Rom (hukommelse)

(Omdirigeret fra ROM)
For alternative betydninger, se Rom (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Rom)

Rom (eller uofficielt ROM) er et akronym for read only memory (på dansk: Hukommelse, der kun kan læses fra), og er en form for digital hukommelse til brug i computere. Som navnet antyder, kan computeren kun læse den information, der er lagret i denne type hukommelse, men modsat en anden slags computer-hukommelse kaldet RAM, kan computeren ikke selv ændre eller slette noget i en indbygget rom-hukommelse. Til gengæld har alle former for rom den fordel overfor RAM, at de bevarer deres indhold, selvom strømforsyningen til dem afbrydes.

En ROM-enhed fra Casio

Anvendelser redigér

Netop fordi hukommelse af rom-typen altid bevarer sit indhold, bruges den ofte til "opstarts-programmer" for computere: Så snart strømmen til en computer tændes, vil dens mikroprocessor forvente ordrer om, hvad den skal gøre, og disse ordrer findes i "almindelige" computere i den såkaldte BIOS; et program, der er anbragt i en rom-kreds.

En lommeregner er et lille computersystem, som fra et rom-lager kan hente programinstruktioner, der styrer, hvordan systemet skal aflæse tasterne, behandle informationerne og udlæse resultaterne i displayet. Tilsvarende er vaskemaskiner, videobåndoptagere og meget andet elektronisk udstyr styret af små computersystemer, der i vid udstrækning har al fornøden programkode liggende i rom.

Forskellige slags rom redigér

For at rom skal kunne bruges til noget fornuftigt, skal der i sagens natur noget "meningsfuldt indhold" ind i en rom-kreds til at starte med, og den væsentlige forskel mellem de forskellige slags rom ligger i, hvordan man bibringer dem dette meningsfulde indhold:

  • Maskeprogrammeret rom får deres informationsindhold "bygget ind" ved fremstillingsprocessen: Man bestiller et (som regel meget stort) antal rom-kredse med et bestemt informationsindhold, som vedlægges ordren, og får så leveret et antal kredse med dette indhold. Skal indholdes ændres må man kassere de modtagne kredse og bestille nye.
  • PROM er et akronym for Programmable Read Only Memory, på dansk: Programmerbar hukommelse, der kun kan læses. Det kaldes også for OTP-ROM (One-Time Programmable; "éngangs-programmerbar") og leveres uden noget indhold fra halvlederfabrikantens side, så elektronikproducenterne, der bruger dem, selv kan skrive deres eget indhold ind i dem.
  • EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory; "Sletbar programmerbar ROM") minder om de ovenfor nævnte, "éngangs-programmerbare" rom-kredse, men EPROM'er kan "tømmes" igen (ved at udsætte dem for ultraviolet lys) og derefter forsynes med nyt indhold.
  • EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory; "Elektrisk sletbar, programmerbar rom"), også kaldet flash-RAM, kan som EPROM'en ovenfor slettes og "skrives om", men hos EEPROM'en kræver sletningsprocessen blot en spænding, der ligger over den for kredsen normale driftsspænding. Kaldes også E²PROM.

Rom-typerne ovenfor er nævnt i den rækkefølge, de er blevet udviklet: Det ses hvordan udviklingen går i retning af en slags "smart RAM-hukommelse", som ikke mister sit informationsindhold, hvis strømmen til hukommelseskredsløbet forsvinder.

Se også redigér