Patientrådgiver

En patientrådgiver har til opgave at rådgive patienter om deres muligheder og rettigheder i forbindelse med behandling af sygdomme.

Patientrådgivere i psykiatrienRediger

Der skal beskikkes en patientrådgiver for enhver, der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes eller undergives tvangsbehandling.

Der skal endvidere efter anmodning fra patienten beskikkes en patientrådgiver i forbindelse med anvendelse af fysisk magt eller iværksættelse af tvangsfiksering.

Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive patienten med hensyn til alle forhold i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling. Patientrådgiveren skal endvidere bistå patienten med iværksættelse og gennemførelse af eventuelle klager. Patientrådgiveren skal så vidt muligt være til stede ved klagens behandling i patientklagenævnet.