Primærrute 18

Primærrute 18
18
Basisdata
Længde: 103 km
Regioner: Midtjylland
Syddanmark
Årsdøgnstrafik: 7.000-18.700 (2010) [1]

Primærrute 18 er en hovedvej, der går fra Vejle op gennem gennem Midtjylland forbi Herning til Holstebro.

ForløbRediger

Rute 18 starter ved frakørsel 59 på Østjyske Motorvej E45 nord for Vejle, hvorfra den løber sammen med rute 13 til Tørring. Herfra ledes den over i Primærrute 30 mod Give hvorfra den fortsætter videre nordpå mod Brande, Arnborg, Herning, Aulum og slutter ved mødet med Primærrute 11 i den nordøstlige udkant af Holstebro.

Rute 18 har en længde på ca. 100 km.

Midtjyske MotorvejRediger

Rute 18 har i de seneste år ændret sig meget fra sit oprindelige forløb, der ellers tidligere havde været stort set uændret i over et halvt århundrede. Der er i dag ubrudt motorvej fra nord for Herning til Østjyske Motorvej nord for Vejle.

Første etape af Midtjyske Motorvej blev indviet i oktober 2006 og det sidste stykke ved Brande blev åbnet i maj 2014. Udbygningen nord for Herning mod Holstebro ventes færdiggjort i 2017. Ved Herning er der to motorvejskryds: Motorvejskryds Herning og Motorvejskryds Herning Syd. Det første kryds forbinder Midtjyske Motorvej med Herningmotorvejen mod Silkeborg/Århus (Primærrute 15 ), og det sidste kryds forbinder Midtjyske Motorvej med motorvej syd om Herning der går forbi Messecenter Herning og MCH Arena videre ud i Primærrute 12 og Primærrute 15 mod Ringkøbing.

Ved Tørring er motorvejen koblet til Diagonalvejen, en motortrafikvej som forløber fra Tørring til Horsens. Ved Tørring bliver rute 13 koblet på, og herfra forløber rute 18/13 sammen til sammenfletningen med E45 nord for Vejle.

I forbindelse med etablering af et nyt regionshospital ved Herning har Folketinget besluttet, at Rute 18 skal udbygges til motorvej mod nordvest til nord for Holstebro. [2]

KilderRediger