Sårbar

IUCN kategori for truede dyrearter

Sårbar (VU) (engelsk: Vulnerable) er en term som anvendes inden for rødlistning af arter.

Rødliste

Komodovaran (sårbar)

Komodovaran
(sårbar)
(Byt art)
Uddød (EX)
Uddød i vild tilstand (EW)
Forsvundet (RE)
Kritisk truet (CR)
Truet (EN)
Sårbar (VU)
Næsten truet (NT)
Ikke truet (LC)
Utilstrækkelige data (DD)

Se også:
IUCN
Dansk Rødliste

En art tilhører kategorien "sårbar", hvis den hverken opfylder kriterierne for at være "kritisk truet" (CR) eller "truet" (EN), men når der alligevel er en stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand på længere sigt.

For eksempel, se Kategori:IUCN Rødliste - sårbare arter

Diagram som viser rødlistningskategorien Sårbar (VU) i relation til IUCN:s andre rødlistningskategorier.Kilde redigér