Observationsskole

Observationsskoler er en skoleform, som opstod i kølvandet på velfærdsstatens opbygning. Skolerne skulle tilbyde et kortvarigt kostskoleophold for børn, der af forskellige årsager havde vanskeligt ved at passe ind i det allerede etablerede skolesystem. Et ophold skulle typisk vare 3-4 måneder. Snart efter blev man klar over, at opholdene skulle blive væsentligt længere, og derfor blev et ophold normalt af en varighed på 1-2 år.

Typisk valgte kommunerne at anbringe skolerne uden for deres egen kommune. Derfor er listen nedenunder anført med beliggenhed og driftkommune.

Observationsskoler i DanmarkRediger

  • Harløse Skole, Frederiksborg Amts Observationsskole (mangler detaljer)
  • Bøgelundskolen i Middelfart (mangler detaljer)
  • Observationskolonien Kallehave Strand, Kalvehave Havnevej 2 4771 Kalvehave, 1917-1992 (mangler detaljer)
  • Hygum Kostskole, Påkærvej 3, 7620 Lemvig. Ringkøbing Amt. Aktiv 1970-1988.