Pligtforsømmelse

Pligtforsømmelse foreligger, når man ikke efterkommer de pligter man har, typisk i et ansættelsesforhold. Pligtforsømmelse er lovlig afskedigelsesgrund, men afskedigelsen skal da ske konsekvent fra arbejdsgiverens side.

I militære sammenhænge er der et særligt behov for disciplin, herunder at pligter efterkommes. Derfor gør den militære straffelov pligtforsømmelse strafbart i § 27. Da pligterne ikke specificeres nærmere kaldes bestemmelsen også for gummiparagraffen.

Et søsterbegreb er lydighedsnægtelse.

Der blev rejst tiltale for pligtforsømmelse i Hommel-sagen.