Ridderturnering

En ridderturnering var en konkurrence, hvor adelige i middelalderen og renæssancen udviste mod og styrke i en række discipliner.

Illustration af ridderturnering fra Codex Manesse. Stykket på sadlen bag ridderen sørger for at holde ham fast ved hårde stød. Ridderen til højre bærer et hjelmtegn.

Ridderturneringer blev hurtigt populære, og sejrherren kunne vinde store præmiesummer. Flere riddere levede af at rejse rundt i Europa og deltage i turneringer.[1] Ved kong Hans' kroning i 1483 blev der afholdt en ridderturnering i København - en af de få gange, man med sikkerhed ved, at en sådan er blevet afholdt i Norden.[2][3]

DefinitionRediger

Den engelske krønikeskriver Roger af Hoveden[4] beskriver turneringer som "militærøvelser der ikke udføres i den ridderlige ånd af fjendtlighed, men alene for øvelse og for at udvise sin dygtighed".

Middelalderlig ridderturneringRediger

 
Ridderturnering fra begyndelsen af 1400-tallet, rekonstrueret på Middelaldercentret.

Ridderturneringer opstod i 1100-tallet i Frankrig og Flandern og var oprindeligt en række træningsdiscipliner for ridderne.[1][5]

I løbet af 14- og 1500-tallet blev turneringerne en egentlig sportsgren uden tilknytning til krig. Dette kan også ses i udstyret, der blev mere målrettet mod turneringer og meget af det var aldeles uegnet til egentlige krigshandlinger, fordi det ikke giver bevægelsesfrihed og udsyn.

Den første turnering, der kendes til i Danmark, foregik i 1311 i Rostock, arrangeret af Erik Menved.[1] Her deltog 19 fyrster, tre ærkebiskopper og 948 riddere. Omkring 6.000 mennesker overværede turneringen.[5]

Turneringer i renæssancenRediger

I middelalderen foregik ridderturneringer på åben mark, og det engelske ord joust betyder "et møde", brugt om en arrangeret kamp og ikke kun dystløb med lanser. I 1300-tallet kom der en barriere af stof mellem de to kombattanter. I 1400-tallet blev den erstattet med en barriere af træ eller et hegn. Formålet var et undgå kollision, og at give deltagerne den optimale vinkel til at bryde lanser. Det lettede ligeledes kontrollen over hesten, og tillod rytteren at koncentrere sig om at ramme modstanderen. Introduktionen af barrieren menes at stamme sydfra, da det først blev en del af tysk ridderturnering i 1500-tallet, hvor det blev kaldt for den italienske eller "vælske" måde. Turneringsbaner med barriere blev bygget i England under Henrik 8.

I løbet af renæssancen blev rustningerne mere specialiserede og tungere. Flere vejede op til 50 kg; mere end rustninger brugt i krig. Da bevægeligheden ikke var en begrænsning som i rustninger til krigsbrug, var det udelukkende den vægt hesten kunne bære, der begrænsede tyngden.

I Frankrig i 1559 døde kong Henrik 2. af Frankrig af skaderne efter en turnering. Det satte en stopper for sporten.

 
En afbildning fra renæssancen af ridderturnering (Paulus Hector Mair, de arte athletica, 1540'erne).

TurneringenRediger

Ridderturneringerne udviklede sig til store sportsarrangementer med op mod tusinde deltagere og flere tusinde tilskuere. Til turneringerne var der en herold, der annoncerede deltagerne, deres våben og tidligere bedrifter og sejre.[1]

Kun adelige måtte deltage ved ridderturneringer, og de skulle fremvise et adelsbrev, der viste deres herkomst.[1]

DisciplinerRediger

Dystløbet er det nok mest berømmede inden for ridderturneringer. I denne disciplin galopperer ridderne mod hinanden med fældet lanse for at ramme hinanden. Da ridderturneringer i høj grad gennemføres for fornøjelsens skyld, og da man ofte har kendt sin modstander personligt, er det sjældent, at der rides til døden. Derimod søger man at bryde sin lansespids på modstanderens skjold eller støde hjelmtegnet af modstanderens hjelm. Hjelmtegnet indeholder dele af ridderens heraldik. Selvom man som udgangspunkt ikke forsøgte at dræbe hinanden, kunne dødsfald godt forekomme, og voldsomme fysiske skader varen naturlig del af turneringen.

