Ole Pedersen Holm

Ole Pedersen Holm (født 1751, død 21. april 1828[1]) var en dansk kollegiedeputeret, fader til L.J. Holm. En datter, Helene Claudiane Margrethe Holm, blev gift med C.L. Kirstein.

Han begyndte 1766 sin embedsbane som skriver i Brandforsikringskontoret, blev 1780 fuldmægtig, 1786 bogholder sammesteds, 1791 kommitteret i Økonomi- og Kommercekollegiet og var fra 1816 til 1826 deputeret i Danske Kancelli for brandforsikringssagernes vedkommende. Han blev justitsråd og til slut konferensråd.

Han var gift med Anna Cathrine Dytskov (født ca. 1761, død 1835).

KilderRediger

  • L.J. Holms biografi i Dansk Biografisk Leksikon, 1. udgave.
  • L.J. Holms biografi i Danske Jurister 1736-1936, s. 208.
  1. ^ V. Richter, 100 Aars Dødsfald i Danmark (1791-1890), 1907. Online-udgave