Pension

pension i jobbet afgang (alder relateret)

En pension er en løbende ydelse, som en person modtager efter at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Skyldes det alder, er den offentlige ydelse folkepension. Privattegnet kan være aldersopsparing (tidligere kapitalpension), ratepension og/eller livrente. Skyldes pensioneringen uarbejdsdygtighed, er den offentlige ydelse førtidspension, og er der tegnet en privat invaliderente eller invalidepension, kan der udbetales ydelse fra dem. Begrebet dækker også over ægtefælle- og børnepensioner, der er løbende ydelser til efterladte.

Pension i forskellige landeRediger

Pension i DanmarkRediger

Pension i Danmark er opdelt i tre søjler:

  • Første søjle er den generelle, lovbestemte, skattefinansierede og basale pension, folkepensionen. Den består af et grundbeløb, som alle over 65 år har ret til, og tillæg til personer med særligt behov. NB! ved ophold i udlandet kan man kun få en del af folkepensionen, den såkaldte brøkpension
  • Anden søjle er supplerende arbejdsmarkedspensionsordninger, der er baseret på individuel opsparing efter bestemmelser i kollektive overenskomster mellem lønmodtagernes organisationer og arbejdsgivernes organisationer eller enkeltvirksomheder
  • Tredje søjle er supplerende individuelle pensionsordninger

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) kan dække både første og anden søjle, idet den er lovbestemt, men individuel og opsparingsbaseret.

Eksterne henvisningerRediger