Her er y ligefrem proportional med x.

Størrelserne og kaldes ligefrem proportionale, hvis , hvor er en konstant. Dette betyder at forholdet mellem dem er konstant. (se linje)

To størrelser og kaldes omvendt proportionale, hvis . (se hyperbel)

ProportionalitetskonstantenRediger

Proportionalitetskonstanten er en konstant som angiver forholdet mellem en lederens længde divideret med tværsnitsarialet og lederens resistens ved 0°C.

Proportionalitetskonstantens symbol er ρ (Græsk bogstav: rho).

Proportionalitetskonstanten afhænger af lederens materiale. Proportionalitetskonstanten for et materiale kan udregnes med følgende formel: ρ=R∗A/I


 Hvad handler artiklen om?
Denne artikels indledning bør kort forklare, hvad artiklen handler om, jf. stilmanualen. Husk at skrive det indlysende.
 Formatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
 
  Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.