Posebind i kunstværker i Danmark

Posebind i hånden på en apostelaltertavlen i Tranbjerg Kirke nær Århus.
Apostlen Jakob med posebog, på alter fra Preetz, nu på Nationalmuseet

Posebind i kunstværker i Danmark er relativt hyppigt forekommende. En systematisk behandling af posebøgernes forekomst i kunstværker i Danmark findes ikke. På grundlag af Viggo Starcke og databaserne "kalkmalerier i Danmarks kirker og Danmarks middelalderlige Altertavler" kan dannes en oversigt. Betegnelsen bogpose benyttes i beskrivelserne uden sikker viden, om der er tale om en bog i en pose eller en egentlig posebog.

I Danmark findes en række eksempler, der ikke oprindeligt har hørt hjemme i det nuværende Danmark. Nationalmuseet ejer en holstensk altertavle (inv. nr. 2126) fra 1435 fra benediktinernonnernes kirke i Preetz i Holsten. På den ses en udskåret figur af apostlen Jakob, som holder en posebog i venstre hånd. I Det Kongelige Bibliotek findes et manuskript (Thott 3 2°) fra ca. 1408, der stammer fra cistercienserklosteret i IJsselstein i Holland. Her ses Hieronymus med en posebog i venstre hånd. Også i Gamle Kongelig Samling 1605 ses sankt Gertrud med en posebog i venstre hånd på fire recto (online), Justinus Martyr holder en i venstre hånd på 6 verso (online) og på 45 recto (online) holder sankt Benedikt en posebog opslået i venstre hånd. Også i Gamle Kongelig Samling 1612 ses på 1 verso (online) en posebog.

Oversigten herunder over kunstværker, der hører til i Danmark, er efter evne opstillet alfabetisk efter det sted, kunstværkernes oprindeligt var opstillet. Listen er delt op i stifter.

Fyens StiftRediger

Haderslev StiftRediger

 • Grejs Kirke, Nørvang Herred
  • Beskrivelse: Altertavle, der i 1953 blev sammenstykket af dele fra en sengotisk altertavle. I midtfeltet er en korsfæstelsesgruppe med jomfru Maria og apostlen Johannes, der tidligere har hængt i korbuen. Johannes holder en posebog i venstre hånd. I fløjene er der apostelfigurer, hvoraf en – i 1953 navngivet Filip – holder en posebog i højre hånd.
  • Nuværende opholdssted: Grejs Kirke
  • Online ressourcer: Danmarks middelalderlige Altertavler registernr. HA.01.02.01
 • Øster Snede Kirke, Nørvang Herred
  • Beskrivelse: 12 apostelfigurer fra en sengotisk altertavle er indsat i fløjene i en renæssancetavle. En af figurerne holder en posebog i højre hånd. Figuren er i den nuværende altertavle identificeret som Judas, hvilket formodentlig skyldes en forveksling af posebogen med den pengepung, som Judas Iskariot ofte afbildes med.
  • Nuværende opholdssted: Øster Snede Kirke
  • Online ressourcer: Danmarks middelalderlige Altertavler registernr. HA.01.12.01

Helsingør StiftRediger

Lolland-Falsters StiftRediger

Ribe StiftRediger

 • Burkal Kirke, Slogs Herred
  • Beskrivelse: Krucifiksgruppe fra ca. 1515, hvor apostlen Johannes holder en posebog i venstre hånd.
  • Nuværende opholdssted: Burkal Kirke
  • Online ressourcer: —

