Pyroteknik

videnskaben om selvbegrænsede, selvopretholdende exoterme kemiske reaktioner

Pyroteknik er læren om at bruge materialer, der kan undergå en exoterm kemisk reaktion for at producere varme, lys, gas, røg og/eller lyd. Personer med ansvar for sikker opbevaring, håndtering og funktion af pyrotekniske enheder kaldes pyroteknikere. Pyroteknik inkluderer fremstilling af fyrværkeri, tændstikker, komponenter til airbags i biler og gassprængning i mineindustrien og nedrivning. Desuden kan pyroteknikere også lave special effects i film, sceneshow med ild og nødraketter.

Pyroteknik kan bruges til at fremstille fyrværkeri

Til at farve ild til eksempelvis fyrværkeri bruges forskellige metaller som f.eks. strontium, barium, kobber, jern og magnesium.

Se også redigér