisk være kontorchef.

Svarer til kommandørkaptajn i Søværnet. En oberstløjtnants hustru er oberstinde.

Hæren redigér

I Hæren er en oberstløjtnant: bataljonschef, stabchef/næstkommanderende ved et regiment eller Brigade, sektionschef ved højre operative stabe.

Flyvevåbnet redigér

I Flyvevåbnet er en oberstløjtnant: eskadrillechef, afdelingschef, chef for en uddannelsesenhed eller tjenstgørende ved en stab.

Svarer til en Wing commander i RAF.

Forsvarets sundhedstjeneste redigér

I Forsvarets Sundhedstjeneste vil stabslæger af 2. grad bære oberstløjtnantsdistinktioner[1].

Flyvevåbnets læger, samlet kaldet flyverlæger, bærer en såkaldt flyverlægevinge på brystet.

Hærens læger kan oftest ikke skelnes fra de øvrige officerer i hæren, dog er lægerne ved udsendelse til bl.a. Afghanistan, begyndt at bære en rød snor med teksten "medical" under distinktionen[2].

Søværnets læger har en rød markering mellem deres gradssnore.

Rang − insignia redigér


Eksterne kilder/henvisninger redigér