Ramten Sø er en 29 hektar sø der ligger i et dødislandskab syd for Dystrup Sø mellem Stenvad og Ramten i Norddjurs KommuneDjursland. Ramten Sø og Dystrup Sø var sammenhængende indtil et landindvindingsprojekt i 1930'erne sænkede vandstanden ca. 1 meter, så den nu kun er omkring 1,2 meter. I dag er søerne adskilte, men forbundet via en smal kanal ved Tingbæk Mose. Ca. 200 meter øst for søen ligger Huldremose, hvor Huldremosekvinden blev fundet i 1879 i forbindelse med tørvegravning. Nimtofte Å har sit udspring i Ramten Sø, der har udløb ve vestbredden.

Ramten Sø
Overblik
Land Danmark Danmark
Kommuner Norddjurs Kommune
Afløb Nimtofte Å
Afvandingsareal 8 km²
Overfladeareal 29 ha
Middeldybde 1,2 m
Maks. dybde 2,0 m
Vandvolumen 0,35 mill. m³
Gennemløbstid 0,7 år
Oversigtskort

Søen er en del af en større naturfredning fra 1971, på i alt 190 hektar. Fredningen er begrundet med væsentlige geologiske og ornitologiske interesser og omfatter desuden Dystrup Sø, Huldremose og et større område vest og nordøst for søerne.

Eksterne kilder og henvisninger redigér