Selandien

Denne tidsperiode er en del af
jordens historie.
Æra: Kænozoikum
Neogen
Palæogen
Oligocæn
Eocæn
Paleocæn
Thanetian
Selandien
Danien
Æra: Mesozoikum
Kridt
Jura
Trias
...

Selandien-alderen er tidsrummet fra 61,7 til 58,7 millioner år siden og er mellemste etage i serien Paleocæn. Navnet der refererer til Sjælland er indført af Alfred Rosenkrantz i 1924.

I Danmark er Lellinge Grønsand og Kertemindemergel aflejringer af Selandien alder.