Portal:Botanik/Værktøjskasse

Denne Værktøjskasse er ment som en hjælp, når man ønsker at oprette eller redigere artikler om botanik, især artikler der beskriver plantearter. På værktøjskassens diskussionsside kan man kommentere denne vejledning eller stille spørgsmål og komme med idéer angående de botaniske artikler generelt.

De botaniske artsbeskrivelser består af flere faste elementer:

 • en taksoboks med billede
 • selve teksten
 • interne links
 • noter, kilder og eksterne henvisninger
 • tilføjelse af en eller flere "kategorier"

I det følgende bruges artiklen Gul Anemone som eksempel.

NavnetRediger

Artiklen oprettes under plantens danske navn, se normen for navngivning.

TaksoboksenRediger

Taksoboksen ser man et eksempel på her til højre. Bag dette udseende gemmer sig følgende tekstkode (en skabelon):

Gul Anemone
 
Videnskabelig klassifikation
Rige Plantae (Planter)
Division Magnoliophyta (Dækfrøede planter)
Klasse Magnoliopsida (Tokimbladede)
Orden Ranunculales (Ranunkel-ordenen)
Familie Ranunculaceae (Ranunkel-familien)
Slægt Anemone
Art A. ranunculoides
Videnskabeligt artsnavn
Anemone ranunculoides
L.
Hjælp til læsning af taksobokse

  {{taksoboks

| navn = Gul Anemone
| farve = lightgreen
| billede = 2007-04-12Anemone ranunculoides02.jpg
| billedbredde = 280px
| billedtekst =
| rige = Plantae ([[Plante]]r)
| division = Magnoliophyta ([[Dækfrøede planter]])
| klasse = Magnoliopsida ([[Tokimbladede]])
| orden = Ranunculales ([[Ranunkel-ordenen]])
| familie = Ranunculaceae ([[Ranunkel-familien]])
| slægt = ''[[Anemone]]''
| art = A. ranunculoides
| binomialnavn = Anemone ranunculoides
| binomial_autoritet = [[Carl von Linné|L.]]

 }}

Det er nemmest at finde en anden botanisk artikel, hvorfra man kopierer koden. Det er ofte kun få linjer, der skal rettes, typisk billedfilens navn (”2007-04-12Anemone ranunculoides02.jpg”), artsnavnet, binomialnavnet og "binomial autoritet". Hvis man ønsker at beskrive billedet, så kan man tilføje en billedtekst. Plantens navn er ikke strengt nødvendigt i billedteksten, da det står over billedet.

I tilfældet Gul Anemone er det danske slægtsnavn Anemone det samme som det videnskabelige. Når de er forskellige, tilføjes parameteren slægt_da = [[det danske slægtsnavn]] til taksoboksen. Når man ønsker at vise et eller flere synonymer for det botaniske navn, kan man anvende parameteren "synonymer" (se Opret Kobjælde). De botaniske navne skrives med kursiv. Flere synonymer kan adskilles af html-koden <br />, der skifter linje [1]. Når der eksisterer synonymer for det danske navn, tilføjes de normalt med fed skrift i indledningen af artiklens almindelige tekst, altså ikke i taksoboksen (se Rød Arve eller Agersvinemælk).

Der er i løbet af årene oprettet flere taksoboks-skabeloner. Den der er i brug i dag er skabelonen taksoboks. En del artikler bruger stadig navnene taxobox og taxobox2 (bemærk x'erne) - disse viderestiller til den nyeste version.

Læs mere om taksobokse under Hjælp.

Selve tekstenRediger

I den første linje (oftest det første ord) skrives artiklens navn med fed skrift efterfulgt af det botaniske navn i parentes og skrevet med kursiv. Teksten bør indledes med et par korte sætninger, der kan forstås af alle, uanset alder og forudsætninger i øvrigt. Derefter kan man fortsætte med en længere beskrivelse. Hvis den indledende tekst (dvs teksten inden det første afsnit) er mere end nogle få linjer, er det en god ide at bryde den op vha et par ekstra linjeskift (tomme linjer). For nogle mennesker gør det teksten mere indbydende, hvis de på forhånd kan se, at de kan nøjes med at læse nogle få linjer.

