Ollerupprøven er en supplerende prøve for lærere, der er dimitteret fra Den frie Lærerskole

For at blive fastansat lærer på en folkeskole skal man have gennemført en uddannelse til lærer i folkeskolen.[1] En lærer uddannet på Den frie Lærerskole og gennemført Ollerupprøven, kan opnå ret til ansættelse i folkeskolen på lige fod med personer, der har gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen.

Indhold redigér

Den studerende skal vælge to af følgende muligheder:
1) Prøve i liniefaget dansk.
2) Prøve i liniefaget matematik.
3) Prøve i et liniefag efter eget valg.
4) Udarbejdelse af en større selvstændig faglig-pædagogisk opgave i tilknytning til et liniefag efter eget valg.

Den studerende skal vælge enten dansk eller matematik, men kan også vælge begge fag.[2]

Prøven redigér

Bestemmelserne for de enkelte fag og prøver fremgår af bekendtgørelsen om uddannelse af lærere til folkeskolen.

Prøverne aflægges i henhold til bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen.

Prøven kan aflægges på en professionshøjskole, der udbyder uddannelsen til lærer i folkeskolen.

Prøverne skal aflægges inden for en periode på 2 år.

Økonomi redigér

Prøverne udbydes under lov om åben uddannelse. Der opkræves deltagerbetaling.