Primærrute 22

Primærrute 22
22
Basisdata
Længde: 105 km
Region: Sjælland
Årsdøgnstrafik: 4.200-13.200 (2008) [1]

Primærrute 22 er en hovedvej, der går fra Kalundborg og vest om Gørlev, rundt om Slagelse, syd om Fuglebjerg, rundt om Næstved og forbi Vordingborg. Ruten slutter ved tilkørsel 41 på Europavej 47.

Vejdirektoratet har bygget Slagelse Omfartsvej der går vest om Slagelse, vejen åbnede i den 28 september 2013 og er en to sporet landevej samt 9 km lang. Omfartsvejen starter i syd fra en ny rundkørsel ved Sdr. Ringgade/Slagelse Landevej, og går i en bue rundt om Slagelse og til en ny rundkørsel ved Kalundborgvej nord for Slagelse.´

Rute 22 har en længde på ca. 107 km.

Motortrafikvej Slagelse – NæstvedRediger

Vejdirektoratet blev i oktober 2013 færdig med en forundersøgelse om en mulig opgradering af Rute 22 mellem Slagelse og Næstved til en motortrafikvej eller en 2+1 vej, i forundersøgelsen forslog Vejdirektoratet tre linjeføringer.

  1. Motortrafikvej (2+1 sporet) syd om Rosted og Sørbymagle, den forsætter derefter nord om Fuglebjerg og syd om Kyse og Vallensved, og til Næstved Omfartsvej.
  2. Motortrafikvej (2+1 sporet) syd om Rosted og Sørbymagle, den forsætter derefter syd om Fuglebjerg og nord om Kyse og Vallensved, og til Næstved Omfartsvej.
  3. Omfartsvej (2+1 sporet) nord om Kyse og Vallensved.

Motortrafikvejen forventes at få en hastighed på 90 km/t.

Det vurderes at de to første forslag vil være de dyreste, de vil koste omtrent ca. 1,5 og 1,4 mia. DKK at anlægge. Men dette første forslag vurderes også at give den højeste forrentning for samfundet. omfartsvej løsningen vil være den billigste og koste omtrent 195,2 mio. DKK.

En fremtidig motortrafikvej vil blive koblet på den sydlige del af Slagelse Omfartsvej.

KilderRediger