Sekulær stat

En sekulær stat er en stat eller et land, som officielt er neutralt, hvad angår religion. Bestemte religiøse trosretninger eller udøvelser støttes ej heller. En sekulær stat behandler også alle mennesker ens uanset religiøs overbevisning og favoriserer på ingen måder folk, der vedkender sig én religion, frem for andre. Oftest har staten eller landet ikke tilknyttet en statsreligion, men hvis der er tilknyttet en sådan, har den kun en symbolsk betydning, der ikke har indflydelse på hverdagslivet for befolkningen.

Sekulære stater i verden

En sekulær stat forfægter typisk religionsfrihed og hindrer religiøs indblanden i statslige affærer og regeringsanliggender. En sekulær stats lov forventes at beskytte individer mod diskrimination baseret på religiøs overbevisning.

Liste over sekulære staterRediger

Det følgende er ikke en komplet liste, men indeholder en række officielle sekulære stater (2006):


Danmark er ikke en del af listen, hvilket skyldes, at grundloven bestemmer, dels at staten som sådan skal støtte folkekirken, dels at kongen skal tilhøre folkekirken. Dog har Danmark nogle love, der beskytter mod diskrimination og forskelsbehandling baseret på religiøsitet.

Argentina er heller ikke en del af listen da det fremgår af landets konstitution, at regeringen skal støtte katolicismen.

Det fremgår dog ingen steder, at Danmark og Argentina har en officiel statsreligion, eller at ministrene skal vedkende sig nogen bestemt trosretning.

USA fremgår af listen da det officielt er sekulariseret, men for eksempel har religionen (kristendom) større indflydelse her end mange andre lande i form af politikernes overbevisning og gud bliver nævnt mange gange af ledende politikere.

Altså er der en række eksempler, der viser at en liste over sekulariserede stater kan diskuteres.

Liste over stater, der ikke er sekulæreRediger

Liste over tidligere sekulære staterRediger

Se ogsåRediger