Patientombuddet er en institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Den er oprettet 1. januar 2011 i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.[2]

Patientombuddet
PatientombuddetFrb.JPG
Patientombuddets hovedkvarter på Frederiksberg
Overblik
Oprettet 1. januar 2011
Hovedkvarter Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg
Antal ansatte
ca. 130
Hovedkonto på Finansloven 161122
Ressort­ministerium Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Ledelse
Leder Direktør Steffen Egesborg Hansen[1]
Eksterne henvisninger
www.patientombuddet.dk

Patientombuddets hovedopgave er at behandle klager over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Styrelsen blev nedlagt den 8. oktober 2015, da den sammen med tilsynsområdet i Sundhedsstyrelsen blev lagt sammen i den nye Styrelse for Patientsikkerhed.

OrganisationRediger

PatientklagecenterRediger

Patientklagecentret modtager klager over den sundhedsfaglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen og klager vedrørende patientrettigheder. Under patientklagecentret hører også klager over afgørelser fra de lokale psykiatriske patientklagenævn vedrørende tvangsbehandling.

ErstatningssagscenterRediger

Erstatningssagscenter tager sig af klager over afgørelser fra Patientforsikringen om erstatning for patientskader og lægemiddelskader.

Under erstatningssagscentret hører:

LæringsenhedRediger

Læringsenheden under Patientombuddet varetager den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet (DPSD). Denne læringsenhed modtager på nationalt niveau de rapporterede hændelser og gennemgår og formidler viden herfra tilbage til sundhedsvæsenet.

International sygesikringRediger

International Sygesikring vejleder om rettigheder til sygehjælp efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler om sygesikring under midlertidige ophold eller bopæl i EØS-lande og Schweiz mv.


KilderRediger