Odense Bys Museer

Wikimedia liste

Odense Bys Museer er en museumsinstitution som varetager driften af syv museer i et konglomerat under By- og Kulturforvaltningen i Odense. Museumsorganisation Odense Bys Museer er statsanerkendt jævnfør museumslovens §16 og dækker såvel arkæologi, kulturhistorie, kunsthistorie og varetagelse af personmuseerne for H.C. Andersen, Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsen.

Odense Bys Museer
Andersen Museum1.jpg
H.C. Andersens Hus, der er en del af Odense Bys Museer
Generelle informationer
Type Kulturhistorie
Adresse Overgade 48, 5000 Odense
Grundlagt 1910
Eksterne henvisninger
Odense Bys Museers hjemmeside

Museumsorganisationen Odense Bys Museers ansvarsområder dækker bredt og indeholder bl.a. løbende indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor dansk og ikke mindst fynsk kulturarv. Odense Bys Museer udfører således alt fra niche-forskning til populær formidling, både internt og udenfor museerne. Derudover foretages arkæologiske udgravninger, varetagelse af det lovpligtige antikvariske arbejde,(museumsloven kap.8), i Nordfyns og Odense Kommuner samt tilsyn med sten- og jorddiger og fredede fortidsminder i det fynske område.

Odense Bys Museer er kendt for at samarbejde bredt nationalt og internationalt[kilde mangler], med både kulturinstitutioner, læreanstalter og kunstnere. Blandt eksempler herpå kan nævnes samarbejderne om kunstudstillinger mellem Fyns Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum samt H.C. Andersen-samarbejdet med Andersen-centret ved Syddansk Universitet og forskningssamarbejdet med Fudan University i Shanghai.

Organisationen arbejder i øjeblikket især på forskningsprojektet "Stedets betydning", indretning af den nye arkæologiske og kulturhistoriske udstillingsbygning på Møntergården, forberedelse af museumsformidling i forbindelse med lukningen af Thomas B. Thriges Gade i Odense samt turismetiltrækning til især H.C. Andersens Hus. Desuden arbejder museet løbende på at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskning, samt at udbrede kendskabet til resultaterne af såvel museernes egen forskning samt anden forskning baseret på museernes samlinger.

Odense Bys Museers fokusområder 2012-15

HistorieRediger

Det første museum i Odense etableredes i 1860 på Odense Slot under navnet Nordisk Museum. I 1885 opførte man en ny museumsbygning i Jernbanegade, hvortil samlingerne blev flyttet. Det nye museum fik det latinske navn Museum Civitatis Othiniensis, som dog allerede 1904 ændredes til Fyns Stiftsmuseum. Med opbygningen af underafdelinger, først H.C. Andersens Hus i 1905-08 og Fyns Folkemuseum i 1910, fik museerne fællesbetegnelsen Odense Bys Offentlige Samlinger.

Nye underafdelinger fulgte. I 1931 åbnede man H.C. Andersens Barndomshjem, Den Fynske Landsby og Møntergården kom til i 1940'erne, oprettet på grundlag af samlingerne i det samtidig lukkede Fyns Folkemuseum. Carl Nielsens Barndomshjem åbnede som museum i 1956. Fyns Kunstmuseum oprettedes ud fra de kunstsamlinger, der fandtes i Fyns Stiftsmuseum. Carl Nielsen Museet indviedes i 1988. Endelig satsede man i 1980'erne og 90'erne kraftigt på oprettelsen af det arkæologiske museum Fyns Oldtid på den gamle herregård Hollufgård, et projekt man dog opgav i 2003 for at etablere et nyt hovedmuseum på Møntergården i centrum af Odense.

Odense Bys Museers Historie

Årbogen Fynske MinderRediger

Odense Bys Museer udgiver hvert år i april årbogen Fynske Minder, som indeholder museernes årsberetning samt artikler om forskellige betydningsfulde aktiviteter fra det forgange år, bl.a. indenfor museets internationale samarbejder, forsknings og it-projekter, særligt interessante arkæologiske fund/udgravninger og museumsudstillinger samt mange andre emner indenfor museernes arbejdsområder.

Desuden har Odense Bys Museer en samlet museumsklub, som dækker alle museerne og giver adgang til – 8-10 årlige særlige medlemsarrangementer, fri entré med ledsager til museerne og rabat til Odense Bys Museers aktiviteter ved Folkeuniversitetet i Odense.

Eksterne henvisningerRediger