Plastik (kunst)

Plastik (gr. af plassein 'forme, danne'[1]), eller formende kunst, betegner i videste forstand den billedformende kunst, der i modsætning til maleri og lignende fremstiller skikkelsen i volumen, som legemlig masse, og omfatter altså billedhugger- og billedskærerkunst med mere.

Plastik af den franske kunstner Niki de Saint Phalle i Hannover: Nanas Sophie, Caroline og Charlotte

DefinitionRediger

I snævrere betydning er plastik den kunst at forme figurer af bløde masser (ler, voks osv.). Almindeligvis bruges plastik dog i samme betydning som billedhuggerkunst, skulptur.

I skuespilkunst er plastik kunsten at føre sit legeme sikkert og tvangfrit og under hensyn til vedtagne skønhedsbegreber (statuarisk holdning og lignende).

Anvendelsen af det engelske udtrykke "plastic art" i kunst bør ikke forveksles med Piet Mondrians anvendelse, eller med den bevægelse, han på fransk og engelsk kaldte neoplasticisme (se også den hollandske kunstergruppe De Stijl).

EksemplerRediger

Visuelle kunstarter, der involverer brug af materialer som ler, maling og puds:

Materialer, der kan udhugges eller formes, såsom sten eller træ, beton eller stål, er også medtaget i denne definition, da de med passende værktøjer kan bearbejdes i tre dimensioner.

Se ogsåRediger

KilderRediger

  1. ^ Retskrivningsordbogen har: plastik sb., -ken (rumlig udformning; bevægelsesform).

Yderligere læsningRediger

  • Barnes, A. C., The Art in Painting, 3rd ed., 1937, Harcourt, Brace & World, Inc., NY.
  • Bukumirovic, D. (1998). Maga Magazinovic. Biblioteka Fatalne srpkinje knj. br. 4. Beograd: Narodna knj.
  • Fazenda, M. J. (1997). Between the pictorial and the expression of ideas: the plastic arts and literature in the dance of Paula Massano. N.p.
  • Gerón, C. (2000). Enciclopedia de las artes plásticas dominicanas: 1844-2000. 4th ed. Dominican Republic s.n.
  • Laban, R. V. (1976). The language of movement: a guidebook to choreutics. Boston: Plays.
  • Laban, R. V. (1974). Effort: economy in body movement. 2nd. ed. Boston: Plays.
  • La Farge, O. (1930). Plastic prayers: dances of the Southwestern Indians. N.p.
  • Restany, P. (1974). Plastics in arts. Paris, New York: N.p.
  • University of Pennsylvania. (1969). Plastics and new art. Philadelphia: The Falcon Pr.

Eksterne henvisningerRediger