Retspraksis er en retskilde, der består af domstolenes tidligere domme (eller afgørelser)[1] i sager, hvilket i nogle tilfælde har betydning for afgørelsen af lignende sager.[2] Dommene danner således præcedens og bliver udtryk for gældende ret.[3]

Når såvel dommere som advokater skeler til retspraksis skyldes det et ønske om, at borgerne skal have en lige behandling i ens sager. Retspraksis indgår som led i fortolkningen af lovteksten, hvor man enten skeler til pågældende lov eller en lignende lov. Vigtigst er Højesterets retspraksis i den sammenhæng, mens byretterne rangerer lavest.

Retspraksis spiller en særlig rolle på ikke-lovregulerede områder, hvor den med tiden vil kunne skabe en klar retstilstand, der er lige så entydig, som hvis der var tale om en lov.

En vigtig kilde til retspraksis er juridiske tidsskrifter som Ugeskrift for Retsvæsen.[4]

I retssystemer baseret på civil law, dvs. tilsvarende det danske, har retspraksis normalt mindre betydning. Hvorimod retspraksis i retssystemer, der bygger på common law, fx Storbritannien[5] og USA,[6] som regel udgør det centrale grundlag for domstolenes afgørelser.

Fast retspraksis redigér

Fast retspraksis betegner retspraksis, som domstole gennem længere tidsrum konsekvent har fastholdt en bestemt retssætning i domstolenes afgørelser.[7] Begrebet fast retspraksis har en begrænset udbredelse i den juridiske litteratur.[8]

Se også redigér

Videre læsning redigér

Jens Evald: At tænke juridisk - juridisk metode for begyndere. 5. udgave. 2019. Djøf Forlag. ISBN 9788757446241

Litteratur redigér

Referencer redigér

  1. ^ Den trykte udgave af Den Store Danske Encyklopædi, 16. bind, side 154, spalte 2 (år 2000)
  2. ^ https://denstoredanske.lex.dk/retspraksis
  3. ^ https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/Bryde_Andersen_Mads_Ret_og_metode_2002.pdf
  4. ^ https://www.karnovgroup.dk/loesninger/ugeskrift-for-retsvaesen
  5. ^ https://denstoredanske.lex.dk/common_law_-_retsbegreb
  6. ^ https://onlinelaw.wustl.edu/blog/common-law-vs-civil-law/
  7. ^ side 392, 2. spalte i Bo von Eyben: Juridisk Ordbog. 14. udgave. 2016. Karnov Group. ISBN 978-84-619-3556-4 Parameter fejl i {{ISBN}}: Fejl i ISBN.; opslagsordet retspraksis
  8. ^ side 154 i Peter Møgelvang-Hansen & Jakob Juul-Sandberg (2022): Kreditorforfølgning. 9. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4318-7 og side 115 i Stephan Hurwitz (1959): Den danske strafferetspleje. 3. udgave på jura.ku.dk/jurabog og side 108 i Knud Illum (1967): Forelæsninger over almindelig formueret på jura.ku.dk/jurabog
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.