Peter Jacob Wilster

dansk officer

Peter Jacob Wilster (16551725) var en dansk officer, bror til Joachim Jacob, Martin Jacob og Daniel Jacob Wilster.

Peter Jacob Wilster
Født1655 Rediger på Wikidata
Død1725 Rediger på Wikidata
SøskendeJoachim Jacob Wilster,
Martin Jacob Wilster,
Daniel Jacob Wilster Rediger på Wikidata
Uddannelse og virke
BeskæftigelseOfficer Rediger på Wikidata
Information med symbolet Billede af blyant hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Den Skånske Krig

redigér

Han var søn af Johan Jacobsen Wilster (1630-1693). 1674 blev han vagt på Tøjhuset, 1676 fyrværker og 1677 stykjunker; han deltog som sådan i krigen 1678-79 og blev i sidstnævnte år ansat ved artilleriet i Holsten; 1680 rejste han udenlands; 1682 blev han forsat til Københavns Tøjhus, hvor han samme år blev løjtnant, rejste 1683 atter udenlands og vendte ikke tilbage til Danmark, men gik til Norge, hvor han blev ingeniørkaptajn. 1688 var Wilster midlertidig på Bornholm for at deltage i fæstningsarbejdet.

I Norge

redigér

1693 blev han major ved artilleriet og fortifikationen nordenfjelds og fik artillerikompagniet i Trondhjem. Her kom han i strid med kommandanten, general Johan Vibe, som endog satte ham på Munkholm og skrev om ham til krigssekretær Andreas Harboe "at fra hans Top til hans Taa er han beladt med Løgn, Falskhed og Ondskabs Bylder". Kongen tilkendegav dog Vibe, at han havde overskredet sin myndighed, og befalede ham at løslade Wilster. 1698 byttede denne kompagni og fik det i Kongsvinger. Han blev 1700 oberstløjtnant og fik 1701 inspektion over fæstningernes arbejder i Norge og inspektionen over artilleriet i de oplandske fæstninger, Trondhjem medberegnet; fra 1707 måtte han dog dele inspektionen over fæstningsbygningerne med ingeniørkaptajn Caspar Schøller; lidt senere samme år fratrådte han oplandske kompagni og fik akershusiske. 1710 aftrådte Wilster inspektionen over de fæstninger, han hidtil havde haft, til oberstløjtnant Caspar Schøller.

Krigsret og afskedigelse

redigér

1712 fik han karakter som oberst af artilleriet og udnævntes til kommandant i fæstningen Frederiksort med tilladelse til at tage sit akershusiske artillerikompagni med der til. 1716 fik han ordre til at aflevere kommandoskabet og begive sig til København og 1717 til at afgive chefsposten for norske artilleri. Der var nemlig blevet klaget over, at han misbrugte garnisonen, og at han havde forsømt artillerihestene. Da han kom til København, viste det sig, at han også havde brugt korpsets munderingspenge. 1718 nedsattes en krigsret over ham, og han sattes i arrest til 1719 i Kastellet "for hans sælsomme Konduite og deraf følgende Soupçon". Wilster undskyldte sig med, at han for 1709-15 kun havde fået avance, for 1716 og 1717 intet og havde måttet opholde sig hernede i to år. Kongen pardonnerede ham og eftergav ham, hvad munderingspengene overskred hans afregning. 1719 blev han kommandant i Glückstadt, men da han her tillod sig at gøre forandringer i givne bestemmelser, fik han forskellige reprimander af kongen og, da intet hjalp, sin afsked 1720, fordi han havde vist sig "kontrær i Efterlevelsen af vore givne Ordrer, havde brouilleret sig med civile og militære og gjort Indgreb i vore Befalinger". Wilster nægtede at aflevere Protokoller, Kort etc. vedkommende kommandantskabet; først da han truedes med arrest, gav han efter. Han levede derefter i Hamborg og døde 1725. General Woldemar Løvendal giver følgende karakteristik af ham: "han er snurrig og giver en mere at bestille med sin Vigtighed end 3 andre Oberster, men han har sine gode Egenskaber, og sit Artilleri holder han i god Orden".

Han blev 29. december 1684 gift med Marie Sophie Baumann (11. november 1662 - 9. juli 1744 i Christiania), datter af zahlkommissær og proviantforvalter Dominicus Baumann (Braunmann).

