Quorum er et selskabs- og foreningsretligt udtryk for, hvor mange der skal være til stede i et selskabs- eller foreningsorgan, for at det er beslutningsdygtigt i alle henseender eller i bestemte anliggender. Quorum angiver, hvor stor en del af den samlede aktie- eller anpartskapital i et aktieselskab eller et anpartsselskab eller hvor stor en del af medlemmerne i en forening, en bestyrelse eller et repræsentantskab, der skal være til stede, for at generalforsamlingen, bestyrelsen eller repræsentantskabet er beslutningsdygtig. Quorumkravet kan vedrøre alle slags beslutninger, men har sit kerneområde ved vedtægtsændringer og andre vidtrækkende beslutninger.

Der er ingen lovregler om et bestemt quorum ved generalforsamlinger, men det kan fremgå af vedtægterne. Derimod er en bestyrelse og et repræsentantskab kun beslutningsdygtige, når over halvdelen (i fonde dog mindst halvdelen) af samtlige bestyrelses- eller repræsentantskabsmedlemmer er til stede, men vedtægterne kan opstille større quorumkrav.

Question book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.