Saltbæk Vig

inddæmmet vig nord for Kalundborg
(Omdirigeret fra Saltbæk vig)

Saltbæk Vig er en 16,1 km² stor brakvandssø beliggende 6 kilometer nordøst for Kalundborg, og den er den største sø i Vestsjælland og den femtestørste i Danmark. Området har tilhørt Kalundborg kommune siden 1555, og Kalundborg byråds sommerudflugt gik årvist til Store og Lille Vrøj for at holde et vågent øje med kommunens besiddelser. [1]

Saltbæk Vig
Saltbæk Vig ved Kalundborg
Saltbæk Vig ved Kalundborg
Overblik
Land Danmark
Kommuner Kalundborg Kommune
Tilløb Ingen
Afløb Sejerøbugten
Overfladeareal 16,1 km²
Middeldybde 1,8 m
Vandspejlskote 1,2 m under DNN
Oversigtskort

InddæmningsprojektetRediger

Søen er et resultat af et mislykket inddæmningsprojekt, der blev påbegyndt i 1866 med opførelse af tre dæmninger, der skulle forbinde øerne Store og Lille Vrøj og halvøen Alleshave i øst og den nordvestlige ende af Røsnæs i vest, og dermed afskære vigen fra Sejerøbugten. Det var planen derefter at pumpe vigen tør for vand og omdanne det til landbrugsområde. Det var efter tidens forhold et kæmpeprojekt, og det gik fallit flere gange. Drivkraften til pumperne var i første omgang dampdrevne lokomobiler, og fra 1873 kom der hjælp i form af tre vindmøller. I 1875 var vigen reduceret til 40 hektar, og vandstanden var sænket med 4,3 meter, men efter endnu en konkurs steg vandet igen.[2] Pumpningen blev senere genoptaget, men efter et digebrud under en oktoberstorm i 1921 blev afvandingen endelig opgivet.

Ved Bregninge Ås udmundingsdelta, der ligger lige øst for Saltbæk Vig, er der fundet forhistoriske fiskegærder, der regnes for de bedst bevarede af deres art i Danmark. [3]

NaturenRediger

I dag er vigen et spændende naturområde med et righoldigt fugle- og planteliv. Et område på 26 km² omkring vigen blev fredet i 1992. Fredningen omfatter de områder, der ligger inden for landkanalen, og vandstanden holdes 1,2 meter under havets overflade. I forbindelse med fredningen blev området lukket for offentligheden, men Danmarks Naturfredningsforening har rejst en ny fredningssag for dels at få ophævet adgangsforbuddet, dels for at udvide området.

Området er en del af EF-habitatområde nr. 135 (Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke), og er desuden både et fuglebeskyttelsesområde, samt Ramsarområde.

Saltbæk Vig fik i sommeren 2010 besøg af en sjælden nordafrikansk gæst, en hvidkronet stenpikker. Det er en fugleart, der ikke tidligere er truffet i Skandinavien, og i øvrigt ikke er set i Vesteuropa siden 1982.[4]

ReferencerRediger

  1. ^ Grete Tvedegaard, Kalundborg lokalhistoriske arkiv: "Byrådsudflugter til Vrøj", Kalundborg Folkeblad, 28. oktober 2000
  2. ^ Keld Hansen: Det tabte land, Gads Forlag 2008
  3. ^ http://www.dandebat.dk/dk-historie7.htm
  4. ^ Nordafrikansk fugl dukker sensationelt op i Danmark

Eksterne henvisningerRediger