Primærrute 9

Primærrute 9
9
Basisdata
Længde: 126 km
Regioner: Sjælland
Syddanmark
Årsdøgnstrafik: 900-22.500 (2008) [1]
Denmark-Odense-Danish national road 9.jpg

Primærrute 9 er en hovedvejsrute, der går tværs over Fyn, Tåsinge, Langeland og Lolland.

Primærrute 9 er 64 km på de fynske øer, og går fra krydset mellem Ørbækvej og Munkerisvej i det østlige Odense via Ringe til Kværndrup og Svendborg N som motorvej. Rute 9 føres videre som almindelig hovedlandevej uden om Svendborg over Tåsinge og Langeland, hvor den ved Rudkøbing bliver til en motortrafikvej, der går til færgehavnen i Spodsbjerg. Ruten fortsætter på Lolland fra Tårs til Maribo og videre ad Sydmotorvejen til Sakskøbing, hvor rute 9 fortsætter til Nykøbing Falster og slutter ved mødet med E55. Delen på Lolland-Falster er 62 km.

Fyn er ruten siden 2006 blevet ført ad Svendborgmotorvejen.

ForløbRediger

Fyn-LangelandRediger

Primærrute 9 har sit udgangspunkt i det østlige Odense sammen med sekundærrute 160, der dog går mod (nord)øst mod Nyborg. Dette er krydset på Ring 2 mellem Ørbækvej og Munkerisvej på nordøstsiden af Rosengårdcentret. Rute 9 føres mod sydøst ad Ørbækvej og gennem bydelene Neder Holluf og Tornbjerg. Herefter anløber ruten en fordelerring, der giver forbindelse til Ring 3 mod nordøst og sekundærrute 301 mod Ørbæk mod sydøst. Mod sydsydvest fortsætter Rute 9 som Svendborgmotorvejen.

Umiddelbart efter tilslutningen til motorvejen krydser denne Fynske Motorvej (E20) i motorvejskryds Odense, der er et komplet kløverbladsanlæg. Rute 9 fortsætter ad Svendborgmotorvejen i hele dennes længde frem til Svendborg. Undervejs er der forbindelse til primærrute 43 mod Faaborg ved Årslev, sekundærrute 323 mod Assens og Ørbæk ved Ringe, primærrute 8 mod Faaborg og Nyborg ved Kværndrup, primærrute 44 mod Faaborg og sekundærrute 163 mod Nyborg ved Svendborg. Desuden snor sekundærrute 167 sig om motorvejen i hele sin længde. Store stræk af denne følger landevejen, primærrute 9 fulgte før åbningen af motorvejen.

Primærrute 9 fortsætter efter motorvejens afslutning i det nordvestlige Svendborg som Sundbrovej, der er en højklasset landevej med niveaufrie kryds frem til Svendborgsundbroen. Efter krydsningen af Svendborgsund fortsætter ruten på Sundbrovej tværs over Tåsinge og via Siø-dæmningen, Siø og Langelandsbroen til Rudkøbing. Ruten kommer ikke ind i byen, men passer umiddelbart nord for. Øst for byen er der forbindelse til sekundærrute 305 mod Bagenkop på det sydlige Langeland. De to ruter forløber sammen ca. 1600 m mod vest. Herfra drejer sekundærrute 305 mod nord mod Lohals. Primærrute 9 fortsætter som motortrafikvej frem til Spodsbjerg Færgehavn, hvorfra der er forbindelse med bilfærge til TårsLolland.

Lolland-FalsterRediger

På Lolland fortsætter primærrute 9 fra Tårs Færgehavn som motortrafikvej Spodsbjergvej i en østsydøstlig retning nord om Nakskov. Undervejs krydses sekundærrute 289, der mod nord fører mod Horslunde og mod syd fører ind til Nakskov. Motortrafikvejen ophører kort før Halsted, men fortsætter som en konventionel landevej Maribovej mod øst.

Sekundærrute 275 har sit udgangspunkt på rute 9 mellem Halsted og Stokkemarke. Denne går mod syd via Søllested til Rødbyhavn. Inden Stokkemarke nåes skifter vejen navn til Vestre Landevej. Efter Stokkemarke drejer landevejen mod sydøst. Ved Sørup har sekundærrute 291 sit udgangspunkt. Denne går mod vest via Søllested til Nakskov.

Inden Maribo føres primærrute 9 på Sydmotorvejen i tilslutningsanlæg 48, Maribo, mod øst. Denne strækning er også en del af europavej E47. Rute 9 forlader motorvejen igen i tilslutningsanlæg 46, Sakskøbing. I vestgående retning har ruten samløb med sekundærrute 153 i ca. 750 m, mellem Nykøbingvej og tilkørselsrampen til motorvejen. Ad Nykøbingvej går rute 153 i en nordøstlig retning mod Guldborg, og ad Stadionvej mod vest til Våbensted.

Rute 9 fortsætter ad Nykøbingvej i en sydøstlig retning. Ved kommunegrænsen mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner skifter vejen navn til Sakskøbingvej. Vejen føres uden om Toreby og fortsætter mod øst frem til Frederik d. 9's Bro. Syd om Sundby, over broen og indtil banegårdskrydset ved Nykøbing F Station hedder vejen Brovejen.

Falster drejer vejen mod nord frem til rutens slutpunkt ved europavej E55. Sidste del af ruten efter stationen, som forløber ad Skovalléen, blev tilføjet efter åbningen af Nykøbing Falster Omfartsvej den 15. november 2014.

FremtidRediger

Svendborg Kommune og Langeland Kommune har lavet et forslag om at udbygge ruten mellem Svendborgmotorvejen i Svendborg og SydmotorvejenLolland. Opgradering af veje og indsættelse af hurtigfærger mellem Spodsbjerg og Tårs skal gøre dette lettere at komme fra Sydfyn til Tyskland.[2] I oktober 2009 blev der indgået en politisk aftale om at igangsætte en forundersøgelse af perspektiverne i forslaget.[3]

Det er Vejdirektoratet, der udarbejder forundersøgelsen, der forventes afsluttet i 2011.[4]

Vejdirektoratet er i 2011 også ved at ombygge et kryds på Tåsinge mellem primærrute 9 og Bjernemarksvej og Eskærvej i Vindeby. Krydsombygningen har et budget på 5,2 mio. kr.[5]

Noter og referencerRediger