Roskilde StiftRediger

 • Bakkendrup Kirke, Løve Herred
  • Beskrivelse: To figurer – sandsynligvis jomfru Maria og apostlen Johannes – fra slutningen af 1400-tallet er bevaret, muligvis fra et korbuekrucifiks. Johannes holder en posebog i venstre hånd.
  • Nuværende opholdssted: Nationalmuseet inv.nr. D1156a og b/1984 (erhvervet 1957)
  • Online ressourcer: —
 • Herlufsholm Kirke, Øster Flakkebjerg Herred
  • Beskrivelse: Nogle relieffer fra lektorium fra ca. 1500 indgår i den nuværende altertavle og er opsat ved korstole. På en korstol ses sankt Benedikt med en munk (?) ved sin venstre side. Munken holder en posebog i højre hånd.
  • Nuværende opholdssted: Herlufsholm Kirke
  • Online ressourcer:Billede fra Herlufsholm Kirke – det pågældende relief ses yderst til venstre, men posebogen kan ikke skelnes på billedet
 • Hårslev Kirke, Vester Flakkebjerg Herred
  • Beskrivelse: Altertavle med dele fra ca. 1515-1530 og apostelfigurer på fløjene. Bartholomæus og Filip holder en posebog i højre hånd.
  • Nuværende opholdssted: Hårslev Kirke
  • Online ressourcer: —
 • Orø Kirke, Tuse Herred
  • Beskrivelse: Korbuekrucifiks fra 1475-1500 med sidefigurer. Apostlen Johannes holder en posebog i højre hånd.
  • Nuværende opholdssted: Orø Kirke
  • Online ressourcer: —
 • Skørpinge Kirke, Vester Flakkebjerg Herrred
  • Beskrivelse: Udskårne figurer fra ca. 1475-1500 er bevaret. Apostlen Paulus holder en posebog i venstre hånd.
  • Nuværende opholdssted: Skørpinge Kirke
  • Online ressourcer: —
 • Sønder Bjerge Kirke, Vester Flakkebjerg Herred
  • Beskrivelse: Altertavle fra ca. 1500, hvor sankt Katharina har en posebog hængende fra venstre overarm.
  • Nuværende opholdssted: Sønder Bjerge Kirke
  • Online ressourcer: —
 
Ågerup Kirke
  • Beskrivelse: Kalkmaleri fra 1490-1500, der forestiller sankt Antonius med en bog i højre hånd. Maleriet fremstår noget utydeligt i dag, men der må være tale om en posebog.
  • Nuværende opholdssted: Ågerup Kirke
  • Online ressourcer: Kalkmalerier.dk
 • Ukendt
  • Beskrivelse: Sønderhugget cirkulær seglstampe, der i 1994 blev fundet ved udgravning i Provstevænget nord for Roskilde Domkirke. Den stammer sandsynligvis fra en begravelse på den i middelalderen nærliggende Skt. Hans Kirkegård. På seglstampen ses en gestlig klædt mand, der har en bog hængende ved bæltet. Ifølge Michael Andersen: "Endnu en samling nyfundne seglstamper fra Roskildes middelalder" i Romu 1994 (udgivet 1996, ISSN 0107-928X), s. 35-54 er bogen indbundet i et posebind.
  • Nuværende opholdssted: Roskilde Museum, ROM 1351/90x8550
  • Online ressourcer: —

Viborg StiftRediger

Aalborg StiftRediger

 
Altertavlen i Byrum Kirke med hele seks posebøger
 • Jetsmark Kirke, Hvetbo Herred
  • Beskrivelse: Kalkmaleri fra 1474 i kirkens våbenhus. Ifølge kalkmalerier.dk forestiller kalkmaleriet en kardinal, men der kunne også være tale om Hieronymus, der ofte fremstilles som en kardinal og med en bog. Vedkommende holder en posebog i venstre hånd.
  • Nuværende opholdssted: Jetsmark Kirke
  • Online ressourcer: Kalkmalerier.dk
 • Saltum Kirke, Hvetbo Herred
  • Beskrivelse: Altertavle med apostelfigurer fra ca. 1520 på fløjene. Nederst på sydfløjen ses en uidentificeret apostel med en posebog i højre hånd. Posebogen holdes i en usædvanlig position og er svær at identificere som sådan, men beskrives som sådan på altertavler.dk.
  • Nuværende opholdssted: Saltum Kirke
  • Online ressourcer: Danmarks middelalderlige Altertavler registernr. ÅL.06.05.01

Århus StiftRediger

 
Apostlen Matthias - figur fra altertavlen i Malling Kirke
 
Apostelfigurer med posebøger fra Bernt Notkes altertavle i Århus Domkirke. Bemærk, at de ikke er sådan placeret på altertavlen. Fra venstre drejer det sig om: Judas Thaddæus, Matthæus, Filip og Thomas
  • Beskrivelse: Altertavle (indviet 1479) af Bernt Notke med apostelfigurer på fløjene. Judas Thaddæus holder en posebog med bæreknude i sin højre hånd, Filip har en posebog med bæreknude hængende fra bæltet og Thomas har en posebog, der ikke er forlænget i ryggen, hængende på sin højre arm. Matthæus har en bog hængende i en rem fra bæltet. Den er ikke en posebog.
  • Nuværende opholdssted: Århus Domkirke
  • Online ressourcer: Danmarks middelalderlige Altertavler registernr. ÅR.01.01.01

LitteraturRediger

 • Viggo Starcke: "Posebind og Posebøger" i Bogvennen 4 (1949), s. 60-89