  • Wilster, Peter Jacob i Dansk Biografisk Leksikon (1. udgave, bind 18, 1904), forfattet af P.C. Bang
  • Christian C.A. Lange, Norske Samlinger, II, 120 f.
  • Carl Johan Anker, Norske generalspersoner, s. 284.
  • Personalhistorisk Tidsskrift, I, 55.
  • V.E. Tychsen, Fortifikations-Etaterne og Ingenieurkorpset 1684-1893.
  • Dr. P. Brock: Historiske Efterretninger om Rosenborg II. Det 18de Aarhundrede. (Kjøbenhavn 1882), s. 87, note 4 (se https://archive.org/details/historiskeefterr00broc/page/n259/mode/2up): «Om sin Slægt har Major [César August v.] Wilster paa en af ham affattet, Rosenborg den 14. Maj 1787 dateret Stamtavle, som 1882 er foræret Slottets Arkiv af Familien, optegnet Følgende: / Obrist Lieutenant J a c o b s e n, mein E l t e r v a t e r. Wurde 1657 vom Könige Friederich den 3ten, im Adelstande, mit den Nahmen von Wilster, erhoben, weil er sich bey der Stadt Wilster in Holstein, wie König Carl Gustav ins Land fiel, sehr tapfer bewiesen; allein weil er wegen Geldmangel die Auszfertigung des Adelpatents nicht verlangte, und sich hernach kein beweisz wegen seiner Erhebung in dem Adelstande fand, so suchte mein Vater und Vaterbruder erst im Jahre 1755 ein neues Adelspatent. Dieser Obrist Lieutenant v. Wilster hat 12 Söhne nachgelassen, davon elfe in Dänische, Schwedische, Russische, Österreichsche, Pfälzische, Bayerische, Spanische und Holländische Kriegsdienste gestorben, die meisten als Generals und drey als Admirals: Von ihren Nachkommen weisz ich nur folgendes. / J o h a n n v. W i l s t e r mein G r o s z v a t e r war Einer von Obrist Lieutenant v. Wilster Söhnen; starb 1721 als General Major und Chef vom Königl. Artillerie Corps in Holstein. Seine Frau war eine Muhlen und s e i n e K i n d e r / 1. J o h a n n J a c o b v. W i l s t e r gebohren 1689. Verheirathet 1742 mit General Lieutenant von Kyan [skal være: Kyaw - nemlig Adam Joachim v. KYAW til Oberstra{h}walde og Schorbus’ datter Eva Eleonore v. KYAW {1702-48} {altså ikke «1747»}, som 1. gang blev gift den 15. januar 1732 med kgl. polsk og kursachsisk generalmajor og kommandant over Neustadt-Dresden, livlænderen Gustav Fitzner {+ 1734}; og 2. gang blev hun den 5. feb. 1738 {altså ikke «1742»} gift med daværende kgl. polsk og kursachsisk oberst, senere general Johann Jacob von WILSTER] Tochter, die 1747 unbeerbt starb. Er starb 1769 [følgende klammer er ved Brock:] unbeer[b]t als würcklicher Königl. Polnischer und Sächsischer General von der Infanterie. / 2. C a r l v. W i l s t e r mein V a t e r, gebohren 1698, heyrathete 1728 Christine Henrica v. Amthor, gebohren 1705, gestorben 1762 [og anden gang i 1764 med Karen Andersdatter Holter {1725 Holter, Nes på Romerike-1782}, enke efter Povl Lachman Vogt {1721-61}].» (Se også flere henvisninger under «Literatur» her: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Reichwald_von_Kämpfen , særlig - med link - til Heinrich Rudolph von Kyaw: Familien-Chronik des adeligen und freiherrlichen Geschlechtes von Kyaw. Leipzig 1870, S. 238–249.) (Til grund for de uriktige angivelser af Carl v. WILSTERS far synes C. O. MUNTHES artikel  i denne ældre udgave af Dansk biografisk Lexikon  af 1904 at ligge - eller pege sig ut som selve den vildledende hovedkilde: se https://runeberg.org/dbl/18/0617.html! Og det mest forbløffende er, at den norske militærhistoriker Carl Oscar Munthe [1861 Elverum-1952] [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Carl_Oscar_Munthe] viser til netop den her siterte note 4)  på s. 87, som jo éntydig peger på den i 1721 afdøde generalmajor Johann v. Wilster som Carl v. WILSTERS far!)