Primærrute 14

hovedvejsrute mellem Roskilde og Næstved

Primærrute 14 er en hovedvej, der løber fra Roskilde i sydvestlig retning ned gennem Midtsjælland til Næstved.

Primærrute 14
14
Basisdata
Længde: 49 km
Region: Sjælland
Årsdøgnstrafik: 9.800-19.300 (2008) [1]

Fra Ring 2 i Roskilde føres vejen gennem Osted, forbi Ringsted, Vetterslev, Herlufmagle til Næstved, hvor den slutter ved tilkørslen til Ring Nord.

Rute 14 har en længde på ca. 49 km.