Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb, der henvender sig til unge i alderen 16-25 år med særlige behov.

Der er tale om en individuelt tilrettelagt uddannelse bestående af elementer af fysisk træning, teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter – bl.a. praktik i virksomheder. Målet er, at eleverne bliver bedre rustede til at deltage i voksenlivet og f.eks. påbegynde en erhvervsuddannelse eller komme i beskæftigelse efterfølgende.

Uddannelsen henvender sig til unge mennesker, der ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til de unge. Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de de bor.

UddannelsesstederRediger

  • Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni
  • UUC Maglemosen
  • Specialisterne DK
  • STU CSV
  • Unges STU
  • STU Next Job
  • CSU Egedammen
  • TV-Glad
  • M/s Sixtus STU

Eksterne henvisningerRediger