Plantens højde er altid højden hos et fuldt udvokset eksemplar i Danmark, målt fra rodhals til topskud. Den beskrives normalt bare som f.eks. "10-25 cm" (i tilfældet Gul Anemone). For kulturplanter kan det også være nyttigt at angive plantens (kronens) diameter eller bredde og dens årlige vækst. For Fugle-Kirsebær kan størrelsen angives som "20 x 10 m (50 x 30 cm/år)", hvilket kan oversættes til "et fuldt udvokset eksemplar af planten er 20 m høj med en diameter på 10 m og en årlig vækst på 50 cm i højden og 30 cm i bredden. Man angiver normalt altid Højde x bredde i meter og væksten i centimeter. Disse oplysninger kan være meget relevante for havedyrkere og gartnere, når de f.eks. skal forudberegne planteafstande.

Ud over at give en traditionel beskrivelse af planten, kan det også være en god ide at nævne ikke-synlige træk, dvs. rodnet, indhold af forskellige stoffer (herunder: gifte), aggressivitet over for andre planter osv. Desuden bør man beskrive plantens særlige kendetegn. Det kan f.eks. gøres ved at fremhæve bestemte dele af teskten med kursivskrift.

AfsnitRediger

For at øge overskueligheden af teksten, bør den deles op i afsnit. Her er nogle forslag til, hvad man kunne bruge som overskrifter:

 • Beskrivelse
 • Kendetegn
 • Udseende
 • Forvekslingsmuligheder
 • Voksested
 • Udbredelse
 • Hjemsted
 • Anvendelse
 • Billeder
 • Indholdsstoffer
 • Økologi
 • Trivia

I et afsnit, der f.eks har navnet "Udbredelse" bør man både medtage voksesteder i Danmark og den globale udbredelse. For arter, der dyrkes eller er spredt via mennesker, bør man også nævne det oprindelige voksested. Afsnittets navn "Udbredelse" kan erstattes af f.eks "Voksested" eller "Hjemsted", hvis man synes, at det bedre passer med den aktuelle plante.

Hvis man er i besiddelse af de nødvendige oplysninger, så kan man i et afsnit kaldet "Økologi" beskrive indikatorværdier, klimazone, plantesamfund, jordbundskrav osv. samt et eksempel på de arter, som denne art vokser naturligt sammen med. Det sidste er besværligt at finde og kræver en del opfindsomhed og tålmodighed (benyt f.eks. plantens botaniske navn og ordet "vegetation" som søgeord på Google, sådan: "Anemone ranunculoides" vegetation).

Andre forslag til emner kunne være plantens anvendelse i naturmedicin, dens brug som haveplante eller dens nyttighed som foderplante eller som tømmer. Den slags oplysninger er også værdifulde og bør naturligvis tages med i artiklen.

Afsnitsoverskrifter skrives sædvanligvis med to lighedstegn først og sidst (læs lidt mere her): == Voksested ==

Når en artikel har mere end tre afsnit, indsættes som standard automatisk en indholdsfortegnelse øverst, lige over det første afsnit. Mange botaniske artikler har korte afsnit, som det er nemt at overskue uden en indholdsfortegnelse. Man kan derfor indsætte koden __NOTOC__ (engelsk forkortelse for: No table of contents) et sted i teksten, på en linje for sig, for at undgå dette. Indholdsfortegnelsen kan virke forstyrrende i en kort artikel.

BillederRediger

De billeder der anvendes i taksoboksen (og i øvrigt i artiklen) skal ligge på wikipedias søsterside Wikimedia Commons, hvor alle systemets frit tilgængelige billedfiler ligger. Man kan søge et billede dér vha. det latinske eller engelske navn for planten.

Der kan læses mere om at indsætte billeder her: Wikipedia:Stilmanual#Illustrationer

Billeder, der indsættes i teksten, bliver automatisk placeret til højre. Hvis billedet indsættes til venstre, kan det nogle gange være nødvendigt at skrive {{-}} (en skabelon, der blot består af en bindestreg: Skabelon:-) umiddelbart efter billedet for at undgå problemer med den efterfølgende tekst. Dette gælder især, når billedet efterfølges af en liste (se Appelsin).

Flere billeder kan sættes sammen i et galleri, se eksempelvis Kvik. Hvis man selv ønsker at angive størrelsen for billederne i et galleri, kan skabelon:Gallery benyttes (se Strandsennep).

Interne linksRediger

Det anbefales generelt at oprette interne links (henvisninger) til andre danske wikipedia-artikler. De interne links skal ikke nødvendigvis have relevans for artiklen. Eksempelvis er der i artiklen Gul Anemone et internt link for april. Man kan læse mere om interne links i Wikipedias stilmanual og under Hjælp.

