Pometet ligger i Taastrup og er etableret her i 1956. Det er en enhed under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet. Et pomet er en samling af frugttræer- og buske. Navnet er afledet af det latinske pomum, som betyder æble.

Sortssamlingen er meget stor og omfatter cirka 750 æblesorter, hvoraf omkring de 250 er danske. Antallet af andre frugtsorter ligger mellem 80 og 120. Sorterne er overvejende indsamlet i 1940'erne og 50'erne af Anton Pedersen, professor i frugtavl.

Samlingen har desuden funktion som génbank og indgår i Nordisk Genbank, som har til formål at bevare genetiske ressourcer for plantearter anvendt til dyrkning i bestemte klimaområder.

Pometet anvendes også i undervisningen inden for frilandsdyrkning samt planteskoledrift og af agronom- og hortonomstuderende.

Eksterne henvisninger

redigér
 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.
 Denne artikel om lokaliteten Pometet kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.