Otto Diderik Lütken (sangbogsudgiver)

Otto Diderik Lütken (24. oktober 179316. april 1866) var en dansk forfatter og præst, søn af Peter Wilhelm Lütken (1761-1844) og sønnesøn af den økonomiske forfatter Otto Diderik Lütken. Han udgav 1818 Huus- og Skole-Sangbog, "tidens nok mest kendte sangbog." 1)

Lütken blev 1811 privat dimitteret og tog 1816 teologisk embedseksamen, var to år alumnusValkendorfs Kollegium og fra 1817 lærer ved Metropolitanskolen, blev 1819 faderens kapellan, 1821 sognepræst i NorupFyn, forflyttedes 1825 til Mern på Sjælland og 1841 til Karleby, Horreby og Nørre ØrslevFalster, hvor han døde 16. April 1866. Han ægtede 1823 Cecilie Marie Leuning, datter af justitssekretær ved Hof- og Stadsretten Christoffer Gram Leuning.

Ligesom faderen har han skrevet landøkonomiske afhandlinger. 1818 udgav han med understøttelse af Landhusholdningsselskabet en Huus- og Skolesangbog, der inddeltes i tre dele: 1. "Verdens Herlighed", 2. "Mennesket, dets Dyder, Laster, Haab, Glæde og forskjellige Aldere", 3. "Mennesket i Selskab med sine Lige, som Ven, Stalbroder, Statsborger, Lavsbroder, indtil Graven".

1821 udgav han med understøttelse af det fynske litterære selskab Christian Hansens og Peter Møllers Historie, en læsebog for almueskolen. Den udkom 1857 i 6. oplag. Ligeledes udgav han 1839 Præstø Amt, der udkom som nr. 13 af Landhusholdningsselskabets amtsbeskrivelser, og som Christian Molbech kalder "en af de interessanteste og bedst udførte af dem, som hidtil ere komne for Lyset" (Historisk Tidsskrift, I, 553).

Litteratur anvendt af Ludvig Koch i DBL:
Erslew: Forfatterlexicon

Eksterne henvisningerRediger

1) "Tidens nok mest kendte sangbog (med nodebind) har 'Kong Christian'-sangen med og bygger på den version af melodien, som Niels Schiørring udgav i 1789. Den har stadig Johann Hartmann som komponistangivelse." (O. Zinck er formodentlig H.O.C. Zinck)


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) af provst Ludvig Koch (1837-1917) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, 10. bind, side 555,udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til mere nutidig sprog, og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen, dette angives som f.x:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=http://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.

 Stub
Denne danske forfatterbiografi er kun påbegyndt. Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere.