Planteplankton er små alger og svampe der flyder i vandet.

Kiselalger den mest udbredte type af planteplankton.

Planteplankton er den ene af to hovedtyper plankton, den anden er dyreplankton.

En tredje gruppe gruppe er bakterieplankton, der spiller en stor rolle for omsætningen af især opløste organiske stoffer i de frie vandmasser, som udskilles af planteplanktonet.

Se også

redigér

Kalkflagellater

Ekstern henvisning

redigér