Sammenskrivningsforslag
Artiklen Psykisk syg er foreslået føjet ind i Psykisk sygdom. (Siden juli 2022)  Diskutér forslaget

Man kan bruge betegnelsen psykisk sygdom, når man selv eller andre oplever ens psykiske tilstand eller reaktioner som så afvigende, at det udgør et alvorligt problem.

I alvolige tilfælde er der ofte tale om en psykose – en egentlig sindssygdom.

I andre tilfælde er der ikke tale om egentlig psykose. Det gælder fx ved