Rejde Å

biflod til Trenen

Rejde Å eller Spangebæk[1]. (på tysk: Rheider Au, Spangenbach[2]) er en biflod til Trenengesten i Sydslesvig i det nordlige Tyskland. Åen har sit udspring vest for Slesvig by og passerer bl.a. landsbyerne Lille og Store Rejde, inden den munder syd for Hollingsted ud i Trenen.

Åen er første gang dokumenteret 1649 som Olde aw (≈gammel å). Navnevarianten Rejde Å er måske afledt af germ. raiþ (oldnordisk rāsaløbe, strømme, rinde). Der hersker dog en vis usikkerhed om navnets betydning[3]. Navnevarianten Spangebæk henføres subst. (glda.) spang (oldn. spǫng) for gangbræt over et smalt vandløb. Ved Hollingsted findes tilsvarende stednavnet Spangebro[4].

Lidt nord for åen strækker sig Dannevirket. Åen markerede med Dannevirket dermed danskernes grænseskel mod syd. Åen var i vikingetiden, sammen med Ejderen, Trenen og Slien også en vigtig transportvej til og fra Hedeby. Fra åen i vest og Selk Nor/Slien i øst strakte sig Kovirke.

Rejde Å / Spangebækken dannede under folkeafstemningerne i 1920 sydgrænsen for den planlagte tredje afstemningszone[5]

  1. ^ Jens Jessen: Mellem Østersø og Vesterhav, skildringer af land og folk i Sønderjylland ogde nordiske kongeriger, Flensborg 1887, s. 77
  2. ^ John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne. 6. bind, C. A. Reitzels forlag København 1981, s. 284
  3. ^ Wolfgang Laur: Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein, 2. oplag, Neumünster 1992, s. 542
  4. ^ John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne. 6. bind, C. A. Reitzels forlag København 1981, s. 284, sml også Ordbog over det danske sprog om Spang
  5. ^ André Tardieu og Franz Christopher von Jessen: Slesvig paa Fredskonferencen. Januar 1919 - Januar 1920, 1926, s. 477/478

54°27′N 9°20′Ø / 54.45°N 9.33°Ø / 54.45; 9.33