Partitiv er en kasus, der findes på bl.a. finsk og estisk. Den er delvist sammenlignelig med akkusativ, fordi den på disse sprog også betegner objektet i en sætning.

Her ses nogle eksempler på dansk for at vise forskellen:

Partitiv: Jeg spiser mad (=jeg spiser noget af maden)
Akkusativ: Jeg spiser maden (=jeg spiser al maden)
Par: Jeg drikker saftevand (=jeg drikker en slurk af saftevandet)
Akk: Jeg drikker saftevandet (=jeg drikker alt saftevandet)
Par: Jeg hæver penge (=så der stadig er nogen tilbage)
Akk: Jeg hæver pengene (=alle de penge der er)

Som det tydeligt fremgår, er både partitiv og akkusativ altså objekt i sætningen, og forskellen kan vises selv på dansk, men på f.eks. de finsk-ugriske sprog, hvor der hverken er forskel på køn eller bestemt/ubestemt, er det en fordel at kunne skelne mellem de to kasus. Har man svært ved at huske forskel på partitiv og akkusativ, skal man tænke på partitiv som "a part of" – "en del af".

Partitiv genitivRediger

Partitivens funktion er på nogle sprog overtaget af genitiv, der i denne brug kaldes partitiv genitiv, delingsgenitiv.

Tysk: Viele Mitglieder der deutschen Regierung ... (mange medlemmer af den tyske regering); Ein Teil des Körpers (en del af kroppen).

Latin: Pars militum (en del af soldaterne); magna pars diei consumpta erat (en stor del af dagen var gået).

Russisk har også partitiv genitiv, men kender samtidigt den selvstændige kasus partitiv.