Noter, kilder og henvisningerRediger

Alt, hvad der kan bestrides i en artikel skal være forsynet med troværdige kilder. Selvom man kan påstå, at udseendet af en plante er svær at bestride, så er det en god idé at tilføje kilder i et afsnit nederst i artiklen. Kilderne fungerer som dokumentation for indholdet og som henvisning til videre læsning. De kan være både skriftlige og elektroniske. Man kan dog ikke bruge andre Wikipedia-artikler som kilder. Ved oversættelser skal man derfor medtage de originale kilder eller erstatte dem med tilsvarende danske. Det er muligt at læse mere om kildeangivelser, noter og eksterne henvisninger i Wikipedia:Kildeangivelser og i stilmanualen.

Med lidt held og dygtighed er det nogenlunde let at finde frem til bøger, tidsskriftsartikler og internetsider med de nødvendige oplysninger. Husk dog altid at holde kildernes oplysninger op mod hinanden, - og stol altid på det, du selv kan se på planten. Husk også altid at kontrollere plantens korrekte botaniske navn (her kan Germplasm Resources Information Network give god hjælp) og dens tilsvarende danske.

Der findes forskellige skabeloner til at skabe links til wikipedias søstersider, f.eks. Skabelon:Søsterlinks og Skabelon:Commonscat:

{{søsterlinks
|commons=Anemone ranunculoides
|species=Anemone ranunculoides
}}

og

{{Commonscat|Anemone ranunculoides|Gul Anemone}}

Dette giver henholdsvis en højrestillet boks og et liste-element, der kan tilføjes listen af eksterne henvisninger.


 Søsterprojekter med yderligere information:


Desuden kan man lave et link til Portal:Botanik ved hjælp af {{Portal|Botanik}}:


KategorierRediger

I Wikipedia er det (ud over søgning på artikelnavnet) også muligt at finde en artikel gennem et hierakisk system af kategorier. Derfor skal alle artikler placeres i en eller flere meningsfulde kategorier. Læs mere om kategorier under Hjælp:Kategorier.

Nedenfor er en række kategorier som kunne komme på tale, når man opretter en artikel om en urt som Gul Anemone:

Desuden findes kategorier, der inddeler planterne efter blomstringstid eller blomsterfarver. ‎
Der er endnu flere plantekategorier at finde under planter og botanik.

I tilfældet Gul Anemone brugte man kategorierne:

[[Kategori:Flerårige urter]]
[[Kategori:Skovbundsplanter]]
[[Kategori:Gule blomster]]
[[Kategori:Bunddækkeplanter]]

Henvisninger til andre sprogRediger

For at gøre det muligt at finde den parallelle artikel på et andet sprog, er det vigtigt at der findes links til de tilsvarende artikler på fremmede sprog. Disse interwiki-links fremkommer automatisk i en liste til venstre for artilen, når den er blevet tilknyttet det tilsvarende "emne" på Wikidata, der er et centralt register over alle sprogs wikipedia-artikler. Der findes mere om dette her: Hjælp:Henvisninger til andre sprog.

Det kan ofte lade sig gøre at finde emnet på wikidata ved at søge på plantens botaniske navn (videnskabelige navn).

Hvis den danske artikel er med på listen hos wikidata, men der ikke automatisk bliver vist interwiki-links i artiklen som det ellers er meningen, skyldes det nok, at wikipedia viser en ældre version af siden. For at opdatere wikipedia's "cache", kan man tilføje ?action=purge i adresselinjen efter artikelnavnet og derefter trykke Enter. Ved Gul Anemone ville der eksempelvis komme til at stå http://da.wikipedia.org/wiki/Gul_Anemone?action=purge. Nu skulle siden blive opdateret og interwiki-links blive vist.

OmdirigeringerRediger

Når artiklen er færdig og gemt, mangler der kun én ting, nemlig at lave en omdirigering fra plantens botaniske navn til artiklens (danske) titel. Det gøres ved at oprette en artikel, der bærer det botaniske navn (her: Anemone ranunculoides) som sin titel og som har følgende linje som eneste indhold:
#redirect [[Gul Anemone]]
Når denne omdirigerings-artikel er oprettet, vil en bruger blive omdirigeret fra det botaniske søgenavn til artiklen selv. Også synonymer for det danske navn bør oprettes som en artikel, der omdirigeres..

Værktøjer og ting man bør huskeRediger

Se ogsåRediger

NoterRediger

 1. ^ Når flere synonymer står under hinanden i taksoboksen, kan man få en pæn midtstilling ved at anvende en mere kompliceret html-kode (som under Vandkastanje)
  Problemet med denne løsning er dog at botter ikke bryder sig om html-kode, og på et eller andet tidspunkt kan den pæne opstilling ødelægges som det ses her. En løsning som botterne måske vil lade være i fred, kan ses her.- Den er dog knap så elegant.