Raklev er en tidligere landsby i Raklev Sogn.

Raklev landsby bestod i 1682 af 10 gårde, 1 hus med jord og 2 huse uden jord. Det samlede dyrkede areal udgjorde 376,4 tønder land skyldsat til 86,90 tønder hartkorn.[1] Dyrkningsformen var trevangsbrug.[2]

Den kraftige byudvikling i tilknytning til Kalundborg i efterkrigstiden bevirkede, at der blev nedsat et byudvikllingsudvalg, som i en byudviklingsplan fra 1962 udpegede Raklev bys sydlige jorder til mellemzone, det vil sige til områder, som måtte forudses inddraget i byudviklingen på længere sigt. Byudviklingen bevirkede, at Raklev efterhånden blev opslugt som forstad til byen og nu udgør en integreret bydel i Kalundborg. Stort set hele den sydlige del af Raklev bys jorder er udstykket til villaer.[3]

  1. ^ Pedersen, s. 36
  2. ^ Frandsen, bilagskort
  3. ^ Kauffman, s. 51

Litteratur

redigér
  • Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682-83 (Bygd 1983), ISBN 87-87293-25-0
  • Erik Kaufmann: "27 slags planer. Oversigt over og kritisk analyse af den offentlige fysiske planlægning i Danmark", SBI-byplanlægning 4, Statens Byggeforskningsinstitut, København 1966.
  • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688. Udgivet efter hans Død paa Bekostning af Carlsbergfondet (København MCMXXVIII; Reprotryk for Landbohistorisk Selskab, København 1975), ISBN 87-7526-056-5
 Denne artikel om lokaliteten Raklev kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.
 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.