Denne projektside holdes ikke længere opdateret, og bibeholdes først og fremmest af historiske årsager.
Yderligere information findes på diskussionssiden eller i historikken.
Redigér  

KOMMUNISMEPORTALEN

Kommunisme er en politisk ideologi, som ser det som sit mål at etablere en klasseløs, statsløs social organisation af samfundet baseret på fælles ejerskab af produktionsmidlerne. Den kan også klassificeres som en speciel gren af den bredere socialistiske bevægelse. Kommunisme og kommunister henviser også til en række politiske bevægelser, hvis ultimative mål er at etablere en sådan social organisation.

Menneskehedens tidligste former for social organisation har været beskrevet som "urkommunisme", men som politisk mål er kommunisme generelt en forestilling om en mulig fremtidig social organisationsform og har aldrig været implementeret. Blandt dem, der selv har betegnet sig som kommunister, har der været en betragtelig variation i disse forestillinger, hvilket har fundet udtryk i maoisme, trotskisme, luxemburgisme og forskellige former for venstreorienteret kommunisme for at nævne de mest udbredte varianter. Forskellige aflæggere af den sovjetiske (af kritikere kaldet "stalinistiske") og maoistiske form for marxisme-leninisme har udgjort en bestemt retning, som har været den primære drivkraft for kommunismen i verdenspolitikken gennem størstedelen af det 20. århundrede. Den rivaliserende gren af denne retning, trotskismen, har ikke haft nær den samme betydning.

Redigér  

Udvalgt artikel

Proletariatets diktatur som begreb er blevet brugt i særligt Karl Marx's og efterfølgende marxistiske forfatteres værker, hvor kapitalismen er blevet analyseret, og der er forsøgt at give et videnskabeligt bud på, hvordan samfundet skal udvikle sig henimod det kommunistiske samfund. Proletariatet er arbejderklassen, og med diktatur skal der forstås "arbejderklassens styre"

Karl Marx mente at kunne se en speciel udviklingsmodel i historien. Hans udgangspunkt var en tese, og for at komme videre måtte man igennem denne teses eller det pågældende samfunds modsætning - nemlig dets negation eller antitesen. Endelig ville man på et tidspunkt komme frem til det bedste samfund, syntesen, der er en blanding af tesen og antitesen. Denne proces kan for så vidt gentages i uendelighed med andre elementer.

En sådan udvikling mente Marx, man kunne se i historiens udvikling fra feudale samfund → kapitalistiske samfund → kommunistiske samfund. Proletariatets diktatur indtager en overgangsfase mellem det kapitalistiske samfund og det kommunistiske samfund. Det kan som sådan derfor sidestilles med det socialistiske samfund, som det er beskrevet af Marx.

Det socialistiske samfund kaldes proletariatets diktatur, fordi arbejderpartiet ("proletariatets parti") har overtaget den politiske magt i et land og derefter fratager kapitalisterne ejendomsretten til produktionsmidlerne og forcerer udviklingen henimod et kommunistisk samfund. På et tidspunkt vil staten ifølge Marx's teori visne væk, og man vil være nået frem til det kommunistiske samfund.

Marx har aldrig beskæftiget sig særligt meget med dette, hvorfor det hurtigt kan opstå misforståelser. Men der er fra flere sider også fremsat en direkte kritik af begrebet "proletariatets diktatur".

Redigér  

Citater

"Lad de herskende klasser skælve ved en kommunistisk revolution. Proletarerne har intet at miste udover deres lænker. Arbejdere i alle lande, foren eder!"
Karl Marx


"Den sande revolutionære ledes af stor kærlighed . Det er umuligt at komme på en revolutionær uden disse egenskaber."
Che Guevara


"Jeg arbejdede på en fabrik ejet af tyskere, i kulminer ejet af franskmænd og på et kemikalieanlæg ejet af belgiere. Der fandt jeg ud af noget om kapitalister. De er alle ens, uanset nationalitet. Alt hvad de ønskede af mig var mest muligt arbejde for mindst mulige af de penge som holdt mig i live . Så jeg blev en kommunist."
Nikita Khrusjtjov


"Borgerskabets sammenhold kan kun rokkes af proletariatets sammenhold."
Karl Marx
Redigér  

Begivenheder

Redigér  

Vidste du at...

Redigér  

Lister relateret til kommunisme

Redigér  

Gode kommunisme-artikler

Redigér  

Portalansvarlige

Her vises de folk som deltager i at opbygge kommunismeportalen


Redigér  

Kommunisme-relaterede emner

Generelt

En del af serien af politiske ideologier om
Kommunisme

Kommunismens historie


Skoler indenfor kommunismen
Marxisme · Leninisme
Venstrekommunisme
Trotskisme · Autonom marxisme
Eurokommunisme
Rådskommunisme
Luxemburgisme
Anarko-kommunisme


Politiske partier
Kommunisternes Forbund
Danmarks Kommunistiske Parti
International Communist Current
Fjerde Internationale


Relaterede artikler
Urkommunisme · Matriarkat‎
Socialisme · Kapitalisme
Planøkonomi · Den Kolde Krig
Historisk materialisme
Marxistisk filosofi
Venstrekommunisme
Stalinisme . Juche . Maoisme
Demokratisk centralisme
Sovjetdemokrati
Antikommunisme
Anarko-kommunisme


Betydningsfulde kommunister
Karl Marx · Friedrich Engels
Vladimir Lenin · Lev Trotskij
Emma Goldman · Josef Stalin · Rosa Luxemburg
Anton Pannekoek · Antonio Gramsci
Karl Liebknecht · Amadeo Bordiga
Che Guevara · Georg Lukács
Herman Gorter · Ho Chi Minh
Mao Zedong . Ted Grant
Alan Woods . Alexander Berkman
Mansoor Hekmat · Antonio Negri
Karl Korsch · Fidel Castro

Kommunismeportalen

Vigtige personligheder

Skoler indenfor kommunismen

Begreber


Nuværende og tidligere kommuniststater

Ideologier og taktik

Emner om marxistisk økonomi

Historiske begivenheder

Militære emner

Kunstnere og forfattere

Indflydelsesrige værker

Internationale organisationer og partier

Danmark

Antikommunisme