Påkant

kunstnergruppe
Stop hand nuvola.svgDenne side er foreslået omskrevet
– da en skribent har vurderet at indholdet ser ud til at være skrevet af en person, der må formodes ikke at kunne holde et neutralt synspunkt i sin vurdering af artiklens indhold og/eller relevans. Læs mere om hvilke typer af artikler, du normalt skal afholde dig fra at skrive hér: Typer af selvbiografier.
Broom icon.svgDette emnes notabilitet er betvivlet
– da en skribent har vurderet at artiklens emne er for snævert til at have encyklopædisk relevans. En begrundelse for denne vurdering kan muligvis findes på artiklens diskussionsside eller i artikelhistorikken.  
Broom icon.svgFormatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg

Kunstnersammenslutningen "påKant" blev stiftet i 1999 af Nina Høgnæs (tidl. Nina Kofoed Møller) og Thomas Aaby Berdal.

Formålet var at skabe et rum for mange forskellige kunstretninger, i kanten af det etablerede kunstnermiljø i Danmark. I udgangspunktet var der tale om et interessefællesskab. At netværke, skabe udstillinger sammen og lignende. Hurtigt blev det dog besluttet at der skulle etableres et egentligt ateliér. Og i oktober 1999 åbnede dørene til Ateliér påKant første gang.

I starten var der 14 kunstnere tilknyttet stedet. Men i forbindelse med at atelieret udvidede i m2 ret hurtigt, kom der yderligere 10-15 stykker til.

Ateliéret fungerede som en lille heksekeddel for kreativitet. Dog primært for den bildende kunst. Men også forfattere, komponister, dramatikere og videoartister har haft deres gang på stedet.

påKant eksisterede i seks år - og lukkede, efter interne interessekonflikter i 2005. påKant nåede at lave en række fællesudstilliner - bl.a. på Drakabygget (Jørgen Nash's sted i Sverige), JP's udstillingshus på Kgs. Nytorv, Råhuset på Vesterbro m.fl. Desuden afholdt påKant en række fællesaktiviteter og åben atelier på adressen på Vesterbro i København.

Flere kunstnere er stadig aktive. Bl.a. Rama King Nash, Egil Dennerline, Nina Høgnæs, Christian Hildebrandt, Jens Otto Hansen... Thomas Aaby Berdal er i dag involveret med Podia og konceptet I Will Cook For Food, men er ikke længere kunstnerisk aktiv.