Politirang i Danmark

Politirang i Danmark, den hierarkiske opbygning hos det danske politi, omfatter tre grupper, en chefsgruppe uden specifikt uddannelseskrav, en gruppe med embedseksamen og en gruppe med almen politiuddannelse.

Uddannelsekrav redigér

Personer med juridisk embedseksamen, en gruppe med almen politiuddannelse, hvor førstnævnte gruppe indtager de ledende stillinger i etaten. Dog kræves juridisk embedseksamen ikke for udnævnelse til chefstillingerne. Ved en politimesters fravær, er det i medfør af retsplejelovens § 112, stk. 2, en person fra det juridiske personale som varetager politimesterens pligter. Anklagere i politiet skal, i medfør af retsplejelovens § 105 stk. 1, være jurister.

Rangorden redigér

1 - Rigspolitichef - Intet specifikt uddannelseskrav
2 - Politidirektør - Intet specifikt uddannelseskrav
2 - Direktionsmedlem - Intet specifikt uddannelseskrav
2 - Politimester - Intet specifikt uddannelseskrav
3 - Stabschef - Intet specifikt uddannelseskrav
3 - Afdelingschef i Rigspolitiet - Intet specifikt uddannelseskrav
3 - Chefanklager - Jurist
3 - Chefpolitiinspektør - Politiuddannelse
4 - Vicepolitimester - Jurist
4 - Politiinspektør - Politiuddannelse
5 - Vicepolitiinspektør - Politiuddannelse
6 - Politikommissær - Politiuddannelse
7 - Politiassistent af 1. grad - Politiuddannelse
8 - Politiassistent - Politiuddannelse
9 - Politibetjent - Politiuddannelse
10 - Politikadet - Politikadetuddannelse

Afskaffet rang redigér

Den 1. maj 2014 blev der gennemført en reform af ledelsesstrukturen i den danske politi, hvilket medførte en ændring og simplificering af rangordningen. De følgende rangs blev fjernet fra Rigspolitiet som led i denne reform:

  1. Vicepolitikommissær - Dette var en mellemrang, som lå mellem betjent og politikommissær.
  2. Vicerigspolitichef - En ledelsesrang placeret lige under Rigspolitichefen.

Gradstegn og gradsbetegnelser redigér

Gradstegn                    
Grad Rigspolitichefen Politidirektør,
Direktionsmedlem,
Politimester
Stabschef,
Afdelingschef,
Chefanklager,
Chefpolitiinspektør
Vicepolitimester,
Politiinspektør,
Vicepolitiinspektør Politikommissær Politiassistent af 1. grad Politiassistent Politibetjent Politikadet

Ekstern henvisning redigér