Partsstatus (eller blot part) er et begreb, som anvendes i den juridiske disciplin, forvaltningsret.[1] Partsstatus er især relevant for en forvaltningsafgørelse, som en offentlig myndighed har truffet efter sagsbehandlingsregler.[2]

Den, der er part i en sag, har partsstatus, jf. FOB 2020-33.[3] En part i en sag er en borger (fysisk person) eller en juridisk (ikke levende) person, som har "en konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen".[4] Med part menes især den (fysiske eller juridiske) person, som er afgørelsens modtager; en part kan være den, der ansøger om tilladelse; eller som får et påbud eller forbud (Revsbech m.fl. 2019:189).

Efter forvaltningsloven (forkortet FVL) har en part en række rettigheder.[5] En part har som hovedregel ret til at klage.[6] Dertil kommer flere andre rettigheder så som ret til partshøring, partsrepræsentation, partsudtalelse, partsaktindsigt, og ret til at få vejledning (herunder klagevejledning) samt ret til at få afgørelsen meddelt (se ovenfor).[7]

Partens mulige klageret omfatter både klage over en afgørelse og klage over mulige sagsbehandlingsbejl.[8] En klage over mulige sagsbehandlingsbejl vil typisk angå, at myndigheden efter partens mening har tilsidesat en (eller flere) garantiforskrift(er); se FOU nr 2002.313.[9]

I en miljøretlig sag sker det ofte, at ikke alle berørte naboer bliver tildelt partsstatus; se FOB 04.274.[10]

Oversigt over de rettigheder, som FVL giver en person med partsstatus

redigér
Bestemmelse Paragraf
En part har ret til at lade sig repræsentere eller bistå af en anden person (en bisidder).

(Dog er undtagelse nævnt i FVL § 9, stk. 2)

FVL § 8, stk. 1
En part har ret til aktindsigt (partsaktindsigt) i sin egen sag, hvilket kan medføre, at afgørelsen må udsættes.[11] FVL § 9, stk. 1
En part kan opnå ret til partsaktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. FVL § 10
Partshøring: En part (gælder også for afgørelsens adressat) har ret til at blive hørt i sin egen sag;[12] altså har myndigheden kontradiktionspligt.[11] FVL § 19
En part har ret til at udtale sig i sin sag; som hovedregel selv hvis det medfører, at afgørelsen må udsættes.

(FVL § 21, stk. 2 nævner dog tre undtagelser.)

FVL § 21, stk. 1
En part har ret til vejledning om bl.a. partens rettigheder. FVL § 7, stk. 1
En part har ret til vejledning om bl.a. partens klagemuligheder (rekurs). FVL § 25
En part har ret til vejledning om evt. lovbestemt frist for at anlægge sag (mod myndigheden) ved domstole. FVL § 26

Litteratur

redigér

siderne 352 - 358 i Karsten Revsbech m.fl.: Forvaltningsret - Sagsbehandling. 2019. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3603-7

sider 95f i Carsten Munk-Hansen: Den juridiske løsning - introduktion til juridisk metode. 2. udgave. Djøf Forlag. ISBN 9788757451924

Ekstern henvisning

redigér

ForvaltningslovenRetsinformation.dk

Referencer

redigér
 1. ^ https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/roensholdt_forvaltningsret_2_udgave_2006.pdf
 2. ^ Sagsbehandlingsregler til brug for borgere i sociale sager – Foreningen Syg i Haderslev
 3. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 1. august 2022. Hentet 5. august 2022.
 4. ^ https://skat.dk/data.aspx?oid=1898547&chk=218293
 5. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 5. august 2022. Hentet 5. august 2022.
 6. ^ https://skat.dk/data.aspx?oid=1900320
 7. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 4. august 2022. Hentet 5. august 2022.
 8. ^ https://stpk.dk/media/fypgyzlm/psya-praksissammenfatning-vedr%C3%B8rende-psykiatriske-ankesager-1997-2011.pdf
 9. ^ Retsinformation
 10. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 5. august 2022. Hentet 5. august 2022.
 11. ^ a b sider 95f i Carsten Munk-Hansen: Den juridiske løsning - introduktion til juridisk metode.  2. udgave. 2021. Djøf Forlag. ISBN 9788757451924
 12. ^ side 404 i Karsten Revsbech m. fl.: Forvaltningsret - Almindelige emner. 2016. 6. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3310-4
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.