Politirang i Danmark

Politirang i Danmark, den hierarkiske opbygning hos det danske politi, omfatter tre grupper, en chefsgruppe uden specifikt uddannelseskrav, en gruppe med embedseksamen og en gruppe med almen politiuddannelse.

UddannelsekravRediger

Personer med juridisk embedseksamen, en gruppe med almen politiuddannelse, hvor førstnævnte gruppe indtager de ledende stillinger i etaten. Dog kræves juridisk embedseksamen ikke for udnævnelse til chefstillingerne. Ved en politimesters fravær, er det i medfør af retsplejelovens § 112, stk. 2, en person fra det juridiske personale som varetager politimesterens pligter. Anklagere i politiet skal, i medfør af retsplejelovens § 105 stk. 1, være jurister.

RangordenRediger

1 - Rigspolitichef - Intet specifikt uddannelseskrav
2 - Politidirektør - Intet specifikt uddannelseskrav
2 - Direktionsmedlem - Intet specifikt uddannelseskrav
2 - Politimester - Intet specifikt uddannelseskrav
3 - Stabschef - Intet specifikt uddannelseskrav
3 - Afdelingschef i Rigspolitiet - Intet specifikt uddannelseskrav
3 - Chefanklager - Jurist
3 - Chefpolitiinspektør - Politiuddannelse
4 - Vicepolitimester - Jurist
4 - Politiinspektør - Politiuddannelse
5 - Vicepolitiinspektør - Politiuddannelse
6 - Politikommissær - Politiuddannelse
6/7 - Vicekommissær - Politiuddannelse
7 - Politiassistent af 1. grad - Politiuddannelse
8 - Politiassistent - Politiuddannelse
9 - Politibetjent - Politiuddannelse
10 - Politikadet - Politikadetuddannelse

Gradstegn og gradsbetegnelserRediger

Gradstegn                    
Grad Rigspolitichefen Politidirektør,
Direktionsmedlem,
Politimester
Stabschef,
Afdelingschef,
Chefanklager,
Chefpolitiinspektør
Vicepolitimester,
Politiinspektør,
Vicepolitiinspektør Politikommissær Politiassistent af 1. grad Politiassistent Politibetjent Politikadet

Ekstern henvisningRediger