Patientombuddet er en tidligere institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Den er oprettet 1. januar 2011 i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.[2] Patientombuddets hovedopgave var at behandle klager over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Patientombuddet
Patientombuddets hovedkvarter på Frederiksberg
Overblik
Oprettet 1. januar 2011
Nedlagt 8. oktober 2015
Hovedkvarter Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg
Antal ansatte
ca. 130
Hovedkonto på Finansloven 161122
Ressort­ministerium Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Ledelse
Leder Direktør Steffen Egesborg Hansen[1]
Eksterne henvisninger
www.patientombuddet.dk

Styrelsen blev nedlagt den 8. oktober 2015, da den sammen med tilsynsområdet i Sundhedsstyrelsen blev lagt sammen i den nye Styrelse for Patientsikkerhed.

Organisation Rediger

Patientklagecenter Rediger

Patientklagecentret modtog klager over den sundhedsfaglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen og klager vedrørende patientrettigheder. Under patientklagecentret hørte også klager over afgørelser fra de lokale psykiatriske patientklagenævn vedrørende tvangsbehandling.

Erstatningssagscenter Rediger

Erstatningssagscenter tog sig af klager over afgørelser fra Patientforsikringen om erstatning for patientskader og lægemiddelskader.

Under erstatningssagscentret hørte:

Læringsenhed Rediger

Læringsenheden under Patientombuddet varetog den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet (DPSD). Denne læringsenhed modtog på nationalt niveau de rapporterede hændelser og gennemgik og formidlede viden herfra tilbage til sundhedsvæsenet.

International sygesikring Rediger

International Sygesikring vejledte om rettigheder til sygehjælp efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler om sygesikring under midlertidige ophold eller bopæl i EØS-lande og Schweiz mv.

Kilder Rediger

  1. ^ "Pressemeddelelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse". Arkiveret fra originalen 10. december 2011. Hentet 12. december 2011.
  2. ^ "Lov nr. 706 af 25. juni 2010".Retsinformation