For at undgå at ridderne falder af sadlen, når han rammes, er sadlen konstrueret så den har for- og bagsvidsel (går opad både for og bag) for at holde ridderen på plads. Det gør også, at det er nemmere for ridderen at sidde fast, når han støder til modstanderen eller til noget andet fast. Konstruktionen besværliggør af- og opsidning og i nogle tilfælde skal ridderen ligefrem sænkes ned i sadlen af sine væbnere.

Vinderen af dystløbet vinder sin modstander hest og udstyr, men det købes tilbage for en symbolsk betaling, og skal derfor ikke ses som et tilbageslag for den tabende ridder.

 
Illustration af quintane-skjold fra 1798. Når man støder til det, skal man undgå at få posen i hovedet.

Quintanen kan være flere forskellige discipliner. Ridt på quintane-skjoldet går ud på at støde til et drejeligt skjold og få det til at dreje så mange omgange som muligt. På armen er en modvægt i form af en pose med sand eller sten i, og man skal undgå at blive ramt i nakken af posen, når skjoldet snurrer rundt. Til dette bruges en quintane-lanse, der er massiv og har en stump ende.

På samme skjold kan være monteret en lille klap, der kan åbnes, uden at selve skjoldet drejer sig. Denne disciplin skal vise at ridderen ikke blot kan støde hårdt, men også præcist.

En anden type quintane-disciplin går ud på at støde en spids lanse mod et skjold, der sidder fast på midterbarrieren eller et dertil indrettet stativ. Spidsen skal sætte sig fast i skjoldet og knække af lansen.

Ridt på maurerens hoved går ud på at samle et hoved op fra jorden i fuld galop med et spyd. Disciplinen kan gøres sværere ved at benytte hænder i stedet for hoveder. Disciplinen efterligner de riddere, der under korstogene yndede at samle afhuggede hoveder op fra slagmarken med deres spyd.

Ringridning hvor ridderen til hest skal fange en ring som hænger i luften eller bliver kastet op fra jorden vha. sin lanse eller et spyd. Sværhedsgraden justeres ved at bruge forskellig størrelse ringe.

Hug med sværd går ud på at ride i galop og hugge æbler, løg eller kål over med et sværd. Målene er som regel placeret skiftevis på højre og venstre side for at gøre det sværere, så ridderen skal hugge til begge sider.

Fodkamp kan foregå med forskellige nærkampsvåben som sværd, kampøkse, daggert, stridskølle eller stridshammer. Under en fodkamp er det vigtigt, at ridderen er beskyttet af rustning både for og bag, da modstanderen kan angribe fra ryggen. Tøndehjelmen bruges heller ikke til fodkamp, da den giver for dårligt udsyn og bevægelighed. Derimod bruges andre typer hjelme med visir.[1]

UdstyrRediger

 
Pladerustning til turneringsbrug. Skjoldet skrues fast på rustningen. I højre side er der en bøjle både foran og bag på der skal gøre det lettere at holde lansen.

For at beskytte ridderen bærer man en rustning. Rustningen til ridderturneringer udvikler sig fra i 1200-tallet at have være ringbrynje med en eventuel brystplade til at være en heldækkende pladerustning i 1400-tallet. Jo længere man kommer op i tiden jo mere specialiseret bliver rustningen. De tidlige pladerustninger er kun en brystplade og beskyttelse på den øvre del af lår samt arme. Når man møder sin modstander frontalt til hest, er der ingen grund til at beskytte ryggen. En fuld pladerustning kan veje op til 50 kg. Brystpladen kan have udformning så den leder eventuelle stød væk fra hovedet ved eksempelvis at have to stykker metal sat fast på det øverste af brystet formet som et "V".

Rustningen indbefatter også panserhandsker, der er en metalhandske med en læderhandske inden i. Den beskytter både mod splinter fra lansespidser og direkte stød mod hænderne fra modstanderen, men den tjener også at beskytte ridderens hånd, når lansen støder mod enten modstander eller andre mål.

For at beskytte hovedet bærer man en tøndehjelm. For at mindske risikoen for at få splinter i øjnene er udsynet ganske lille – ofte kun en smal sprække. Andre hjelmtyper ses også. Under nogle typer tøndehjelme bærer man en mindre hjem kaldet en bascinet med ringbrynjekrave.[6]

Øverst på hjelmen vil man ofte se en del af ridderens heraldik. Det være sig et dyr (en svane eller en løve) eller et tegn (eksempelvis den Franske Lilje). Dette tjener både som mål under dystløbet, og til at gøre det lettere for publikum og herolden at genkende ridderne.

