Radioaktivt nedfald

Radioaktivt nedfald er radioaktive stoffer, som falder på jordoverfladen sammen med nedbør eller støvpartikler.

Advarselsskilt i det østlige Ural efter radioaktivt udslip og efterfølgende nedfald efter Kysjtym-ulykken i 1966.

Kilder Rediger

De radioaktive stoffer i radioaktivt nedfald stammer fra alvorligere kernekraftulykker og nogle af de tidligere overjordiske kernevåbensprængninger. Stofferne omfatter bl.a.:

Stormagternes prøvesprængninger af atomvåben i perioden 1945-80 med 520 gennemførte sprængninger i atmosfæren var dengang hovedårsagen til det radioaktive nedfald. Det er ikke alle typer kernevåben, der skaber radioaktivt nedfald ved sprængning.

Tjernobylulykken sendte store mængder radioaktive stoffer ud i atmosfæren og det skabte radioaktivt nedfald i større dele af Europa. [1]

Mængden af radioaktivt nedfald fra Fukushima I-ulykkerne er ikke opgjort, bl.a. grundet tsunamiens omfattende ødelæggelser på infrastrukturen.[fremtidigt info]

Biologisk virkning Rediger

  Se også: Strålesyge.

Strontium-90 og Cæsium-137 udgør en stor biologisk sundhedsfare på grund af deres halvlange halveringstid. Herudover flytter stofferne sig kun langsomt ned gennem jorden; i snit kun 6,5 mm/år (målt i Sverige). Det betyder at afgrødeplanternes rødder udsættes for radioaktive stoffer igennem lang tid og kan ophobe dem i større mængder.[2]

Strontium-90 kan optages gennem grøntsager. Når mennesker spiser grøntsagerne der er forurenet, optager kroppen det radioaktive strontium. Det transporteres herefter til knoglerne, hvor det udsender stråler, når det henfalder. Strålingen ødelægger bl.a. de røde blodlegemer i knoglemarven, og det kan forårsage forskellige former for kræft. Radioaktivt cæsium optages ligeledes af planterne, og når de bliver spist, optages cæsium i kroppens celler.

I Sverige er der blevet lavet undersøgelser, der korrelerer mellem antallet af kræfttilfælde og mængden af radioaktivt nedfald fra Tjernobylulykken. Deres registres gode kvalitet indikerer, at radioaktivt nedfald øger risikoen for kræft selv langt fra Tjernobylulykken. [3][4][5][6]

De mennesker, som får kræft grundet radioaktivitet, og som bliver behandlet med succes, får ikke deres fulde livskvalitet tilbage.[7]

Problemet med radioaktivt nedfald er, at kræft kan dukke op langt tid efter – i snit 28,7 år efter eksponering (indtagelse eller indhalering) af de radioaktive stoffer. [8] Der er flere grunde til at dyr tilsyneladende ikke ser ud til at være påvirket af radioaktiviteten. En er at dyrs livslængde er meget kortere end menneskers. En anden er at ungdyr som måtte være skadet af radioaktivitet f.eks. pga. mutationer hurtigt går til, da rovdyr har lettere ved at fange dem. [9]

Et andet problem med radioaktivt nedfald er, når det kombineres med landes manglende eller dårligt opdaterede centrale behandlingsregistre og dødsattestregistre, fordi det så bliver meget vanskeligt at vurdere det radioaktive nedfalds effekt. Ydermere er det kun i få lande, at lægehjælp og behandling er gratis, hvilket også kan maskere udgiften og andre effekter ved radioaktivt nedfald. [10] Selv i Danmark har der været problemer med centrale registre. [11]

I modsat fald kan man ikke senere påvise/afvise radioaktivt nedfalds virkninger og yde nødvendig kompensation af tabt livskvalitet og for tidlig død.

Økonomisk virkning Rediger

Radioaktivt nedfald kan have betydelige konsekvenser for økonomien. Herunder:[kilde mangler]

 • Forurening eller ødelæggelse af vigtige landbrugsområder.
 • Invalidering, sygdom eller død med tabt arbejdsfortjeneste og øgede sundhedsudgifter tilfølge.
 • Forurening eller ødelæggelse af beboelsesområder.
 • Forurening af vandressourcer.

