Rammeantenne

En rammeantenne (loop-antenne) er en radioantenne, der består af en loop (ring) eller spole af metaltråd eller metalbånd, metalrør, eller en anden elektrisk leder, som typisk er energifødet fra en balanceret elektrisk kilde eller belastet af en balanceret belastning.

En kortbølge rammeantenne. Afstemningskondensatoren sidder foroven i kassen. Anvendes rammeantennen til radioudsendelse, er afstemningskondensatoren typisk en variabel højspændingsvakuumkondensator, der kan tåles mange kilovolt.
En helbølge loop-antenne (venstre) har maksimalt signal via bredsiden til lederne med nuller til siderne. Den lille rammeantenne (højre) har maksimalt signal i planet af dens ledere med nuller i bredsiden til lederne.
Det har kun en mindre betydning for udstrålingsdiagrammerne, om loop-antennen er en regulær polygon (fx kvadratisk, ottekantet) eller cirkulær. Nullerne flyttes ikke.
Billede af en ferritantenne til langbølgebåndet og mellembølgebåndet med ferritstav.

En rammeantenne dækker over flere forskellige antennetyper, der bl.a. har forskellige bølgelængdeomkredse og om den evt. anvender en ferritkerne, kaldes den for en helbølge rammeantenne og en ferritantenne.[1][2][3]

Helbølge rammeantenneRediger

En selvresonante rammeantenne, der har en omkreds på omkring én bølgelængde, kaldes for en helbølge rammeantenne. Disse rammeantenner er følsomme for radiobølger i rammens to hulretninger.

Den lineare polarisation bestemmes af signalfødningspunktet i forhold til jordoverfladen. Fødes signalet ind for neden eller oven er rammeantennen vandret polariseret. Fødes signalet ind til venstre eller højre er rammeantennen lodret polariseret.

Eksempler på helbølge rammeantenner omfatter energifødeelementet i quad-antenner og delta-loop-antenner. Disse antenner kan anvendes til både radiosending og radiomodtagelse.

Små rammeantennerRediger

En lille rammeantenne er også kendt som en magnetisk antenne, da den elektrisk opfører sig som en spole. En lille rammeantenne kobler til radiobølgens magnetiske felt i antennens nærfelt, i modsætning til monopolantenner og dipolantenner, der kobler til både radiobølgens elektriske felt og magnetiske felt.

Denne kategori omfatter rammeantenner fra under 1% til 30% af én bølgelængde i omkreds. Disse rammeantenner er følsomme for radiobølger langs renden af rammeantennen eller spolen. Disse rammeantenner anvender en kondensator til at gøre dem resonante på den ønskede frekvens.

Rammeantenner med høj godhed (Q), med en omkreds på 5% til 30% af én bølgelængde i omkreds, kan blive anvendt til både radiosending og radiomodtagelse. Her menes virkelig høj godhed på ca. 300 ved 30% - og progressivt højere godhed - fx flere tusinde - for lavere mindre omkreds i forhold til bølgelængden.

Rammeantenner, som har en omkreds på mindre end 1% af én bølgelængde er meget ineffektive, og derfor anvendes de kun til radiomodtagelse.

Den lineare polarisation bestemmes af rammeantennens ringfladeorientering i forhold jordoverfladen (signalfødningspunktet er underordnet). Er rammens ringflade lodret er den lodret polariseret. Er rammens ringflade vandret er den vandret polariseret (og rundstrålende mht. horisonten).

De mindre udgaver af rammeantenner anvendes også til radiopejling, til lokalisering af en radiosender, da de er mobile og dermed håndterbare.

Skærmet rammeantenneRediger

En rammeantenne kan også laves med skærm, hvilket har følgende virkning; rammeantenne bliver endnu mindre følsom overfor elektriske felter inkl. nærfeltsstøj. Et eksempel på en bredbåndet skærmet rammeantenne kun beregnet til modtagelse, er i kilden.[4]

FerritantenneRediger

En lille rammeantenne med en ferritstav kaldes en ferritantenne. Ferritantennen anvendes i de fleste langbølge, mellembølge eller nedre kortbølge radiomodtagere.

Nogle af de mindste ferritantenner findes i radiostyrede armbåndsradioure.

Se ogsåRediger

Kilder/referencerRediger

  1. ^ antenna-theory.com: Small Loop Antennas, The Loop Antenna Citat: "...The [small] loop antenna feed point does not matter too much - it can be anywhere along the loop perimeter...Note that a balun may be needed...The one-wavelength perimeter loop antenna behaves like a folded dipole antenna, with an impedance that is higher than that of a half-wavelength dipole antenna...", backup. antenna-theory.com: Welcome to Antenna-Theory.com! Citat: "...I am a practicing antenna engineer, with a PhD in antennas and I have worked for many years in defense, university and the consumer electronics field as an antenna engineer. My dissertation in pdf form is available here: Antenna Arrays: Performance Limits and Geometry Optimization...", backup
  2. ^ ece.mcmaster.ca: LECTURE 12: Loop Antennas Citat: "...Loop antennas are usually classified as electrically small (C < λ/3) and electrically large (C ≈ λ). Here, C denotes the loop’s circumference...As the circumference of the loop increases, the [radiation] pattern maximum shifts towards the loop’s normal, and when C≈λ, the maximum of the pattern is alongthe loop’s normal...", backup
  3. ^ W5QJR, Ted Hart, robkalmeijer.nl: Small, high-efficiency loop antennas Citat: "...polarization component radiated by the [small] loop lies in the plane of the loop...Here's the bad news - the [small] loop is the equivalent of a high-Q tuned circuit, which means it has a narrow bandwidth...A power input to the antenna of 500 W will produce voltages of up to 30,000 V...", backup
  4. ^ pa0fri.home.xs4all.nl: PA3GZK's wide band active loop receiving antenna Citat: "...The proposed shielded broadband (~200 MHz) active loop antenna offers more quiet and relatively less interference reception. It is known that an antenna for transmit also works well as a receiver antenna, one only forget that all interference signals are proportional strong. Therefore PA3GZK believe that you actually have to use two antennas, one for transmit and one for receive. The latter is most needed at the lower frequency bands...", backup

Eksterne henvisningerRediger