Ribe Bankernes historie

Stop hand nuvola.svgDenne side virker ikke som en encyklopædisk artikel
 Klik her for at se sletningsforslaget.

Der findes næppe noget enkelt hverv, der har haft stå stor indflydelse på byudviklingen i Ribe, som byens banker. Ingen af bankerne fungerer i dag som selvstændige banker. Her vil hver af bankernes historie blive beskrevet.

Ribe Discontobank[1]Rediger

Banken blev oprettet d. 1. oktober 1855 og er Ribes ældste bank. Banken havde i sit første år til huse i hos direktør Tvede i Hospitalet (Sct. Catharinæ Kloster?)

 
Sparebøsse fra Ribe Discontobank, Torvet 7

30. januar 1855 meddeler Ribe Stiftstidende, at 12 af byens ansete mænd har til hensigt at åbne en ny bank. Blandt de prominente navne næves Pontoppidon, byskriver - Tvede, rådmand - B. Giørtz, købmand og Kolvig, konsul.

Men allerede i 1856 flytter banken ind i lokaler i Klubbens Hotel i Skolegade. Da Købmand Wilsleff overtager bogholderposten i i 1858, flytter kontorerne til hans ejendom i Sønderportsgade.

I 1866 bliver B. Th. Bøggild bogholder og man flytter endnu engang bankens lokaler til dennes ejendom, Vægtergade 1. (se også Sydjysk Landmandsbank)

I 1876 køber man ejendommen Torvet 7. Denne nedrives og en fuldstændig ny ejendom til bank opføres og tages i brug i 1877.

Banken vokser sig hurtigt til en sund forretning med udbytter på 10-12% i 1879-80.

Det er i disse år, at byen Esbjerg for alvor tager fart og efterspørgslen efter penge, til at bygge byen op er stor. Selv har byen ingen bank. Ikke alt er dog succes i Esbjerg og banken lider betydelige tab på sin forbindelse til Esbjerg.

I 1956 køber banken v. Støckens Plads 2, med henblik på at nedrive eksisterende bygning og genopføre en ny. Efter en del tovtrækkeri, lykkedes dette og banken flytter ind i de nye lokaler d. 6. november 1960.

Spare- og laanekassen for Ribe by og omegnRediger

Stiftet d. 6. juni 1846 af blandt andet Berthelsen, amtsforvalter - v. Støcken, apotekter - Tvede, prokurator - Giørtz, rådmand - og købmændene Ballin, Müller og Rahr.[1]

I 1931 består tilsynsrådet af prominente navne som Pontoppidan, dommerfuldmægtig - H.P. Blom, murermester - P. Nielsen, overlæge og C. Willemoés, redaktør.[1]

Sparekassen startede i Sønderportsgade 21C. Fra juni 1860 har banken til huse i Sortebrødregade 7, hos kæmner Rosenstand. Sparekassen overtog dog selv ejendommen i 1885.[2]

Ligeledes i 1895 flytter banken fra det beskedne lokale til Mellemdammen.

I 1959 får landsmandsbanken mulighed for at købe ejendommen Nederdammen 23 og det gør man. Banken åbner i lokalerne d. 1. november 1960.[2]

Små 10 år senere meddeler banken til manges overraskelse, at man fusionerer med en større bank fra København ved navn Bikuben. Fusionen træder i kræft pr. 1. april 1969[3]

Efter fusionen udvider banken lokalerne til at omfatte Nederdammen 25, der indvies efter en større renovering d. 16. maj 1977.

Bankens historie på Nederdammen slutter i sensommeren 1991, hvor banken efter fusionen med Sparekassen Sydjylland flytter sammen i sidstnævntes lokaler i Saltgade.

Sydjydsk Landmandsbank[1]Rediger

Banken blev oprettet d. 18. juni 1876. Bankens første direktør var bankbogholderen B. Bøggild og banken startede op i et mindre lokale i Vægtergade 1, der netop var ejet af B. Bøggild.

Bankens første bankråd bestod af:

Proprietær: Fabricius, Bramming Hovedgaard

Formand: H. Vilandt, læge

Næstformand: C. Gottfredsen, Lundgaard

Øvrige: Chr. Jensen, Købmand. L. Jensen, Gårdejer, Rejsby. H.M. Jakobsen, proprietær, Kærmark, Brøns. J. Kiær, læge. A. Quedens, købmand. N. S. Schmidt, Havervadgård. H. V. Tranberg, Dortheashvile. Thune, fabrikant. A. Aagaard, bager.

Banken fik ikke den bedste start, da man i 1886 måtte oplyse om, at bankens vekselerer i København havde forgrebet sig på nogle af bankens værdipapirer, der var deponeret hos ham.

Omkring 1895 dør B. Bøggild og Therkildsen, sagfører og Søren Nielsen, købmand ansættes som administrerende direktører.

I januar 1921 flytter banken ind i en nyopført ejendom på Overdammen 6.

Allerede i 1963 besluttes det at udvide banken til matriklen ved siden af, Overdammen 4. Arkitekt Hans Jørgen Jensen, Odense hyres til opgaven.[4] Ombygningen/udvidelsen tages i brug 1. juni 1967[4]

Det tidligere markante indgangsparti fra bankens første bygning, Overdammen 4, ses i dag på bagsiden af Kurveholmen 2.

I 1970 bliver banken en del af Provinsbanken.

Landbosparekassen for Ribe og Omegn[1]Rediger

Landbosparekassen blev oprettet d. 1. oktober 1886 og havde ved starten 125 garanter.

Banken havde i mange år til huse i Porsborg.

ReferenceRediger

  1. ^ a b c d e Danske Byer og Sogne, Ribe Amt - Vort Lands Forlag, Roskilde 1931, 3. hæfte
  2. ^ a b Spare- og lånekassens nybygning indviet ved festlighed i aftes, Vestkysten d. 28. oktober 1960
  3. ^ Spare- og lånekassen fortsætter med samme direktion og personale, Ribe Folkeblad d. 20. juni 1969
  4. ^ a b Sydjydsk Landmandsbanks udvidelse færdig - Vestkysten 27. oktober 1967
 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.