Se også Rediger

Referencer Rediger

 1. ^ BBC News: Chernobyl: Environment Citat: "...The disaster released at least 100 times more radiation than the atom bombs dropped on Nagasaki and Hiroshima...Contamination with caesium and strontium is of particular concern, as it will be present in the soil for many years...But wind direction and uneven rainfall left some areas more contaminated than their immediate neighbours..."
 2. ^ Statens. Strålskyddsinstitut: Strålskyddsnytt nr 1 2006, årgång 24 – Tema: Tjernobyl 20 år Citat: "...Från 1987 till 2002 förflyttades Cs-137-aktiviteten nedåt i alla undersökta markprofiler. Fram till 1994 fanns mer än 50 procent i skiktet 0-5 cm. Transporthastigheten var 0,3-1,0 cm per år...I stora delar av Västerbotten och i nordligaste Jämtland måste renågarna fortsätta anpassa slakttidpunkten och kanske utfodra renar under ytterligare ett antal år. Man får nog räkna med att det kan dröja ytterligare minst 20 år innan åtgårder och kontroll helt kan avvecklas..."
 3. ^ Aug. 17, 2007, upi.com: Chernobyl fallout hurt Swedish infants Citat: "...The report by researchers from Stockholm University and New York’s Columbia University found that children born in the eight municipalities experiencing the highest levels of radiation were 3.6 percent less likely than others to qualify for high school, The Local said Thursday. The researchers said it appears prenatal exposure to radiation levels previously considered safe was actually damaging to cognitive ability..."
 4. ^ Federation Of European Cancer Societies (2001, October 26). Cutting The Cost Of Fall-Out From Chernobyl 15 Years After The World's Worst Nuclear Accident. ScienceDaily Citat: "...Nearly 2000 cases of thyroid cancer have been linked to the world's worst nuclear accident which occurred in Ukrainian city 15 years ago – and the number is still rising...That increase has continued and new cases are still being seen in those who were children at the time of the accident"..."
 5. ^ Swedish Research Council (2004, November 22). Chernobyl Disaster Caused Cancer Cases In Sweden. ScienceDaily Citat: "...There is a statistically established correlation between the degree of fallout and an observed rise in the number of cancer cases. The increase involves all types of cancer in the aggregate...It is remarkable that an increase in cancer morbidity could have occurred after such a relatively short time following the accident..."
 6. ^ Linköping University (2007, May 30). Increase In Cancer In Sweden Can Be Traced To Chernobyl. ScienceDaily Citat: "...The cancer risk increased with rising fallout intensity: up to a 20-percent increase in the highest of six categories. This means that 3.8 percent of the cancer cases up to 1999 can be ascribed to the fallout...The increase in Tondel’s studies came a remarkably short time after the disaster, since it is usually assumed that it takes decades for cancer to develop...The conclusion is that there is scientific support for a connection between the radioactive fallout and the increase in the number of cancer cases...."
 7. ^ 27-05-2009, dagensmedicin.dk: Kræftramte børn skal leve med forøget risiko hele livet (Webside ikke længere tilgængelig) Citat: "...Kræftforskere har længe været klar over, at behandlingen mod kræft i børneårene øger risikoen for at få lymfekræft, leukæmi og kræft i knogler og skjoldbruskkirtel i en årrække efter.
  []
  Men den nye undersøgelse viser, at efterhånden som børnekræftoverleverne bliver ældre, dukker der ekstra tilfælde af flere andre kræftformer op i forhold til det, man kunne forvente i en gruppe af mennesker i den alder.
  []
  Det drejer sig især om hjernekræft, brystkræft og kræft i mave-tarm kanalen, skriver cancer.dk..."
 8. ^ JAMA and Archives Journals (2009, April 24). Radiation Exposure Associated With More Aggressive Thyroid Cancer, Worse Outcomes. ScienceDaily Citat: "...The average age at first exposure to radiation was 19.4 years, and cancers were diagnosed an average of 28.7 years later..."
 9. ^ April 26, 2006, nationalgeographic.com: Despite Mutations, Chernobyl Wildlife Is Thriving Citat: "...Late last year Moller and Mousseau published a paper in the Journal of Animal Ecology showing that reproductive rates and annual survival rates are much lower in the Chernobyl birds than in control populations...Working in the Red Forest area, James Morris, a USC biologist, has observed some trees with very strange twisted shapes..."But it would be a mistake to conclude they are doing better than in a control area. We just don't know what is normal [for Chernobyl]. There just haven't been enough scientific studies done."..."
 10. ^ 1. maj 2001, kristeligt-dagblad.dk: Frankrig undersøger for Tjernobyl-kræft Citat: "...Men der findes ingen tal, som viser, at væksten er større i Frankrig end i andre lande. For Frankrig har ikke noget centralt kræft-register...Vi har kun indirekte indicier, som for eksempel en korsikansk læges egne statistikker, som viser en vækst på 200 procent, siger han... Det menes, at 1800 børn i det, der i dag er Rusland, Ukraine og Hviderusland, har fået konstateret kræft i skjoldbruskkirtelen mellem 1986 og 1998. Det er mellem 10 og 100 gange hyppigere end tidligere.
  []
  Usikkerheden skyldes ufuldstændig viden om antallet af tilfælde før 1986. Dertil kommer tilfælde af samme kræfttype hos voksne..."
 11. ^ 29. december 2006, avisen.dk: Hård kritik af kræftregister Citat: "...Ifølge Sundhedsstyrelsen er de seneste tal, der er registreret i Cancerregisteret fra 2003. Og 165.000 dødsattester er endnu ikke registreret. Det er katastrofalt, siger professor i epidemiologi på Institut for Folkesundhedsvidenskab og ekspert i registerforskning Elsebeth Lynge til Weekendavisen:...»Det er rystende i et lille land, som ellers er gennemregistreret. Forskningsmæssigt er det et megaproblem, at disse registre ikke er opdateret, og det er en klar forringelse af dansk forskningsposition.«..."
 
Wikimedia Commons har medier relateret til: