Religionsvidenskab er læren om og det videnskabelige studium af fænomenet religion og verdens forskellige religioner set udefra, ikke at forveksle med teologi, der er læren om (og studiet af) en bestemt religions, som regel kristendommens, dogmatik, ritualistik og historie fra en position inden for samme religion.

Forskellige religiøse symboler

Religionsvidenskaben ser på religioner fra forskellige etablerede videnskabers synsvinkel, f.eks. fra sociologien, fra antropologien, fra psykologien osv. og anvender disse videnskabers tilgange og metoder til at beskrive, analysere, fortolke og sammenligne forskellige religioner.

Religionsvidenskaben tilstræber at forholde sig så objektivt så muligt til forskellige religioner og livsanskuelser, ganske som dens ovennævnte hjælpevidenskaber gør det.

I Danmark udbydes Religionsvidenskab som fag på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Kritik af religionsvidenskab redigér

Ekskludering af spiritualitet redigér

Nogle kritikere mener, at religionsvidenskaben reducerer religion til sociale eller kulturelle fænomener, og at den undervurderer eller nedvurdere religionens spirituelle og metafysiske dimensioner[1]. Det forhold forstærkes af, at religionsvidenskabens har en tendens til at fokusere på religion som et sæt af eksterne manifestationer, såsom ritualer, dogmer og institutioner.

Manglende neutralitet og objektivitet redigér

Nogle mener, at religionsvidenskaben ikke altid er i stand til at opretholde en objektiv og neutral holdning over for religion, og at visse forskere kan have personlige eller ideologiske bias, der påvirker deres arbejde[2][3].

Se også redigér

Eksterne henvisninger redigér

Se også redigér

Religionsundervisning i Danmark

  1. ^ Wilber, Ken. "Psychologia perennis: The spectrum of consciousness." Journal of Transpersonal Psychology 7.2 (1975).
  2. ^ Clouser, Roy A. The Myth of Religious Neutrality, Revised Edition: An Essay on the Hidden Role of Religious Belief in Theories. University of Notre Dame Pess, 2005.
  3. ^ Smith, Wilfred Cantwell. The meaning and end of religion. Fortress Press, 1991.