Psykisk syg

Man kan bruge betegnelsen psykisk sygdom, når man selv eller andre oplever ens psykiske tilstand eller reaktioner som så afvigende, at det udgør et alvorligt problem.

I alvolige tilfælde er der ofte tale om en psykose – en egentlig sindssygdom.

I andre tilfælde er der ikke tale om egentlig psykose. Det gælder fx ved