Planteskolegartnere er faglærte medarbejdere i planteskoler eller plantehandler. De fremstiller og sælger de planter, som bliver brugt til nytte og pryd frugtplantager, læhegn, skove, det åbne landskab, offentlige anlæg, parker, haver osv.

Her stikker planteskolegartnerne træagtige stiklinger under plast. Foto fra 1977, optaget i det daværende DDR.

Uddannelsen varer 3 år og 10 måneder, og den er en "vekseluddannelse" med skiftevis ophold i praktikvirksomheden og på teknisk skole. Uddannelsen slutter med aflevering og bedømmelse af et større projekt.

Arbejdet foregår for det meste i det fri og i al slags vejr, men der kan indgås afspadseringsaftaler mellem virksomheden og de ansatte, sådan at sæsonens overarbejde afvikles i vinterperioden.

Planteskolegartnere finder ofte arbejde uden for de virksomheder, uddannelsen retter sig imod. Kirkegårde, parker, anlægsgartnervirksomheder og entreprenører aftager en hel del af de uddannede planteskolegartnere.