For alternative betydninger, se Psi.

PSI (Pounds per Square Inch) er en enhed der bruges til at måle tryk, for eksempel lufttryk i et bildæk. PSI angiver trykket i Avoirdupois pound-force (lbf) pr. engelske kvadrattommer.

Måler, der viser enhederne psi og SI-enheden kPa (kilopascal)

1 PSI = ≈ 6894,757 N/m²

1 Bar tryk = 14,504 PSI

Trykenheder og konverteringsfaktorer

redigér
  Pa bar N/mm² kp/m² kp/cm² (at) atm torr PSI
1 Pa (N/m²)= 1 10-5 10-6 0,102 0.102×10-4 0,987×10-5 0,0075 1,450377×10-4
1 bar (daN/cm²) = 100.000 1 0,1 10200 1,02 0,987 750 14,5
1 N/mm² = 106 10 1 1,02×105 10,2 9,87 7500 145,0377
1 kp/m² = 9,81 9,81×10-5 9,81×10-6 1 10-4 0,968×10-4 0,0736 0,00142
1 kp/cm² (1 at) = 98100 0,981 0,0981 10000 1 0,968 736 14,2
1 atm (760 torr) = 101325 1,013 0,1013 10330 1,033 1 760 14,7
1 torr = 133 0,00133 1,33×10-4 13,6 0,00136 0,00132 1 0,019
1 PSI = 6894 0,069 0,0069 704 0,0704 0,068 51,7 1