Under rustningen vil man som oftest bære en vams eller slagkofte, der er lavet af mange lag stof. Formålet med denne er at absorbere stød og slag fra modstanderen samt at gøre rustningen mere behagelig at have på.

Skjoldet bæres på venstre arm, men kan spændes fast så ridderen har hånden fri til at styre hesten. Formen er ofte konkav, så det "fanger" modstanderens lansespids bedre.

Lansen bæres med højre hånd. For at mindske belastningen holdes den lodret det meste af tiden. Man sænker lansen, mens man rider mod målet, og har først fældet den fuldt, når man skal ramme målet. Lansen har ofte en parerplade, for at beskytte ridderens hånd. Andre typer ses med kræmmerhusfaçon lige over håndtaget, der får modstanderens lanse til at glide af.[7]

HesteRediger

Ikke alle heste er egnede til turneringer. Grundet den store vægt, den skal bære, er den nødt til at være kraftig bygget. Hesten skal være rolig af gemyt, da det er mod dens natur at ride direkte mod en anden hest. Hestene trænes til turnering for ikke at gå i panik af de store menneskemængder. En hest trænet til krig har mange af de samme egenskaber som en turneringshest. Racer som jyder, tinker og frieser er gode turneringsheste.

Moderne ridderturneringerRediger

 
Moderne ridderturnering i Leeds

Første gang, man genoptog middelalderen ridderturneringer, var Eglinton-turneringen i 1839. Under påvirkning af romantikken søgte man at genoplive fortiden og dyderne. [8]

På mange middelaldermarkeder findes genskabninger af ridderturneringer med mere eller mindre korrekte autentiske discipliner.[1][9] Særligt i museumssammenhænge er man siden 1990'erne begyndt at bruge ridderturneringer som en aktiv del af formidlingen.[8]Middelaldercentret ved Nykøbing Falster afholdes der hver år omkring 100 ridderturneringer.[10]Tower of London opføres der også ridderturneringer.[11]Knights of Mayhem og Full Metal Jousting er eksempler på at bruge ridderturneringer som realityshow og som konkurrence. Ridderturnering har været den officielle sport for staten Maryland i USA siden 1962.[8]

Der er også afholdt egentlige konkurrencer, og EM i Ridderdyst blev i 2012 afholdt på Spøttrup Borg.[8]

I september 2012 afholdt man første gang en autentisk ridderturnering i Sankt Wendel i Tyskland. Man havde fået hjælp af bl.a. Royal Armouries og Wallace Collection til at rekonstruere denne turnering med helt autentiske discipliner og våben. Således brugte man massive lanser og heller ikke træ, som var tilskåret for at knække lettere, som der typisk benyttes til andre ridderturneringer.[8]

Filmen A Knight's Tale fra 2001 handler om en væbner, der udgiver sig for at være ridder og deltager i ridderturneringer på lige fod med adelige og kongelige.[12]

ReferencerRediger

 1. ^ a b c d e f g "Middelaldercentrets nyhedsblad vinteren 2007/08" (PDF). Middelaldercentret. 2007/2008 (vinter). Hentet 2014-05-04.  Tjek datoværdier i |date= (hjælp)
 2. ^ Knut Hellesøe Brekke: Knut Alvssons krig [1] s. 10
 3. ^ [2] H.C. Bering Liisberg: København i gamle dage og livet i København
 4. ^ https://www.britannica.com/biography/Roger-of-Hoveden
 5. ^ a b Facts om ridderturneringer. Middelaldercentret. Hentet 8/1-2015
 6. ^ Tøndehjelm. AntikABC.dk
 7. ^ Lanse. AntikABC.dk
 8. ^ a b c d e "Middelaldercentrets nyhedsblad sommer 2014" (PDF). Middelaldercentret. 2014 (sommer). Hentet 2014-05-10.  Tjek datoværdier i |date= (hjælp)
 9. ^ Ny ridderareane. Middelaldercentret.dk. Hentet 4/12-2013
 10. ^ Ridderturneringer. Middelaldercentret. Hentet 1/6-2014
 11. ^ Tournament at the Tower. hrp.org.uk. Hentet
 12. ^ A Knight's Tale. IMDB. Hentet 4/12-2013 (engelsk)

Eksterne henvisningerRediger